Hoa Sơn Cước 20 Tập [Complete]

Hoa Sơn Cước 20 Tập [Complete]


[ThaiLand-Drama]-Hoa Sơn Cước-(Tida Wanorn)-20 Tập-Phim Truyên Thái Lan-VN Lồng Tiếng.
Diễn Viên: New Wongsakom , Poll Pulpart , Chain Narrawad , Poo Pralya.
Nội Dung: Đao Va Đi cũng là công chúa Na Tha Thy Vy cùa hoàng triều Chẩ Rã Ma Dặc Na Cỏ , nhưng vì bị dòng tộc Sê Na Pa Đầy phản bội đả tàn phá triều chính , nên từ nhỏ đến lớn cô phải sống trong rừng và lớn lên nhờ sự chăm sóc nôi dưỡng của khỉ mẹ Mama , bầy khỉ con và muôn thú , May mắn là cô được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi , Với tấm lòng nhân ái và yêu thương của mình đối với muôn thú , núi rừng và cỏ cây , cô đã ra sức bảo vệ cho khu rừng tránh khỏi sự tàn phá của bàn tay con người.
Và mọi chuyện không chỉ đứng ở đây , Sa Chrai là người kế tục của dòng họ Sê na pa Đây và những tên nô lệ tàn ác vốn đã có thù với cô Đao và gia đình , họ luôn truy tìm và đe dọa đến tánh mạng của gia đình và người thân của cô với tham vọng muốn khống chế Đao để đọa lấy cung triều Chra Ra Ma Dac Na Cor. Nhưng với lòng qua cảm. sự quyết tâm và sự phẫn nộ mạnh mẽ đối với những tội ác mà Sa Chrai và những kẻ nô lệ dã gây ra. Cô Đao và những người thân đã cùng nhau vạch trần âm mưu tội ác của họ , đem lại sự bình an , niềm vui va cuộc sống hạnh phúc cho khu rừng , bạn bè và gia đình…..

Watch Online :P

Tập 01:Hoa Sơn Cước 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Hoa Sơn Cước 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Hoa Sơn Cước 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Hoa Sơn Cước 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Hoa Sơn Cước 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Hoa Sơn Cước 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Hoa Sơn Cước 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Hoa Sơn Cước 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Hoa Sơn Cước 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Hoa Sơn Cước 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Hoa Sơn Cước 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Hoa Sơn Cước 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Hoa Sơn Cước 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Hoa Sơn Cước 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Hoa Sơn Cước 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Hoa Sơn Cước 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Hoa Sơn Cước 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Hoa Sơn Cước 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Hoa Sơn Cước 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Hoa Sơn Cước 20{VietFlix.NET}


Link Download :P

Tập 01:Hoa Sơn Cước 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Hoa Sơn Cước 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Hoa Sơn Cước 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Hoa Sơn Cước 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Hoa Sơn Cước 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Hoa Sơn Cước 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Hoa Sơn Cước 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Hoa Sơn Cước 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Hoa Sơn Cước 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Hoa Sơn Cước 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Hoa Sơn Cước 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Hoa Sơn Cước 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Hoa Sơn Cước 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Hoa Sơn Cước 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Hoa Sơn Cước 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Hoa Sơn Cước 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Hoa Sơn Cước 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Hoa Sơn Cước 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Hoa Sơn Cước 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Hoa Sơn Cước 20{VietFlix.NET}

About the Author