Canva Pro gia hạn (365 ngày)

399.000 249.000

Đối với loại tài khoản Canva Pro ,trước khi thanh toán .Quý khách vui lòng cung cấp email Canva của mình vào ghi chú thanh toán để VIETFLIX có thể nâng cấp tài khoản Canva cho quý khách.