Càn Long Yến Tiệc 40 Tập [Complete]

Càn Long Yến Tiệc 40 Tập [Complete]


[TVB-Càn Long Yến Tiệc-(Happy Ever After)-40 Tập-US Lồng Tiếng.
Diễn Viên: Âu Dương Chấn Hoa , Trần Diệu Anh , Trần Tùng Linh , Quách Tấn An , Lương Nghệ Linh , Gianh Hoa.
Nội Dung: Đông Quan và Tiểu Tiểu được vua Càn Long tuyển vào phòng ngự thiện để lo bữa ăn cho vua. Còn Miễu Lương thì nhờ vợ là Thúy Hoa chịu thương chịu khó nên công thành danh toại. Nhưng về sau Miễu Lương lại bị người yêu cũ là Thiên Dung Hũy hoại công danh. Khi việc vua Càn Long có quan hệ với Tâm Như. Người yêu của Đông Quan bị đổ bễ. Cũng là lúc bên ngoài dấy lên cuộc chiến ác liệt giữa người Hán và người Mãn.......

WATCH ONLINE :P

Tập 01: Càn Long Yến Tiệc 01[VietFlix.NET]
Tập 02: Càn Long Yến Tiệc 02[VietFlix.NET]
Tập 03: Càn Long Yến Tiệc 03[VietFlix.NET]
Tập 04: Càn Long Yến Tiệc 04[VietFlix.NET]
Tập 05: Càn Long Yến Tiệc 05[VietFlix.NET]
Tập 06: Càn Long Yến Tiệc 06[VietFlix.NET]
Tập 07: Càn Long Yến Tiệc 07[VietFlix.NET]
Tập 08: Càn Long Yến Tiệc 08[VietFlix.NET]
Tập 09: Càn Long Yến Tiệc 09[VietFlix.NET]
Tập 10: Càn Long Yến Tiệc 10[VietFlix.NET]
Tập 11: Càn Long Yến Tiệc 11[VietFlix.NET]
Tập 12: Càn Long Yến Tiệc 12[VietFlix.NET]
Tập 13: Càn Long Yến Tiệc 13[VietFlix.NET]
Tập 14: Càn Long Yến Tiệc 14[VietFlix.NET]
Tập 15: Càn Long Yến Tiệc 15[VietFlix.NET]
Tập 16: Càn Long Yến Tiệc 16[VietFlix.NET]
Tập 17: Càn Long Yến Tiệc 17[VietFlix.NET]
Tập 18: Càn Long Yến Tiệc 18[VietFlix.NET]
Tập 18: Càn Long Yến Tiệc 18[VietFlix.NET]
Tập 19: Càn Long Yến Tiệc 19[VietFlix.NET]
Tập 20: Càn Long Yến Tiệc 20[VietFlix.NET]
Tập 21: Càn Long Yến Tiệc 21[VietFlix.NET]
Tập 22: Càn Long Yến Tiệc 22[VietFlix.NET]
Tập 23: Càn Long Yến Tiệc 23[VietFlix.NET]
Tập 24: Càn Long Yến Tiệc 24[VietFlix.NET]
Tập 25: Càn Long Yến Tiệc 25[VietFlix.NET]
Tập 26: Càn Long Yến Tiệc 26[VietFlix.NET]
Tập 27: Càn Long Yến Tiệc 27[VietFlix.NET]
Tập 28: Càn Long Yến Tiệc 28[VietFlix.NET]
Tập 29: Càn Long Yến Tiệc 29[VietFlix.NET]
Tập 30: Càn Long Yến Tiệc 30[VietFlix.NET]
Tập 31: Càn Long Yến Tiệc 31[VietFlix.NET]
Tập 32: Càn Long Yến Tiệc 32[VietFlix.NET]
Tập 33: Càn Long Yến Tiệc 33[VietFlix.NET]
Tập 34: Càn Long Yến Tiệc 34[VietFlix.NET]
Tập 35: Càn Long Yến Tiệc 35[VietFlix.NET]
Tập 36: Càn Long Yến Tiệc 36[VietFlix.NET]
Tập 37: Càn Long Yến Tiệc 37[VietFlix.NET]
Tập 38: Càn Long Yến Tiệc 38[VietFlix.NET]
Tập 39: Càn Long Yến Tiệc 39[VietFlix.NET]
Tập 40: Càn Long Yến Tiệc 40[VietFlix.NET]

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01: Càn Long Yến Tiệc 01[VietFlix.NET]
Tập 02: Càn Long Yến Tiệc 02[VietFlix.NET]
Tập 03: Càn Long Yến Tiệc 03[VietFlix.NET]
Tập 04: Càn Long Yến Tiệc 04[VietFlix.NET]
Tập 05: Càn Long Yến Tiệc 05[VietFlix.NET]
Tập 06: Càn Long Yến Tiệc 06[VietFlix.NET]
Tập 07: Càn Long Yến Tiệc 07[VietFlix.NET]
Tập 08: Càn Long Yến Tiệc 08[VietFlix.NET]
Tập 09: Càn Long Yến Tiệc 09[VietFlix.NET]
Tập 10: Càn Long Yến Tiệc 10[VietFlix.NET]
Tập 11: Càn Long Yến Tiệc 11[VietFlix.NET]
Tập 12: Càn Long Yến Tiệc 12[VietFlix.NET]
Tập 13: Càn Long Yến Tiệc 13[VietFlix.NET]
Tập 14: Càn Long Yến Tiệc 14[VietFlix.NET]
Tập 15: Càn Long Yến Tiệc 15[VietFlix.NET]
Tập 16: Càn Long Yến Tiệc 16[VietFlix.NET]
Tập 17: Càn Long Yến Tiệc 17[VietFlix.NET]
Tập 18: Càn Long Yến Tiệc 18[VietFlix.NET]
Tập 18: Càn Long Yến Tiệc 18[VietFlix.NET]
Tập 19: Càn Long Yến Tiệc 19[VietFlix.NET]
Tập 20: Càn Long Yến Tiệc 20[VietFlix.NET]
Tập 21: Càn Long Yến Tiệc 21[VietFlix.NET]
Tập 22: Càn Long Yến Tiệc 22[VietFlix.NET]
Tập 23: Càn Long Yến Tiệc 23[VietFlix.NET]
Tập 24: Càn Long Yến Tiệc 24[VietFlix.NET]
Tập 25: Càn Long Yến Tiệc 25[VietFlix.NET]
Tập 26: Càn Long Yến Tiệc 26[VietFlix.NET]
Tập 27: Càn Long Yến Tiệc 27[VietFlix.NET]
Tập 28: Càn Long Yến Tiệc 28[VietFlix.NET]
Tập 29: Càn Long Yến Tiệc 29[VietFlix.NET]
Tập 30: Càn Long Yến Tiệc 30[VietFlix.NET]
Tập 31: Càn Long Yến Tiệc 31[VietFlix.NET]
Tập 32: Càn Long Yến Tiệc 32[VietFlix.NET]
Tập 33: Càn Long Yến Tiệc 33[VietFlix.NET]
Tập 34: Càn Long Yến Tiệc 34[VietFlix.NET]
Tập 35: Càn Long Yến Tiệc 35[VietFlix.NET]
Tập 36: Càn Long Yến Tiệc 36[VietFlix.NET]
Tập 37: Càn Long Yến Tiệc 37[VietFlix.NET]
Tập 38: Càn Long Yến Tiệc 38[VietFlix.NET]
Tập 39: Càn Long Yến Tiệc 39[VietFlix.NET]
Tập 40: Càn Long Yến Tiệc 40[VietFlix.NET]

About the Author