COMBO NETFLIX/ SPOTIFY PREMIUM

69.000

Đối với loại tài khoản Spotify Premium, quý khách vui lòng cung cấp địa chỉ email & mật khẩu (tài khoản Spotify) của mình tại trường: Tài khoản cần gia hạn/ nâng cấp trước khi thanh toán! Sau khi VIETFLIX hoàn tất việc nâng cấp tài khoản, quý khách hoàn toàn có thể thay đổi mật khẩu tùy theo ý muốn.