[FFVN] – Tân Hoàn Châu Cách Cách 96 Tập [Complete]

[FFVN] – Tân Hoàn Châu Cách Cách 96 Tập [Complete]

[FFVN-TAISENG-DRAMA]-Tân Hoàn Châu Cách Cách-(New Huan Zhu Ge Ge)-98 Tập-Sanyang Lồng Tiếng .
Diễn Viên: Lý Thạnh , Hải Lục , Trương Hàng Duệ , Lý Giai Hàng , Khưu Tâm Chí , Bạch Chí Hiền , Lưu Tuyết Hoa , Triệu Lệ Dĩnh , Cao Tử Kỳ , Tôn Diệu Kỳ , Tăng Chi Kiều , Lộ Hoành , Bạch San , Du Tiểu Phàm , Nhạc Diệu Lợi , Phó Nghệ Vỹ , Phương Thanh Trác , Vương Kim Đạc , Châu Phóng .
Nội Dung :Hạ Tử Vy là tiểu thư nổi tiếng của nhà họ Hạ (tỉnh Tế Nam). Không chỉ xinh đẹp dịu dàng mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Cách đây 18 năm, mẹ cô là Hạ Vũ Hà đã có mối lương duyên sâu đậm với hoàng đế Càn Long. Vì quan hệ chính trị và thời thế phức tạp, Càn Long phải rời tri kỷ mà không hề hay biết người thương đã mang cốt nhục của mình.Cũng vào thời điểm này, mẹ của Tiểu Yến Tử và Tiêu Kiếm phải dằn lòng để 2 con mỗi người phiêu dạt một nơi lẩn trốn tai họa gia đình vì người cha bị nghi ngờ tạo phản. Năm tháng trôi đi vẫn chưa thấy Càn Long trở lại, Hạ Vũ Hà trước khi qua đời đã kể lại câu chuyện thân phận thực sự cho con gái. Tử Vy quyết tâm lên kinh thành tìm cha. Gặp gỡ Tiểu Yến Tử và tâm sự chuyện riêng, Tử Vy gián tiếp mang đến cơ hội cho “én nhỏ bay vào cung”, gặp gỡ Ngũ A Ka. Tiểu Yến Tử trúng mũi tên định mệnh và được đưa vào cung chăm sóc. Hoàng hậu tỏ ra vô cùng sửng sốt trước “đặc cách” này và nghi ngờ gốc gác thực sự của “đứa con rơi” lém lỉnh. Trong khi đó, Tiểu Yến Tử lại nhận được sự chăm sóc tận tình của Càn Long và “bất đắc dĩ” trở thành “Hoàn Châu Cách Cách”………

Tập 01:Tân Hoàn Châu Cách Cách 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Tân Hoàn Châu Cách Cách 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Tân Hoàn Châu Cách Cách 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Tân Hoàn Châu Cách Cách 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Tân Hoàn Châu Cách Cách 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Tân Hoàn Châu Cách Cách 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Tân Hoàn Châu Cách Cách 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Tân Hoàn Châu Cách Cách 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Tân Hoàn Châu Cách Cách 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Tân Hoàn Châu Cách Cách 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Tân Hoàn Châu Cách Cách 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Tân Hoàn Châu Cách Cách 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Tân Hoàn Châu Cách Cách 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Tân Hoàn Châu Cách Cách 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Tân Hoàn Châu Cách Cách 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Tân Hoàn Châu Cách Cách 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Tân Hoàn Châu Cách Cách 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Tân Hoàn Châu Cách Cách 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Tân Hoàn Châu Cách Cách 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Tân Hoàn Châu Cách Cách 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Tân