Biến Đổi Vận Mệnh 20 Tập [Complete]

Biến Đổi Vận Mệnh 20 Tập [Complete]


[TVB-DRAMA]-Biến Đổi Vận Mệnh-(A Change of Fate)-20 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Hà Bảo Sinh , Phó Minh Hiến , Lưu Đan , Vương Thanh , Mạch Trường Thanh , Trương Quốc Cường.
Nội Dung Phim: Số phận con người định mệnh đã an bài hay do sức mình gây dựng? Sức người có thể thắng trời chăng? Huyền Cơ Tử người liệu sư như tiên tiên đoán Côn đã hết thời. sẽ bị ba người đàn em tên Võ , Chánh và Đạt thay thế. Rốt cuộc chánh vì tự vệ giết Côn trở thành phú hào trong thập niên 90 và cũng từ đó y cáng tinh tưởng địa lý bói số. Trong dịp tình cờ Chánh kết bạn vong niên với Nhiên người đang yêu đương với con gái y tên Hoa. Một chuyện đáng buồn là Huyền Cơ Tử cũng từng tiên đoán người kế vị Côn cũng sẽ gặp tao ngộ như Côn bị con cháu của bạn thân thay thế. Nhiên chính là con của Võ. Chánh sợ chuyện xưa tái diễn. đành mượn tà thuật ép bức Nhiên. Mặt khác Nhiên tự biết không thể kết duyên với Hoa , thề chống chọi với số phận………

Tập 01:Biến Đổi Vận Mệnh 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Biến Đổi Vận Mệnh 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Biến Đổi Vận Mệnh 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Biến Đổi Vận Mệnh 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Biến Đổi Vận Mệnh 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Biến Đổi Vận Mệnh 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Biến Đổi Vận Mệnh 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Biến Đổi Vận Mệnh 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Biến Đổi Vận Mệnh 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Biến Đổi Vận Mệnh 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Biến Đổi Vận Mệnh 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Biến Đổi Vận Mệnh 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Biến Đổi Vận Mệnh 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Biến Đổi Vận Mệnh 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Biến Đổi Vận Mệnh 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Biến Đổi Vận Mệnh 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Biến Đổi Vận Mệnh 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Biến Đổi Vận Mệnh 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Biến Đổi Vận Mệnh 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Biến Đổi Vận Mệnh 20{VietFlix.NET}

Tập 01:Biến Đổi Vận Mệnh 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Biến Đổi Vận Mệnh 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Biến Đổi Vận Mệnh 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Biến Đổi Vận Mệnh 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Biến Đổi Vận Mệnh 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Biến Đổi Vận Mệnh 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Biến Đổi Vận Mệnh 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Biến Đổi Vận Mệnh 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Biến Đổi Vận Mệnh 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Biến Đổi Vận Mệnh 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Biến Đổi Vận Mệnh 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Biến Đổi Vận Mệnh 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Biến Đổi Vận Mệnh 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Biến Đổi Vận Mệnh 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Biến Đổi Vận Mệnh 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Biến Đổi Vận Mệnh 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Biến Đổi Vận Mệnh 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Biến Đổi Vận Mệnh 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Biến Đổi Vận Mệnh 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Biến Đổi Vận Mệnh 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author