Nhận tài khoản [GIVE AWAY] Netflix ngắn hạn (30 ngày)

999.999.999

Với loại tài khoản dùng chung VIETFLIX sẽ sắp xếp 5 người dùng chung 1 tài khoản ,mỗi người sẽ được tạo 1 profile riêng trong tài khoản để sử dụng