Truy Tìm Bằng Chứng II 20 Tập [Complete]

Truy Tìm Bằng Chứng II 20 Tập [Complete]


[TVB-DRAMA]-Truy Tìm Bằng Chứng II -(Untraceable Evidence II)-20 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Lâm Bảo Di, Trần Tuệ San, Lý San San, Thái Tử Kiện, Lỗ Văn Kiệt
Nội Dung Phim:Ngôn do buồn phiền Nguyên nên 2 người đã chia tay. Khi quy lại Hồng Kông. Cô biết Tiểu Đường vẫn còn nặng tình với Nguyên . Ngược lại. Tiểu Đường lại cố tác hợp tình xưa cho 2 người. Khi biết việc Tiểu Đường vờ yêu Luân do không muốn cản trở chuyện của mình Nguyên và Ngôn giới thiệu cô với luật sư Kiệt vô tình đã đẩy cô vào mối nguy hiểm chết người……..

Tập 01:Truy Tìm Bằng Chứng II 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Truy Tìm Bằng Chứng II 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Truy Tìm Bằng Chứng II 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Truy Tìm Bằng Chứng II 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Truy Tìm Bằng Chứng II 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Truy Tìm Bằng Chứng II 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Truy Tìm Bằng Chứng II 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Truy Tìm Bằng Chứng II 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Truy Tìm Bằng Chứng II 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Truy Tìm Bằng Chứng II 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Truy Tìm Bằng Chứng II 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Truy Tìm Bằng Chứng II 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Truy Tìm Bằng Chứng II 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Truy Tìm Bằng Chứng II 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Truy Tìm Bằng Chứng II 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Truy Tìm Bằng Chứng II 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Truy Tìm Bằng Chứng II 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Truy Tìm Bằng Chứng II 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Truy Tìm Bằng Chứng II 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Truy Tìm Bằng Chứng II 20{VietFlix.NET}

Tập 01:Truy Tìm Bằng Chứng II 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Truy Tìm Bằng Chứng II 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Truy Tìm Bằng Chứng II 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Truy Tìm Bằng Chứng II 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Truy Tìm Bằng Chứng II 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Truy Tìm Bằng Chứng II 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Truy Tìm Bằng Chứng II 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Truy Tìm Bằng Chứng II 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Truy Tìm Bằng Chứng II 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Truy Tìm Bằng Chứng II 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Truy Tìm Bằng Chứng II 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Truy Tìm Bằng Chứng II 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Truy Tìm Bằng Chứng II 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Truy Tìm Bằng Chứng II 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Truy Tìm Bằng Chứng II 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Truy Tìm Bằng Chứng II 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Truy Tìm Bằng Chứng II 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Truy Tìm Bằng Chứng II 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Truy Tìm Bằng Chứng II 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Truy Tìm Bằng Chứng II 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author