Những Bông Hồng Xanh 36 Tập [Complete]

Những Bông Hồng Xanh 36 Tập [Complete]


[VN-DRAMA]-Những Bông Hồng Xanh-(The Green Roses)-12 DVD-Phim Truyện Việt Nam.
Diễn Viên: Ngọc Lan , Thanh Thúy , Minh Trí ,Phúc An , Chí Dũng , Lâm Na Anh , Mỹ Linh , Lê Văn Dũng , Thanh Trùng , Hữ Thạch , Phương Trang.
Nội Dung Phim: Họ được gọi là ” Những Bông Hồng Xanh ” những doanh nhân táo bạo đã tự đặt mình vào tình thế chỉ được tiến về phía trước và chiến thắng , trong khi những hiễm họa luôn rình rập , và những áp lực nhiều điều luôn đè nặng trên vai họ. Đó là An , Trung , Sơn và Phương cùng học một khóa trương đại học Kinh tế. Nhưng mỗi người một tích cách , một người đam mê kinh doanh , khỡi nghiệp trên thị trường bán lẻ , ,(Phương) một nhười có tham vọng lớn hơn tung hoành trên thị trường bất động sản , (An) , một người đắm mình với sắc màu cùa những trạng trại hoa Đà Lạt (Sơn) , người thư từ lại gởi gấm tâm huyết của mình vào bục giảng trường đại học (Trung) , dù thành công hay thất bại , hanh phúc hay khổ đau , họ đều hướng về một múc đích là ” Làm Chủ Cuộc Sống Của Mình ” Quyền lơi cá nhân và trách nhiệm công việc hóa quyền làm một trong những thành công và thất bại của họ………

Tâp 01:Những Bông Hồng Xanh 01{VietFlix.NET}
Tâp 02:Những Bông Hồng Xanh 02{VietFlix.NET}
Tâp 03:Những Bông Hồng Xanh 03{VietFlix.NET}
Tâp 04:Những Bông Hồng Xanh 04{VietFlix.NET}
Tâp 05:Những Bông Hồng Xanh 05{VietFlix.NET}
Tâp 06:Những Bông Hồng Xanh 06{VietFlix.NET}
Tâp 07:Những Bông Hồng Xanh 07{VietFlix.NET}
Tâp 08:Những Bông Hồng Xanh 08{VietFlix.NET}
Tâp 09:Những Bông Hồng Xanh 09{VietFlix.NET}
Tâp 10:Những Bông Hồng Xanh 10{VietFlix.NET}
Tâp 11:Những Bông Hồng Xanh 11{VietFlix.NET}
Tâp 12:Những Bông Hồng Xanh 12{VietFlix.NET}
Tâp 13:Những Bông Hồng Xanh 13{VietFlix.NET}
Tâp 14:Những Bông Hồng Xanh 14{VietFlix.NET}
Tâp 15:Những Bông Hồng Xanh 15{VietFlix.NET}
Tâp 16:Những Bông Hồng Xanh 16{VietFlix.NET}
Tâp 17:Những Bông Hồng Xanh 17{VietFlix.NET}
Tâp 18:Những Bông Hồng Xanh 18{VietFlix.NET}
Tâp 19:Những Bông Hồng Xanh 19{VietFlix.NET}
Tâp 20:Những Bông Hồng Xanh 20{VietFlix.NET}
Tâp 21:Những Bông Hồng Xanh 21{VietFlix.NET}
Tâp 22:Những Bông Hồng Xanh 22{VietFlix.NET}
Tâp 23:Những Bông Hồng Xanh 23{VietFlix.NET}
Tâp 24:Những Bông Hồng Xanh 24{VietFlix.NET}
Tâp 25:Những Bông Hồng Xanh 25{VietFlix.NET}
Tâp 26:Những Bông Hồng Xanh 26{VietFlix.NET}
Tâp 27:Những Bông Hồng Xanh 27{VietFlix.NET}
Tâp 28:Những Bông Hồng Xanh 28{VietFlix.NET}
Tâp 29:Những Bông Hồng Xanh 29{VietFlix.NET}
Tâp 30:Những Bông Hồng Xanh 30{VietFlix.NET}
Tâp 31:Những Bông Hồng Xanh 31{VietFlix.NET}
Tâp 32:Những Bông Hồng Xanh 32{VietFlix.NET}
Tâp 33:Những Bông Hồng Xanh 33{VietFlix.NET}
Tâp 34:Những Bông Hồng Xanh 34{VietFlix.NET}
Tâp 35:Những Bông Hồng Xanh 35{VietFlix.NET}
Tâp 36:Những Bông Hồng Xanh 36{VietFlix.NET}

Tâp 01:Những Bông Hồng Xanh 01{VietFlix.NET}
Tâp 02:Những Bông Hồng Xanh 02{VietFlix.NET}
Tâp 03:Những Bông Hồng Xanh 03{VietFlix.NET}
Tâp 04:Những Bông Hồng Xanh 04{VietFlix.NET}
Tâp 05:Những Bông Hồng Xanh 05{VietFlix.NET}
Tâp 06:Những Bông Hồng Xanh 06{VietFlix.NET}
Tâp 07:Những Bông Hồng Xanh 07{VietFlix.NET}
Tâp 08:Những Bông Hồng Xanh 08{VietFlix.NET}
Tâp 09:Những Bông Hồng Xanh 09{VietFlix.NET}
Tâp 10:Những Bông Hồng Xanh 10{VietFlix.NET}
Tâp 11:Những Bông Hồng Xanh 11{VietFlix.NET}
Tâp 12:Những Bông Hồng Xanh 12{VietFlix.NET}
Tâp 13:Những Bông Hồng Xanh 13{VietFlix.NET}
Tâp 14:Những Bông Hồng Xanh 14{VietFlix.NET}
Tâp 15:Những Bông Hồng Xanh 15{VietFlix.NET}
Tâp 16:Những Bông Hồng Xanh 16{VietFlix.NET}
Tâp 17:Những Bông Hồng Xanh 17{VietFlix.NET}
Tâp 18:Những Bông Hồng Xanh 18{VietFlix.NET}
Tâp 19:Những Bông Hồng Xanh 19{VietFlix.NET}
Tâp 20:Những Bông Hồng Xanh 20{VietFlix.NET}
Tâp 21:Những Bông Hồng Xanh 21{VietFlix.NET}
Tâp 22:Những Bông Hồng Xanh 22{VietFlix.NET}
Tâp 23:Những Bông Hồng Xanh 23{VietFlix.NET}
Tâp 24:Những Bông Hồng Xanh 24{VietFlix.NET}
Tâp 25:Những Bông Hồng Xanh 25{VietFlix.NET}
Tâp 26:Những Bông Hồng Xanh 26{VietFlix.NET}
Tâp 27:Những Bông Hồng Xanh 27{VietFlix.NET}
Tâp 28:Những Bông Hồng Xanh 28{VietFlix.NET}
Tâp 29:Những Bông Hồng Xanh 29{VietFlix.NET}
Tâp 30:Những Bông Hồng Xanh 30{VietFlix.NET}
Tâp 31:Những Bông Hồng Xanh 31{VietFlix.NET}
Tâp 32:Những Bông Hồng Xanh 32{VietFlix.NET}
Tâp 33:Những Bông Hồng Xanh 33{VietFlix.NET}
Tâp 34:Những Bông Hồng Xanh 34{VietFlix.NET}
Tâp 35:Những Bông Hồng Xanh 35{VietFlix.NET}
Tâp 36:Những Bông Hồng Xanh 36{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author