Thiện Nữ Ưu Hồn 40 Tập [Complete]

Thiện Nữ Ưu Hồn 40 Tập [Complete]


[TaiSeng-Drama]-Thiện Nữ Ưu Hồn-(Eternity)-40 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Trần Hiểu Đông , Từ Hy Viên , La Gia Lương , Ngô Kính < Tuyên Huyên , Trần Tú Văn , Lữ Tùng Hiền , Nguyên Hoa.
Nội Dung: Tiên tổ của danh môn đạo gia Huyền Tâm Chánh Tông. phát hiện Một hầm đá , trong đó có một bia đá khắc lời tiên tri , khi dị tượng. Thiên Ma Xung Thất Sát xuất hiện. cặp tình nhân bảy kiếp chưa tròn duyên nợ ra đời , ma đạo sẻ chiếm trọn thiên hạ , vì vậy khi thất thế oán lỡ ra đời , người kế thừa của Huyền Tam Chánh Tông , lúc đó là Kim Quang. Yến Xích hà. Tư Mã Tam Nương công với ma Quân Lục Đạo , người thống lãnh Âm Nguyện Hoàng Triều cùng nhau tranh đoạt , cuối cùng bé gái của Thất Thế Oán Lữ rơi vào trong tay của Ma Đạo , 18 năm sau. Ninh Thế Thân là một thư sinh nghèo. Sống bằng nghề bán tranh. còng Tiêu Thiên bởi vì xa vào ma đạo , biến thành một tiểu hồ tiên kiều diễm quyến rũ. Trong một dịp tình cờ. Ninh Thế than đã cứu được Tiểu Thiên và nảy sinh ra một cuộc tình vì ai oán triền miên………..

WATCH ONLINE :P

Tập 01:Thiên Nữ Ưu Hồn 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Thiên Nữ Ưu Hồn 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Thiên Nữ Ưu Hồn 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Thiên Nữ Ưu Hồn 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Thiên Nữ Ưu Hồn 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Thiên Nữ Ưu Hồn 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Thiên Nữ Ưu Hồn 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Thiên Nữ Ưu Hồn 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Thiên Nữ Ưu Hồn 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Thiên Nữ Ưu Hồn 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Thiên Nữ Ưu Hồn 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Thiên Nữ Ưu Hồn 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Thiên Nữ Ưu Hồn 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Thiên Nữ Ưu Hồn 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Thiên Nữ Ưu Hồn 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Thiên Nữ Ưu Hồn 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Thiên Nữ Ưu Hồn 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Thiên Nữ Ưu Hồn 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Thiên Nữ Ưu Hồn 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Thiên Nữ Ưu Hồn 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Thiên Nữ Ưu Hồn 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Thiên Nữ Ưu Hồn 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Thiên Nữ Ưu Hồn 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Thiên Nữ Ưu Hồn 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Thiên Nữ Ưu Hồn 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Thiên Nữ Ưu Hồn 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Thiên Nữ Ưu Hồn 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Thiên Nữ Ưu Hồn 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Thiên Nữ Ưu Hồn 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Thiên Nữ Ưu Hồn 30{VietFlix.NET}
Tập 31:Thiên Nữ Ưu Hồn 31{VietFlix.NET}
Tập 32:Thiên Nữ Ưu Hồn 32{VietFlix.NET}
Tập 33:Thiên Nữ Ưu Hồn 33{VietFlix.NET}
Tập 34:Thiên Nữ Ưu Hồn 34{VietFlix.NET}
Tập 35:Thiên Nữ Ưu Hồn 35{VietFlix.NET}
Tập 36:Thiên Nữ Ưu Hồn 36{VietFlix.NET}
Tập 37:Thiên Nữ Ưu Hồn 37{VietFlix.NET}
Tập 38:Thiên Nữ Ưu Hồn 38{VietFlix.NET}
Tập 39:Thiên Nữ Ưu Hồn 39{VietFlix.NET}
Tập 40:Thiên Nữ Ưu Hồn 40{VietFlix.NET}

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Thiên Nữ Ưu Hồn 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Thiên Nữ Ưu Hồn 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Thiên Nữ Ưu Hồn 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Thiên Nữ Ưu Hồn 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Thiên Nữ Ưu Hồn 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Thiên Nữ Ưu Hồn 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Thiên Nữ Ưu Hồn 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Thiên Nữ Ưu Hồn 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Thiên Nữ Ưu Hồn 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Thiên Nữ Ưu Hồn 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Thiên Nữ Ưu Hồn 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Thiên Nữ Ưu Hồn 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Thiên Nữ Ưu Hồn 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Thiên Nữ Ưu Hồn 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Thiên Nữ Ưu Hồn 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Thiên Nữ Ưu Hồn 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Thiên Nữ Ưu Hồn 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Thiên Nữ Ưu Hồn 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Thiên Nữ Ưu Hồn 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Thiên Nữ Ưu Hồn 20{VietFlix.NET}
Tập 21:Thiên Nữ Ưu Hồn 21{VietFlix.NET}
Tập 22:Thiên Nữ Ưu Hồn 22{VietFlix.NET}
Tập 23:Thiên Nữ Ưu Hồn 23{VietFlix.NET}
Tập 24:Thiên Nữ Ưu Hồn 24{VietFlix.NET}
Tập 25:Thiên Nữ Ưu Hồn 25{VietFlix.NET}
Tập 26:Thiên Nữ Ưu Hồn 26{VietFlix.NET}
Tập 27:Thiên Nữ Ưu Hồn 27{VietFlix.NET}
Tập 28:Thiên Nữ Ưu Hồn 28{VietFlix.NET}
Tập 29:Thiên Nữ Ưu Hồn 29{VietFlix.NET}
Tập 30:Thiên Nữ Ưu Hồn 30{VietFlix.NET}
Tập 31:Thiên Nữ Ưu Hồn 31{VietFlix.NET}
Tập 32:Thiên Nữ Ưu Hồn 32{VietFlix.NET}
Tập 33:Thiên Nữ Ưu Hồn 33{VietFlix.NET}
Tập 34:Thiên Nữ Ưu Hồn 34{VietFlix.NET}
Tập 35:Thiên Nữ Ưu Hồn 35{VietFlix.NET}
Tập 36:Thiên Nữ Ưu Hồn 36{VietFlix.NET}
Tập 37:Thiên Nữ Ưu Hồn 37{VietFlix.NET}
Tập 38:Thiên Nữ Ưu Hồn 38{VietFlix.NET}
Tập 39:Thiên Nữ Ưu Hồn 39{VietFlix.NET}
Tập 40:Thiên Nữ Ưu Hồn 40{VietFlix.NET}

About the Author