Combo Netflix + Spotify Premium ngắn hạn (30 ngày)

79.000 49.000

Đối với loại tài khoản Spotify ,trước khi thanh toán .Quý khách vui lòng cung cấp emailmật khẩu (chưa đăng ký Spotify) của mình vào ghi chú thanh toán để VIETFLIX có thể đăng ký và nâng cấp tài khoản Spotify cho quý khách.