Phật Sơn Vinh Xuân Quyền Vương 20 Tập [Complete]

Phật Sơn Vinh Xuân Quyền Vương 20 Tập [Complete]


[TVB-DRAMA]-Phật Sơn Vinh Xuân Quyền Vương-(Real Kung Fu)-20 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Nguyên Bửu , Thiệu Mỹ Kỳ , Lương Gia Hân , Lưu Gia Huy , Hồ Nặc Ngôn , Hồng Thiên Minh , Lý Thị Vận , Lý Tư Hân. Nguyên Hoa , Âu Cẩm Đường.
Nội Dung Phim: Cao thủ của Vinh Xuân là Hoa Bảo bị sát hại. Lương Tán. Đại đệ tử của Bảo bị tình nghi có liên can đến vụ ám sát này. Tán vì muốn làm sáng tỏ cái chết của sư phụ. Nên đã lẫn trốn tại Phật Sơn. Nương nhờ sư thúc là Nhị Đế. Đế che dấu thân phận , anh xin làm gia đinh cho một thương gia họ Trần. Nào ngờ Trần Phu Nhân lại chính là Kiến Hỷ. Vì hôn thê của anh và giờ anh đã thành góa phụ. Nhưng Hỷ luôn ghen tuông với cách cách hạo nguyệt khi Nguyệt kế cần bên Tấn. Sư thúc Nhi Đề bị sát hại vì vô tình phát hiên ra hung thủ thật sự. Tấn vô cùng đau lòng và gần như tuyệt vọng……

Tập 01:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 15{VietFlix.NET}(sorry .we can not replace this link , because we can not find any more link)
Tập 16:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 20{VietFlix.NET}

Tập 01:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 15{VietFlix.NET}(sorry .we can not replace this link , because we can not find any more link)
Tập 16:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Phật Sơn Vinh Xuân Quyền 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author