Chạm Tới Hoàng Hôn 30 Tập [Complete]

Chạm Tới Hoàng Hôn 30 Tập [Complete]


[VN-Drama]-Chạm Tới Hoàng Hôn-(Touch To Dusk)-30 Tập-Phim Truyện Việt Nam.
Diễn viên: Ngọc Lan, Kinh Quốc, Hữu Nghĩa, Mai Huỳnh, Phương Du, Thế Tâm, Đồng Mỹ Vy, Thu Hằng, Hồng Thy, Bảo Khương, Hào Khánh, Thành Nhân, Kim Tính, Diễm Trinh.
Nội Dung:Trúc Diễm, một nữ doanh nhân khá thành đạt trong ngành may mặc, là chủ một doanh nghiệp may cỡ vừa, chủ yếu sản xuất hàng xuất khẩu sang Châu Âu. Trúc Diễm từng thất bại không dưới một lần trong tình trường, do phát hiện (hoặc chỉ là “cảm thấy”) những người ấy yêu tài sản của cô hơn là yêu chính bản thân cô. Trúc Diễm có người bạn chí cốt Tuấn Mạnh, vốn là hàng xóm cũ và vẫn coi cô như em gái. Tuấn Mạnh cùng Trúc Diễm trải qua nhiều thăng trầm gây dựng nên một doanh nghiệp may khá vững vàng. Trợ giúp Diễm hiệu quả nhất có Hoàng Vỹ, một nhà thiết kế thời trang có tiếng của thành phố. Anh học chung trường với Diễm, nhưng trên cô hai khóa. Hoàng Vỹ từng thầm yêu Trúc Diễm ngay khi cô mới vào trường. Nhưng vì cô là con nhà giàu nên anh ngại đến gần. Sau đó ra trường, cũng không tìm cách tiếp cận cô nữa dù họ cùng hoạt động trong lĩnh vực liên quan. Một trong những lý do khiến Hoàng Vỹ luôn quan sát Diễm từ xa là tiếng đồn về sự lạnh lùng cứng rắn của bà chủ doanh nghiệp may thông minh xinh đẹp…….

Tập 01: Chạm Tới Hoàng Hôn 01{VietFlix.NET}
Tập 02: Chạm Tới Hoàng Hôn 02{VietFlix.NET}
Tập 03: Chạm Tới Hoàng Hôn 03{VietFlix.NET}
Tập 04: Chạm Tới Hoàng Hôn 04{VietFlix.NET}
Tập 05: Chạm Tới Hoàng Hôn 05{VietFlix.NET}
Tập 06: Chạm Tới Hoàng Hôn 06{VietFlix.NET}
Tập 07: Chạm Tới Hoàng Hôn 07{VietFlix.NET}
Tập 08: Chạm Tới Hoàng Hôn 08{VietFlix.NET}
Tập 09: Chạm Tới Hoàng Hôn 09{VietFlix.NET}
Tập 10: Chạm Tới Hoàng Hôn 10{VietFlix.NET}
Tập 11: Chạm Tới Hoàng Hôn 11{VietFlix.NET}
Tập 12: Chạm Tới Hoàng Hôn 12{VietFlix.NET}
Tập 13: Chạm Tới Hoàng Hôn 13{VietFlix.NET}
Tập 14: Chạm Tới Hoàng Hôn 14{VietFlix.NET}
Tập 15: Chạm Tới Hoàng Hôn 15{VietFlix.NET}
Tập 16: Chạm Tới Hoàng Hôn 16{VietFlix.NET}
Tập 17: Chạm Tới Hoàng Hôn 17{VietFlix.NET}
Tập 18: Chạm Tới Hoàng Hôn 18{VietFlix.NET}
Tập 19: Chạm Tới Hoàng Hôn 19{VietFlix.NET}
Tập 20: Chạm Tới Hoàng Hôn 20{VietFlix.NET}
Tập 21: Chạm Tới Hoàng Hôn 21{VietFlix.NET}
Tập 22: Chạm Tới Hoàng Hôn 22{VietFlix.NET}
Tập 23: Chạm Tới Hoàng Hôn 23{VietFlix.NET}
Tập 24: Chạm Tới Hoàng Hôn 24{VietFlix.NET}
Tập 25: Chạm Tới Hoàng Hôn 25{VietFlix.NET}
Tập 26: Chạm Tới Hoàng Hôn 26{VietFlix.NET}
Tập 27: Chạm Tới Hoàng Hôn 27{VietFlix.NET}
Tập 28: Chạm Tới Hoàng Hôn 28{VietFlix.NET}
Tập 29: Chạm Tới Hoàng Hôn 29{VietFlix.NET}
Tập 30: Chạm Tới Hoàng Hôn 30{VietFlix.NET}

Tập 01: Chạm Tới Hoàng Hôn 01{VietFlix.NET}
Tập 02: Chạm Tới Hoàng Hôn 02{VietFlix.NET}
Tập 03: Chạm Tới Hoàng Hôn 03{VietFlix.NET}
Tập 04: Chạm Tới Hoàng Hôn 04{VietFlix.NET}
Tập 05: Chạm Tới Hoàng Hôn 05{VietFlix.NET}
Tập 06: Chạm Tới Hoàng Hôn 06{VietFlix.NET}
Tập 07: Chạm Tới Hoàng Hôn 07{VietFlix.NET}
Tập 08: Chạm Tới Hoàng Hôn 08{VietFlix.NET}
Tập 09: Chạm Tới Hoàng Hôn 09{VietFlix.NET}
Tập 10: Chạm Tới Hoàng Hôn 10{VietFlix.NET}
Tập 11: Chạm Tới Hoàng Hôn 11{VietFlix.NET}
Tập 12: Chạm Tới Hoàng Hôn 12{VietFlix.NET}
Tập 13: Chạm Tới Hoàng Hôn 13{VietFlix.NET}
Tập 14: Chạm Tới Hoàng Hôn 14{VietFlix.NET}
Tập 15: Chạm Tới Hoàng Hôn 15{VietFlix.NET}
Tập 16: Chạm Tới Hoàng Hôn 16{VietFlix.NET}
Tập 17: Chạm Tới Hoàng Hôn 17{VietFlix.NET}
Tập 18: Chạm Tới Hoàng Hôn 18{VietFlix.NET}
Tập 19: Chạm Tới Hoàng Hôn 19{VietFlix.NET}
Tập 20: Chạm Tới Hoàng Hôn 20{VietFlix.NET}
Tập 21: Chạm Tới Hoàng Hôn 21{VietFlix.NET}
Tập 22: Chạm Tới Hoàng Hôn 22{VietFlix.NET}
Tập 23: Chạm Tới Hoàng Hôn 23{VietFlix.NET}
Tập 24: Chạm Tới Hoàng Hôn 24{VietFlix.NET}
Tập 25: Chạm Tới Hoàng Hôn 25{VietFlix.NET}
Tập 26: Chạm Tới Hoàng Hôn 26{VietFlix.NET}
Tập 27: Chạm Tới Hoàng Hôn 27{VietFlix.NET}
Tập 28: Chạm Tới Hoàng Hôn 28{VietFlix.NET}
Tập 29: Chạm Tới Hoàng Hôn 29{VietFlix.NET}
Tập 30: Chạm Tới Hoàng Hôn 30{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author