Netflix ngắn hạn 1 profile (90 ngày)

150.000 135.000

Với loại tài khoản dùng chung VIETFLIX sẽ sắp xếp 5 người dùng chung 1 tài khoản ,mỗi người sẽ được tạo 1 profile riêng trong tài khoản để sử dụng

Đối với loại tài khoản ngắn hạn > 30 ngày ,sau khi thanh toán .Hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản mới vào trang quản lý tài khoản của quý khách hàng tháng

0
Để lại bình luận.x
()
x