Spotify Premium ngắn hạn (30 ngày)

29.000

Đối với loại tài khoản Spotify ,trước khi thanh toán .Quý khách vui lòng cung cấp email Spotify của mình vào ghi chú thanh toán để VIETFLIX có thể nâng cấp tài khoản Spotify cho quý khách.