[FFVN] – Lang Quân Như Ý 21 Tập [Complete]

[FFVN] – Lang Quân Như Ý 21 Tập [Complete]

[TVB-FFVN-DRAMA]-Lang Quân Như Ý-(Bottled Passion)-21 Tập-SanYang Lồng Tiếng .
Diễn viên: Châu Lệ Kỳ , Huỳnh Hạo Nhiên , Trần Tự Dao , Ngao Gia Niên , Trần Sơn Thông
Nội dung: ‘Lang Quân Như Ý’ kể về nhân vật Từ Tâm (Châu Lệ Kỳ đóng) và Đồng Bản Thiện (Huỳnh Hạo Nhiên đóng) là cô nhi, lúc nhỏ Từ Tâm bị mất trí nhớ, được ông chủ xưởng nước tương nhận nuôi, sau này gặp lại Đồng Bản Thiện trà trộn vào xưởng nước tương tìm cách trả thù. Đến khi hồi phục trí nhớ, Từ Tâm mới phát hiện bạn thanh mai trúc mã thời thơ ấu của mình đã bước vào con đường tội lỗi………


Tập 01:Lang Quân Như Ý 01[vietflix.net]
Tập 02:Lang Quân Như Ý 02[vietflix.net]
Tập 03:Lang Quân Như Ý 03[vietflix.net]
Tập 04:Lang Quân Như Ý 04[vietflix.net]
Tập 05:Lang Quân Như Ý 05[vietflix.net]
Tập 06:Lang Quân Như Ý 06[vietflix.net]
Tập 07:Lang Quân Như Ý 07[vietflix.net]
Tập 08:Lang Quân Như Ý 08[vietflix.net]
Tập 09:Lang Quân Như Ý 09[vietflix.net]
Tập 10:Lang Quân Như Ý 10[vietflix.net]
Tập 11:Lang Quân Như Ý 11[vietflix.net]
Tập 12:Lang Quân Như Ý 12[vietflix.net]
Tập 13:Lang Quân Như Ý 13[vietflix.net]
Tập 14:Lang Quân Như Ý 14[vietflix.net]
Tập 15:Lang Quân Như Ý 15[vietflix.net]
Tập 16:Lang Quân Như Ý 16[vietflix.net]
Tập 17:Lang Quân Như Ý 17[vietflix.net]
Tập 18:Lang Quân Như Ý 18[vietflix.net]
Tập 19:Lang Quân Như Ý 19[vietflix.net]
Tập 20:Lang Quân Như Ý 20[vietflix.net]
Tập 21:Lang Quân Như Ý 21[vietflix.net]


Tập 01:Lang Quân Như Ý 01[vietflix.net]
Tập 02:Lang Quân Như Ý 02[vietflix.net]
Tập 03:Lang Quân Như Ý 03[vietflix.net]
Tập 04:Lang Quân Như Ý 04[vietflix.net]
Tập 05:Lang Quân Như Ý 05[vietflix.net]
Tập 06:Lang Quân Như Ý 06[vietflix.net]
Tập 07:Lang Quân Như Ý 07[vietflix.net]
Tập 08:Lang Quân Như Ý 08[vietflix.net]
Tập 09:Lang Quân Như Ý 09[vietflix.net]
Tập 10:Lang Quân Như Ý 10[vietflix.net]
Tập 11:Lang Quân Như Ý 11[vietflix.net]
Tập 12:Lang Quân Như Ý 12[vietflix.net]
Tập 13:Lang Quân Như Ý 13[vietflix.net]
Tập 14:Lang Quân Như Ý 14[vietflix.net]
Tập 15:Lang Quân Như Ý 15[vietflix.net]
Tập 16:Lang Quân Như Ý 16[vietflix.net]
Tập 17:Lang Quân Như Ý 17[vietflix.net]
Tập 18:Lang Quân Như Ý 18[vietflix.net]
Tập 19:Lang Quân Như Ý 19[vietflix.net]
Tập 20:Lang Quân Như Ý 20[vietflix.net]
Tập 21:Lang Quân Như Ý 21[vietflix.net]

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author