Hoàn Châu Cách Cách 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Tân Hoàn Châu Cách Cách 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Tân Hoàn Châu Cách Cách 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Tân Hoàn Châu Cách Cách 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Tân Hoàn Châu Cách Cách 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Tân Hoàn Châu Cách Cách 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Tân Hoàn Châu Cách Cách 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Tân Hoàn Châu Cách Cách 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Tân Hoàn Châu Cách Cách 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Tân Hoàn Châu Cách Cách 30{VietFlix.NET}
Tập 31:Tân Hoàn Châu Cách Cách 31{VietFlix.NET}
Tập 32:Tân Hoàn Châu Cách Cách 32{VietFlix.NET}
Tập 33:Tân Hoàn Châu Cách Cách 33{VietFlix.NET}
Tập 34:Tân Hoàn Châu Cách Cách 34{VietFlix.NET}
Tập 35:Tân Hoàn Châu Cách Cách 35{VietFlix.NET}
Tập 36:Tân Hoàn Châu Cách Cách 36{VietFlix.NET}
Tập 37:Tân Hoàn Châu Cách Cách 37{VietFlix.NET}
Tập 38:Tân Hoàn Châu Cách Cách 38{VietFlix.NET}
Tập 39:Tân Hoàn Châu Cách Cách 39{VietFlix.NET}
Tập 40:Tân Hoàn Châu Cách Cách 40{VietFlix.NET}
Tập 41:Tân Hoàn Châu Cách Cách 41{VietFlix.NET}
Tập 42:Tân Hoàn Châu Cách Cách 42{VietFlix.NET}
Tập 43:Tân Hoàn Châu Cách Cách 43{VietFlix.NET}
Tập 44:Tân Hoàn Châu Cách Cách 44{VietFlix.NET}
Tập 45:Tân Hoàn Châu Cách Cách 45{VietFlix.NET}
Tập 46:Tân Hoàn Châu Cách Cách 46{VietFlix.NET}
Tập 47:Tân Hoàn Châu Cách Cách 47{VietFlix.NET}
Tập 48:Tân Hoàn Châu Cách Cách 48{VietFlix.NET}
Tập 49:Tân Hoàn Châu Cách Cách 49{VietFlix.NET}
Tập 50:Tân Hoàn Châu Cách Cách 50{VietFlix.NET}
Tập 51:Tân Hoàn Châu Cách Cách 51{VietFlix.NET}
Tập 52:Tân Hoàn Châu Cách Cách 52{VietFlix.NET}
Tập 53:Tân Hoàn Châu Cách Cách 53{VietFlix.NET}
Tập 54:Tân Hoàn Châu Cách Cách 54{VietFlix.NET}
Tập 55:Tân Hoàn Châu Cách Cách 55{VietFlix.NET}
Tập 56:Tân Hoàn Châu Cách Cách 56{VietFlix.NET}
Tập 57:Tân Hoàn Châu Cách Cách 57{VietFlix.NET}
Tập 58:Tân Hoàn Châu Cách Cách 58{VietFlix.NET}
Tập 59:Tân Hoàn Châu Cách Cách 59{VietFlix.NET}
Tập 60:Tân Hoàn Châu Cách Cách 60{VietFlix.NET}
Tập 61:Tân Hoàn Châu Cách Cách 61{VietFlix.NET}
Tập 62:Tân Hoàn Châu Cách Cách 62{VietFlix.NET}
Tập 63:Tân Hoàn Châu Cách Cách 63{VietFlix.NET}
Tập 64:Tân Hoàn Châu Cách Cách 64{VietFlix.NET}
Tập 65:Tân Hoàn Châu Cách Cách 65{VietFlix.NET}
Tập 66:Tân Hoàn Châu Cách Cách 66{VietFlix.NET}
Tập 67:Tân Hoàn Châu Cách Cách 67{VietFlix.NET}
Tập 68:Tân Hoàn Châu Cách Cách 68{VietFlix.NET}
Tập 69:Tân Hoàn Châu Cách Cách 69{VietFlix.NET}
Tập 70:Tân Hoàn Châu Cách Cách 70{VietFlix.NET}
Tập 71:Tân Hoàn Châu Cách Cách 71{VietFlix.NET}
Tập 72:Tân Hoàn Châu Cách Cách 72{VietFlix.NET}
Tập 73:Tân Hoàn Châu Cách Cách 73{VietFlix.NET}
Tập 74:Tân Hoàn Châu Cách Cách 74{VietFlix.NET}
Tập 75:Tân Hoàn Châu Cách Cách 75{VietFlix.NET}
Tập 76:Tân Hoàn Châu Cách Cách 76{VietFlix.NET}
Tập 77:Tân Hoàn Châu Cách Cách 77{VietFlix.NET}
Tập 78:Tân Hoàn Châu Cách Cách 78{VietFlix.NET}
Tập 79:Tân Hoàn Châu Cách Cách 79{VietFlix.NET}
Tập 80:Tân Hoàn Châu Cách Cách 80{VietFlix.NET}
