Tuyết Sơn Tình Thù 40 Tập [Complete]

Tuyết Sơn Tình Thù 40 Tập [Complete]


[TAISENG-DRAMA]-Tuyết Sơn Tình Thù-(Fox Volant Of The Snowy Mountain)-40 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Huỳnh Thu sanh , Chu Ân , Phương Trung Tin , Nhiếp Viễn , Chung Ân Đồng , Đàm Diệu Vân. Ân Nhi Hiền.
Nội Dung Phim: Hồ Phi là một thanh mang trên mình tuyệt kỷ võ công như phu thân Hồ Nhất Đao. một đế nhất cao thủ đã bị Miêu Nhân Phụng một kẻ có võ công cái thế sát hại. Trên đường đến tuyết sơn để báo thù cho cha , Hồ Phi gặp được nhiều mỹ nhân với nhiều tình lãng mạng , trong những số đó có Nhược Lan con gái của Miêu Nhân Phụng là một tuyệt thế giai nhân. Liệu tình yêu ngang trái này có hóa giãi được thù hận giữa hai gia đình hay không…..?

 

HDTV-(AVI)
Tap 01: http://hotfile.com/dl/167852687/c79fc42/
Tap 02: http://hotfile.com/dl/167852694/4aafed4/
Tap 03: http://hotfile.com/dl/167852761/ddcbce5/
Tap 04: http://hotfile.com/dl/167852771/d06659a/
Tap 05: http://hotfile.com/dl/167852812/89edef0/
Tap 06: http://hotfile.com/dl/167852818/cc141f3/
Tap 07: http://hotfile.com/dl/167852819/69b43a1/
Tap 08: http://hotfile.com/dl/167852827/ee033ce/
Tap 09: http://hotfile.com/dl/167852828/4eacf62/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/167852830/a66c343/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/167852839/89eff0c/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/167852840/a8e92cb/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/167852857/97bacdc/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/167852860/a0571aa/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/167852950/1919545/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/167852958/9f45d70/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/167852962/c28fa70/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/167852968/5fe6262/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/167852975/0fbe13e/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/167852978/10b797f/
Tap 21: http://hotfile.com/dl/167853364/4b5c5bd/
Tap 22: http://hotfile.com/dl/167852980/66b41f0/
Tap 23: http://hotfile.com/dl/167852982/bb0440d/
Tap 24: http://hotfile.com/dl/167852988/07d84fe/
Tap 25: http://hotfile.com/dl/167852993/de43841/
Tap 26: http://hotfile.com/dl/167853053/2478274/
Tap 27: http://hotfile.com/dl/167853126/c2e3377/
Tap 28: http://hotfile.com/dl/167853132/91d8480/
Tap 29: http://hotfile.com/dl/167853138/e4158a7/
Tap 30: http://hotfile.com/dl/167853145/6153194/
Tap 31: http://hotfile.com/dl/167853149/a4211cc/
Tap 32: http://hotfile.com/dl/167853151/afe590c/
Tap 33: http://hotfile.com/dl/167853155/6572f08/
Tap 34: http://hotfile.com/dl/167853160/71c8a66/
Tap 35: http://hotfile.com/dl/167853167/2dc402b/
Tap 36: http://hotfile.com/dl/167853175/280e243/
Tap 37: http://hotfile.com/dl/167853319/3d9b760/
Tap 38: http://hotfile.com/dl/167853352/0afafaa/
Tap 39: http://hotfile.com/dl/167853354/e688616/
Tap 40: http://hotfile.com/dl/167861570/00f5fba/

RYUSHARE
Tap 01: http://ryushare.com/55955d132589/
Tap 02: http://ryushare.com/567e31b83606/
Tap 03: http://ryushare.com/52dadf23f638/
Tap 04: http://ryushare.com/567e31b83607/
Tap 05: http://ryushare.com/55955d13258a/
Tap 06: http://ryushare.com/20d52fae4cce/
Tap 07: http://ryushare.com/53c3b3c90418/
Tap 08: http://ryushare.com/256156e789e1/
Tap 09: http://ryushare.com/5767065d45be/
Tap 10: http://ryushare.com/52dadf23f63a/
Tap 11: http://ryushare.com/54ac886e1594/
Tap 12: http://ryushare.com/5767065d45bf/
Tap 13: http://ryushare.com/427beb88fa7c/
Tap 14: http://ryushare.com/54ac886e1595/
Tap 15: http://ryushare.com/1e1ab1bf1e25/
Tap 16: http://ryushare.com/256156e789e2/
Tap 17: http://ryushare.com/52dadf23f63b/
Tap 18: http://ryushare.com/567e31b8360a/
Tap 19: http://ryushare.com/52dadf23f63c/
Tap 20: http://ryushare.com/1fec5b09413c/
Tap 21: http://ryushare.com/53c3b3c90420/
Tap 22: http://ryushare.com/5767065d45c0/
Tap 23: http://ryushare.com/52dadf23f63d/
Tap 24: http://ryushare.com/52dadf23f63e/
Tap 25: http://ryushare.com/444d94d319be/
Tap 26: http://ryushare.com/2904a97bc962/
Tap 27: http://ryushare.com/54ac886e1597/
Tap 28: http://ryushare.com/1d31dd1a08d6/
Tap 29: http://ryushare.com/5767065d45c1/
Tap 30: http://ryushare.com/52dadf23f640/
Tap 31: http://ryushare.com/53c3b3c9041b/
Tap 32: http://ryushare.com/5767065d45c2/
Tap 33: http://ryushare.com/53c3b3c9041c/
Tap 34: http://ryushare.com/304b4ea482b3/
Tap 35: http://ryushare.com/29ed7e20d86d/
Tap 36: http://ryushare.com/1fec5b094140/
Tap 37: http://ryushare.com/54ac886e1599/
Tap 38: http://ryushare.com/4364c02e096a/
Tap 39: http://ryushare.com/55955d132591/
Tap 40: http://ryushare.com/1e1ab1bf1e27/

[CREDIT: saigon89]

About the Author