Đồng Thoại Nơi Đô Thị 20 Tập [Complete]

Đồng Thoại Nơi Đô Thị 20 Tập [Complete]


[TVB-Drama]-Đồng Thoại Nơi Đô Thị-(Romance Beyond)-20 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Lâm Văn Long , Chu Ân , Hứa Thiệu Hùng , Lâm Vĩ , Lư Mẩn Nghi , Trần Man Na.
Nội Dung: Tề Quá Xung , một chàng giàu ảo tưởng , sáng kiến ra một game , đại khái là ma nữ Sarami muốn hũy diệt thành phố Mộng Ảo. Nử chiến sỉ Đinh Đang và Tôn Kiểu Đầu gánh trách nhiệm bảo vệ. Trong khi đem sáng kiến này ghi vào computer , bất ngờ dòng điện va chạm computer 3 nhân vật này hiển ra trong thực tế. Đinh Đang bị ngộ nhận là kẻ vượt biên được Xung nhận lảnh. Đầu thi nhận nàng làm con nuôi. Sau một thời sống chung. Xung và Định Đang sanh ra tình cảm , khổ vì không phải là loài người hơn nửa hơn nữa sự truy giết của Sarami. Nàng không giám chấp nhận tình yêu của chàng. Xung có em trai là Quá Chi cắp với Ngũ Gia Văn người vốn đã do cha mẹ hứa hẹn cho Xung , mãi khi 2 người gây nhau. Chi đeo đuổi Đinh Đang , Văn thì có thiện cảm với Xụng. Từ đó một cuộc tình yêu phức tạp tứ giác bắt đầu khai diễn. Liệu Đinh Đang có thể thoát được sự truy giết của Sarrami và tránh khỏi được số phận trở về trong game hay chăng………..?


WATCH ONLINE :P

Tập 01:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 20{VietFlix.NET}

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Đồng Thoại Nơi Đô Thị 20{VietFlix.NET}

About the Author