[Hướng dẫn] Mua tài khoản NETFLIX ngắn hạn (> 30 ngày)

Cách 1: Đối với loại tài khoản NETFLIX ngắn hạn (> 30 ngày). Sau khi thanh toán, quý khách vui lòng nhập chính xác địa chỉ email thường dùng tại trang thông tin thanh toán để bộ phận hỗ trợ KH của VIETFLIX có thể cập nhật thông tin tài khoản mới cho quý khách