Người Cha Âm Dương 20 Tập [Complete]

Người Cha Âm Dương 20 Tập [Complete]


[TVB-DRAMA]-Người Cha Âm Dương-(Crossing Boundaries)-20 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Liêu Vĩ Hùng , Hứa Thiệu Hùng , Cung Từ Ân , Mã Mẩn Nhi , Lâm Kỳ Hân , Lư Mỹ Quyên.
Nội Dung Phim: Chiêu là chàng ăn không ngồi rồi , ly dị , với vợ tên hiền. đã 5 năm. Một hôm trong ngân hàng xãy ra vụ cướp. Chàng bổng muốn liều mạng vưới bọn cướp để được lảnh bồi thường bảo hiểm. Nào ngờ tạo hóa trêu người , chàng không chết. ngược lại kẻ yêu đời tên Tinh lại tử nạn. Sau khi ngộ nạn Tinh thấy bất yên để lại vợ con , cho nên nhập thân Chiêu để tiếp tục chăm sóc cho gia đình , Chiêu thấy cảmBBàn gắn với vợ của chàng lại gặp trở ngại. Mặt khác. Tinh bị người tình xưa ép hại không thể đầu thai. Chiêu nổi máu anh hùng giúp Tinh được chuyển thế kịp thời. Hiền vì trốn tránh tình cảm quyết định đi xa , lúc Chiêu tới phi trường chuyến bay đã cất cánh , trong khi thất vọng. bỗng nghe tin chuyến bay quay trở về…..

Tập 01:Người Cha Âm Dương 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Người Cha Âm Dương 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Người Cha Âm Dương 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Người Cha Âm Dương 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Người Cha Âm Dương 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Người Cha Âm Dương 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Người Cha Âm Dương 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Người Cha Âm Dương 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Người Cha Âm Dương 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Người Cha Âm Dương 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Người Cha Âm Dương 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Người Cha Âm Dương 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Người Cha Âm Dương 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Người Cha Âm Dương 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Người Cha Âm Dương 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Người Cha Âm Dương 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Người Cha Âm Dương 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Người Cha Âm Dương 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Người Cha Âm Dương 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Người Cha Âm Dương 20{VietFlix.NET}

Tập 01:Người Cha Âm Dương 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Người Cha Âm Dương 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Người Cha Âm Dương 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Người Cha Âm Dương 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Người Cha Âm Dương 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Người Cha Âm Dương 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Người Cha Âm Dương 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Người Cha Âm Dương 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Người Cha Âm Dương 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Người Cha Âm Dương 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Người Cha Âm Dương 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Người Cha Âm Dương 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Người Cha Âm Dương 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Người Cha Âm Dương 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Người Cha Âm Dương 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Người Cha Âm Dương 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Người Cha Âm Dương 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Người Cha Âm Dương 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Người Cha Âm Dương 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Người Cha Âm Dương 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author