Khách Sạn Vui Vẻ 20 Tập [Complete]

Khách Sạn Vui Vẻ 20 Tập [Complete]


[TVB-DRAMA]-Khách Sạn Vui Vẻ-(Fantasy Hotel)-20 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Đào Đại Vũ , Ngô Mỹ Hoành , Lê Diệu Tường , Hồ Phong , Thang Doanh Doanh , Đường Văn Long , Huỳnh Trí Hiền , Đới Chí Vĩ.
Nội Dung Phim: Đôi bạn chí cốt Kiệt – Sơn là 2 người hướng dẫn viên du lịch giõi , Họ đã từng là chủ một công ty du lịch với số tài sản trị giá trên ba mươi triệu đô la , Nhưng đã trắng tay đợt khủng hoảng kinh tế châu á. Gia Văn trước đây vốn có hiếm khích với Kiệt. Nhưng vô tình lại gia nhập vào công ty du lịch của anh và dưới sự hướng dẫn của Kiệt đã trở thành một hướng dẫn viên giỏi , họ đã trở thành đôi bạn đồng cam cộng khổ. Hỏa hoạn tại khách sạn Vương Kim , Kiệt – Sơn đã quên mình cứu ông chủ Quảng Khai. Cảm kích và mang ơn. Ông đã tặng họ tất cã cỗ phần khách sạn , Kiệt đứng trước một khách sạn quá củ kỷ lổi thời , mặc dù hết sức cố gắng cũng đành bó tay trước sự kinh doanh ế ẩm. Hay tin khách sạn Vương Kim chuẩn bị đóng cửa , một số du khách từng trọ tại đây. rất lấy lám tiếc vì cung cách phục vụ và sự nhiệt tình đến thân thiết khách sạn này…….

Tập 01:Khách Sạn Vui Vẻ 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Khách Sạn Vui Vẻ 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Khách Sạn Vui Vẻ 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Khách Sạn Vui Vẻ 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Khách Sạn Vui Vẻ 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Khách Sạn Vui Vẻ 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Khách Sạn Vui Vẻ 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Khách Sạn Vui Vẻ 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Khách Sạn Vui Vẻ 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Khách Sạn Vui Vẻ 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Khách Sạn Vui Vẻ 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Khách Sạn Vui Vẻ 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Khách Sạn Vui Vẻ 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Khách Sạn Vui Vẻ 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Khách Sạn Vui Vẻ 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Khách Sạn Vui Vẻ 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Khách Sạn Vui Vẻ 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Khách Sạn Vui Vẻ 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Khách Sạn Vui Vẻ 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Khách Sạn Vui Vẻ 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author