Tập 81:Tân Hoàn Châu Cách Cách 81{VietFlix.NET}
Tập 82:Tân Hoàn Châu Cách Cách 82{VietFlix.NET}
Tập 83:Tân Hoàn Châu Cách Cách 83{VietFlix.NET}
Tập 84:Tân Hoàn Châu Cách Cách 84{VietFlix.NET}
Tập 85:Tân Hoàn Châu Cách Cách 85{VietFlix.NET}
Tập 86:Tân Hoàn Châu Cách Cách 86{VietFlix.NET}
Tập 87:Tân Hoàn Châu Cách Cách 87{VietFlix.NET}
Tập 88:Tân Hoàn Châu Cách Cách 88{VietFlix.NET}
Tập 89:Tân Hoàn Châu Cách Cách 89{VietFlix.NET}
Tập 90:Tân Hoàn Châu Cách Cách 90{VietFlix.NET}
Tập 91:Tân Hoàn Châu Cách Cách 91{VietFlix.NET}
Tập 92:Tân Hoàn Châu Cách Cách 92{VietFlix.NET}
Tập 93:Tân Hoàn Châu Cách Cách 93{VietFlix.NET}
Tập 94:Tân Hoàn Châu Cách Cách 94{VietFlix.NET}
Tập 95:Tân Hoàn Châu Cách Cách 95{VietFlix.NET}
Tập 96:Tân Hoàn Châu Cách Cách 96{VietFlix.NET}

Tập 01:Tân Hoàn Châu Cách Cách 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Tân Hoàn Châu Cách Cách 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Tân Hoàn Châu Cách Cách 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Tân Hoàn Châu Cách Cách 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Tân Hoàn Châu Cách Cách 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Tân Hoàn Châu Cách Cách 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Tân Hoàn Châu Cách Cách 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Tân Hoàn Châu Cách Cách 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Tân Hoàn Châu Cách Cách 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Tân Hoàn Châu Cách Cách 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Tân Hoàn Châu Cách Cách 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Tân Hoàn Châu Cách Cách 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Tân Hoàn Châu Cách Cách 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Tân Hoàn Châu Cách Cách 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Tân Hoàn Châu Cách Cách 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Tân Hoàn Châu Cách Cách 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Tân Hoàn Châu Cách Cách 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Tân Hoàn Châu Cách Cách 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Tân Hoàn Châu Cách Cách 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Tân Hoàn Châu Cách Cách 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Tân Hoàn Châu Cách Cách 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Tân Hoàn Châu Cách Cách 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Tân Hoàn Châu Cách Cách 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Tân Hoàn Châu Cách Cách 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Tân Hoàn Châu Cách Cách 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Tân Hoàn Châu Cách Cách 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Tân Hoàn Châu Cách Cách 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Tân Hoàn Châu Cách Cách 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Tân Hoàn Châu Cách Cách 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Tân Hoàn Châu Cách Cách 30{VietFlix.NET}
Tập 31:Tân Hoàn Châu Cách Cách 31{VietFlix.NET}
Tập 32:Tân Hoàn Châu Cách Cách 32{VietFlix.NET}
