{VietSub} Cung Hỏa Tâm Ngọc 39 Tập [Complete]

{VietSub} Cung Hỏa Tâm Ngọc 39 Tập [Complete]


[TAISENG-DRAMA]-Cung Hỏa Tâm Ngọc-(Jade Palace Lock Heart)-39 Tập-{Viet Subtitle}.
Diễn Viên: Dương Mịch ,Phùng Thiệu Phong, Hà Thạnh Minh , Đồng Lê Á .
Nội Dung: Tình Xuyên ( Dương Mịch ) Một cô gái thời hiện đại trở về quá khứ, tại thời điểm 9 hoàng tử của vua Khang Hy tranh giành ngôi báu. Cô được Bát A Ca Dận Tự ( Phùng Thiệu Phong ) đem lòng yêu. Từ đây, những âm mưu, tâm kế, hoan lạc khiến Tình xuyên từ 1 thiếu nữ ngây thơ trở thành một cung nữ sắc xảo, toan tính. Cô đã cùng Dận Tự lao vào vòng xoáy tranh giành ngôi báu….

HDTV-(MKV)
Tap 01: http://hotfile.com/dl/163243259/9c338ca/
Tap 02: http://hotfile.com/dl/163501815/642002d/
Tap 03: http://hotfile.com/dl/163243267/222baa4/
Tap 04: http://hotfile.com/dl/163501812/48b2213/
Tap 05: http://hotfile.com/dl/163501783/c8e2293/
Tap 06: http://hotfile.com/dl/163243387/79b3217/
Tap 07: http://hotfile.com/dl/163243444/3dc2136/
Tap 08: http://hotfile.com/dl/163501787/296ccba/
Tap 09: http://hotfile.com/dl/163243721/b6665a8/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/163243774/a782bdc/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/163243779/f8d417d/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/163243816/d00799d/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/163243836/65cf812/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/163243872/04ab408/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/163243875/7b62c82/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/163243894/cdfb797/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/163501813/ecf7fdb/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/163501786/9603da0/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/163243950/eac2261/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/163243998/49ae03e/
Tap 21: http://hotfile.com/dl/163244307/1c0fd57/
Tap 22: http://hotfile.com/dl/163244316/32f8fd8/
Tap 23: http://hotfile.com/dl/163244358/e5e7523/
Tap 24: http://hotfile.com/dl/163501785/5b317ef/
Tap 25: http://hotfile.com/dl/163244381/ede00ce/
Tap 26: http://hotfile.com/dl/163244382/b423f89/
Tap 27: http://hotfile.com/dl/163244454/fe0f0ca/
Tap 28: http://hotfile.com/dl/163244426/97b96f9/
Tap 29: http://hotfile.com/dl/163244504/e23341b/
Tap 30: http://hotfile.com/dl/163244681/446a4a8/
Tap 31: http://hotfile.com/dl/163244709/c8a516f/
Tap 32: http://hotfile.com/dl/163244981/264ed4a/
Tap 33: http://hotfile.com/dl/163501788/2ec1ee0/
Tap 34: http://hotfile.com/dl/163245037/c10640c/
Tap 35: http://hotfile.com/dl/163245106/58b2c85/
Tap 36: http://hotfile.com/dl/163245141/64ceef3/
Tap 37: http://hotfile.com/dl/163245160/758abfb/
Tap 38: http://hotfile.com/dl/163245224/063515d/
Tap 39: http://hotfile.com/dl/163245232/5eee3ea/

Ryushare
Tap 01: http://ryushare.com/2e79a55a05ad
Tap 02: http://ryushare.com/1fec5b0906bd
Tap 03: http://ryushare.com/3305cc9356d8
Tap 04: http://ryushare.com/1fec5b0906bc
Tap 05: http://ryushare.com/1e1ab1bee432
Tap 06: http://ryushare.com/3134234933f5
Tap 07: http://ryushare.com/1e1ab1bee431
Tap 08: http://ryushare.com/304b4ea426c2
Tap 09: http://ryushare.com/3134234933f6
Tap 10: http://ryushare.com/304b4ea426c3
Tap 11: http://ryushare.com/321cf7ee45b2
Tap 12: http://ryushare.com/304b4ea426c4
Tap 13: http://ryushare.com/2f6279ff13e6
Tap 14: http://ryushare.com/2e79a55a05ae
Tap 15: http://ryushare.com/304b4ea426c5
Tap 16: http://ryushare.com/3134234933f7
Tap 17: http://ryushare.com/1fec5b0906bb
Tap 18: http://ryushare.com/1c490874c415
Tap 19: http://ryushare.com/321cf7ee45b3
Tap 20: http://ryushare.com/3305cc9356d9
Tap 21: http://ryushare.com/3134234933f8
Tap 22: http://ryushare.com/321cf7ee45b4
Tap 23: http://ryushare.com/3305cc9356da
Tap 24: http://ryushare.com/20d52fae1207
Tap 25: http://ryushare.com/3134234933f9
Tap 26: http://ryushare.com/2e79a55a05af
Tap 27: http://ryushare.com/321cf7ee45b5
Tap 28: http://ryushare.com/3134234933fa
Tap 29: http://ryushare.com/304b4ea426c7
Tap 30: http://ryushare.com/3305cc9356db
Tap 31: http://ryushare.com/3134234933fc
Tap 32: http://ryushare.com/3134234933fb
Tap 33: http://ryushare.com/20d52fae1206
Tap 34: http://ryushare.com/304b4ea426c8
Tap 35: http://ryushare.com/321cf7ee45b6
Tap 36: http://ryushare.com/3134234933fd
Tap 37: http://ryushare.com/2f6279ff13e7
Tap 38: http://ryushare.com/3305cc9356dc
Tap 39: http://ryushare.com/321cf7ee45b7

About the Author