Theo Dấu Hương Xưa 30 Tập [Complete]

Theo Dấu Hương Xưa 30 Tập [Complete]


[VN-DRAMA]-Theo Dấu Hương Xưa-(Follow The Past Step)-30 Tập-Phim Truyện Việt Nam.
DIÊN VIÊN: Thanh Điền, Trí Quang, Như Phúc, Hoài An, Huỳnh Anh Tuấn, Vân Anh, Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Lam, Kha Ly.
NỘI DUNG PHIM: Thoát khỏi những ràng buộc khắt khe của gia đình, những người con của ông Quế đã chọn con đường tự thân vận động, không theo con đường kinh doanh truyền thống. Không chỉ xoay quanh tình cảm trong gia đình mà phim còn thể hiện quan điểm, suy nghĩ của hai thế hệ………

Tập 01:Theo Dấu Hương Xưa 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Theo Dấu Hương Xưa 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Theo Dấu Hương Xưa 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Theo Dấu Hương Xưa 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Theo Dấu Hương Xưa 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Theo Dấu Hương Xưa 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Theo Dấu Hương Xưa 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Theo Dấu Hương Xưa 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Theo Dấu Hương Xưa 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Theo Dấu Hương Xưa 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Theo Dấu Hương Xưa 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Theo Dấu Hương Xưa 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Theo Dấu Hương Xưa 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Theo Dấu Hương Xưa 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Theo Dấu Hương Xưa 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Theo Dấu Hương Xưa 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Theo Dấu Hương Xưa 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Theo Dấu Hương Xưa 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Theo Dấu Hương Xưa 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Theo Dấu Hương Xưa 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Theo Dấu Hương Xưa 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Theo Dấu Hương Xưa 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Theo Dấu Hương Xưa 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Theo Dấu Hương Xưa 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Theo Dấu Hương Xưa 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Theo Dấu Hương Xưa 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Theo Dấu Hương Xưa 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Theo Dấu Hương Xưa 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Theo Dấu Hương Xưa 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Theo Dấu Hương Xưa 30{VietFlix.NET}

Tập 01:Theo Dấu Hương Xưa 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Theo Dấu Hương Xưa 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Theo Dấu Hương Xưa 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Theo Dấu Hương Xưa 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Theo Dấu Hương Xưa 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Theo Dấu Hương Xưa 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Theo Dấu Hương Xưa 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Theo Dấu Hương Xưa 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Theo Dấu Hương Xưa 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Theo Dấu Hương Xưa 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Theo Dấu Hương Xưa 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Theo Dấu Hương Xưa 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Theo Dấu Hương Xưa 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Theo Dấu Hương Xưa 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Theo Dấu Hương Xưa 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Theo Dấu Hương Xưa 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Theo Dấu Hương Xưa 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Theo Dấu Hương Xưa 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Theo Dấu Hương Xưa 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Theo Dấu Hương Xưa 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Theo Dấu Hương Xưa 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Theo Dấu Hương Xưa 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Theo Dấu Hương Xưa 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Theo Dấu Hương Xưa 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Theo Dấu Hương Xưa 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Theo Dấu Hương Xưa 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Theo Dấu Hương Xưa 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Theo Dấu Hương Xưa 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Theo Dấu Hương Xưa 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Theo Dấu Hương Xưa 30{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author