Tập 33:Tân Hoàn Châu Cách Cách 33{VietFlix.NET}
Tập 34:Tân Hoàn Châu Cách Cách 34{VietFlix.NET}
Tập 35:Tân Hoàn Châu Cách Cách 35{VietFlix.NET}
Tập 36:Tân Hoàn Châu Cách Cách 36{VietFlix.NET}
Tập 37:Tân Hoàn Châu Cách Cách 37{VietFlix.NET}
Tập 38:Tân Hoàn Châu Cách Cách 38{VietFlix.NET}
Tập 39:Tân Hoàn Châu Cách Cách 39{VietFlix.NET}
Tập 40:Tân Hoàn Châu Cách Cách 40{VietFlix.NET}
Tập 41:Tân Hoàn Châu Cách Cách 41{VietFlix.NET}
Tập 42:Tân Hoàn Châu Cách Cách 42{VietFlix.NET}
Tập 43:Tân Hoàn Châu Cách Cách 43{VietFlix.NET}
Tập 44:Tân Hoàn Châu Cách Cách 44{VietFlix.NET}
Tập 45:Tân Hoàn Châu Cách Cách 45{VietFlix.NET}
Tập 46:Tân Hoàn Châu Cách Cách 46{VietFlix.NET}
Tập 47:Tân Hoàn Châu Cách Cách 47{VietFlix.NET}
Tập 48:Tân Hoàn Châu Cách Cách 48{VietFlix.NET}
Tập 49:Tân Hoàn Châu Cách Cách 49{VietFlix.NET}
Tập 50:Tân Hoàn Châu Cách Cách 50{VietFlix.NET}
Tập 51:Tân Hoàn Châu Cách Cách 51{VietFlix.NET}
Tập 52:Tân Hoàn Châu Cách Cách 52{VietFlix.NET}
Tập 53:Tân Hoàn Châu Cách Cách 53{VietFlix.NET}
Tập 54:Tân Hoàn Châu Cách Cách 54{VietFlix.NET}
Tập 55:Tân Hoàn Châu Cách Cách 55{VietFlix.NET}
Tập 56:Tân Hoàn Châu Cách Cách 56{VietFlix.NET}
Tập 57:Tân Hoàn Châu Cách Cách 57{VietFlix.NET}
Tập 58:Tân Hoàn Châu Cách Cách 58{VietFlix.NET}
Tập 59:Tân Hoàn Châu Cách Cách 59{VietFlix.NET}
Tập 60:Tân Hoàn Châu Cách Cách 60{VietFlix.NET}
Tập 61:Tân Hoàn Châu Cách Cách 61{VietFlix.NET}
Tập 62:Tân Hoàn Châu Cách Cách 62{VietFlix.NET}
Tập 63:Tân Hoàn Châu Cách Cách 63{VietFlix.NET}
Tập 64:Tân Hoàn Châu Cách Cách 64{VietFlix.NET}
Tập 65:Tân Hoàn Châu Cách Cách 65{VietFlix.NET}
Tập 66:Tân Hoàn Châu Cách Cách 66{VietFlix.NET}
Tập 67:Tân Hoàn Châu Cách Cách 67{VietFlix.NET}
Tập 68:Tân Hoàn Châu Cách Cách 68{VietFlix.NET}
Tập 69:Tân Hoàn Châu Cách Cách 69{VietFlix.NET}
Tập 70:Tân Hoàn Châu Cách Cách 70{VietFlix.NET}
Tập 71:Tân Hoàn Châu Cách Cách 71{VietFlix.NET}
Tập 72:Tân Hoàn Châu Cách Cách 72{VietFlix.NET}
Tập 73:Tân Hoàn Châu Cách Cách 73{VietFlix.NET}
Tập 74:Tân Hoàn Châu Cách Cách 74{VietFlix.NET}
Tập 75:Tân Hoàn Châu Cách Cách 75{VietFlix.NET}
Tập 76:Tân Hoàn Châu Cách Cách 76{VietFlix.NET}
Tập 77:Tân Hoàn Châu Cách Cách 77{VietFlix.NET}
Tập 78:Tân Hoàn Châu Cách Cách 78{VietFlix.NET}
Tập 79:Tân Hoàn Châu Cách Cách 79{VietFlix.NET}
Tập 80:Tân Hoàn Châu Cách Cách 80{VietFlix.NET}
Tập 81:Tân Hoàn Châu Cách Cách 81{VietFlix.NET}
Tập 82:Tân Hoàn Châu Cách Cách 82{VietFlix.NET}
Tập 83:Tân Hoàn Châu Cách Cách 83{VietFlix.NET}
Tập 84:Tân Hoàn Châu Cách Cách 84{VietFlix.NET}
Tập 85:Tân Hoàn Châu Cách Cách 85{VietFlix.NET}
Tập 86:Tân Hoàn Châu Cách Cách 86{VietFlix.NET}
Tập 87:Tân Hoàn Châu Cách Cách 87{VietFlix.NET}
Tập 88:Tân Hoàn Châu Cách Cách 88{VietFlix.NET}
Tập 89:Tân Hoàn Châu Cách Cách 89{VietFlix.NET}
Tập 90:Tân Hoàn Châu Cách Cách 90{VietFlix.NET}
Tập 91:Tân Hoàn Châu Cách Cách 91{VietFlix.NET}
Tập 92:Tân Hoàn Châu Cách Cách 92{VietFlix.NET}
Tập 93:Tân Hoàn Châu Cách Cách 93{VietFlix.NET}
Tập 94:Tân Hoàn Châu Cách Cách 94{VietFlix.NET}
Tập 95:Tân Hoàn Châu Cách Cách 95{VietFlix.NET}
Tập 96:Tân Hoàn Châu Cách Cách 96{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author