Mày Râu Làm Vợ 32 Tập [Complete]

Mày Râu Làm Vợ 32 Tập [Complete]


[VN-Drama]-Mày Râu Làm Vợ-(When A Gentlemen at Kitchen)-32 Tập-Phim Truyện Việt Nam.
Diễn Viên: Nguyễn Danh Tùng , Nhật Kim Anh , Hoàng Anh , Thái Quốc Nguyên , Công Huân , Đại Nghĩa.
Nội Dung: Khi xã hội ngày càng phát triển , chuyện phụ nữ ” xa rời ” việc nhà vì công việc ngoài xã hội đã trở nên thường tình , thế nhưng chuyện đàn ông xắn tay vào bếp lo việc nấu nướng , dọn bếp.. xem ra còn rất lạ lắm với cách nhìn của người việt nam ,. Và mỗi nhân vật nam trong phim là một tính cách , số phận điển hình về các ông nội trợ có thể đảm đang được những công việc tưởng chừng chỉ thuộc về phái nữ , kể cả cho con bú…
Rút Kinh nghiệm từ anh trai. Bách tình nguyện ờ nhà lo việc nội trợ. Mọi việc thay đổi kể từ khi bách ở nhà làm nội trợ. Mẹ anh ấy thấy con trai mình suốt ngày lo việc bếp nút thì không hài lòng , còn Vân Lam thì căng thẳng , mệt mỏi vì sự chăm sọc tận tình đến thái quá của bách. Quan hệ hai người rạn nứt kể từ sau khi bách biết việc Lam sẫy thai là có chủ ý. vì có quá mãi mê lo sư nghiêp…


WATCH ONLINE :P

Tập 01:Mày Râu Làm Vợ 01[VietFlix.NET]
Tập 02:Mày Râu Làm Vợ 02[VietFlix.NET]
Tập 03:Mày Râu Làm Vợ 03[VietFlix.NET]
Tập 04:Mày Râu Làm Vợ 04[VietFlix.NET]
Tập 05:Mày Râu Làm Vợ 05[VietFlix.NET]
Tập 06:Mày Râu Làm Vợ 06[VietFlix.NET]
Tập 07:Mày Râu Làm Vợ 07[VietFlix.NET]
Tập 08:Mày Râu Làm Vợ 08[VietFlix.NET]
Tập 09:Mày Râu Làm Vợ 09[VietFlix.NET]
Tập 10:Mày Râu Làm Vợ 10[VietFlix.NET]
Tập 11:Mày Râu Làm Vợ 11[VietFlix.NET]
Tập 12:Mày Râu Làm Vợ 12[VietFlix.NET]
Tập 13:Mày Râu Làm Vợ 13[VietFlix.NET]
Tập 14:Mày Râu Làm Vợ 14[VietFlix.NET]
Tập 15:Mày Râu Làm Vợ 15[VietFlix.NET]
Tập 16:Mày Râu Làm Vợ 16[VietFlix.NET]
Tập 17:Mày Râu Làm Vợ 17[VietFlix.NET]
Tập 18:Mày Râu Làm Vợ 18[VietFlix.NET]
Tập 19:Mày Râu Làm Vợ 19[VietFlix.NET]
Tập 20:Mày Râu Làm Vợ 20[VietFlix.NET]
Tập 21:Mày Râu Làm Vợ 21[VietFlix.NET]
Tập 22:Mày Râu Làm Vợ 22[VietFlix.NET]
Tập 23:Mày Râu Làm Vợ 23[VietFlix.NET]
Tập 24:Mày Râu Làm Vợ 24[VietFlix.NET]
Tập 25:Mày Râu Làm Vợ 25[VietFlix.NET]
Tập 26:Mày Râu Làm Vợ 26[VietFlix.NET]
Tập 27:Mày Râu Làm Vợ 27[VietFlix.NET]
Tập 28:Mày Râu Làm Vợ 28[VietFlix.NET]
Tập 29:Mày Râu Làm Vợ 29[VietFlix.NET]
Tập 30:Mày Râu Làm Vợ 30[VietFlix.NET]
Tập 31:Mày Râu Làm Vợ 31[VietFlix.NET]
Tập 32:Mày Râu Làm Vợ 32[VietFlix.NET]

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Mày Râu Làm Vợ 01[VietFlix.NET]
Tập 02:Mày Râu Làm Vợ 02[VietFlix.NET]
Tập 03:Mày Râu Làm Vợ 03[VietFlix.NET]
Tập 04:Mày Râu Làm Vợ 04[VietFlix.NET]
Tập 05:Mày Râu Làm Vợ 05[VietFlix.NET]
Tập 06:Mày Râu Làm Vợ 06[VietFlix.NET]
Tập 07:Mày Râu Làm Vợ 07[VietFlix.NET]
Tập 08:Mày Râu Làm Vợ 08[VietFlix.NET]
Tập 09:Mày Râu Làm Vợ 09[VietFlix.NET]
Tập 10:Mày Râu Làm Vợ 10[VietFlix.NET]
Tập 11:Mày Râu Làm Vợ 11[VietFlix.NET]
Tập 12:Mày Râu Làm Vợ 12[VietFlix.NET]
Tập 13:Mày Râu Làm Vợ 13[VietFlix.NET]
Tập 14:Mày Râu Làm Vợ 14[VietFlix.NET]
Tập 15:Mày Râu Làm Vợ 15[VietFlix.NET]
Tập 16:Mày Râu Làm Vợ 16[VietFlix.NET]
Tập 17:Mày Râu Làm Vợ 17[VietFlix.NET]
Tập 18:Mày Râu Làm Vợ 18[VietFlix.NET]
Tập 19:Mày Râu Làm Vợ 19[VietFlix.NET]
Tập 20:Mày Râu Làm Vợ 20[VietFlix.NET]
Tập 21:Mày Râu Làm Vợ 21[VietFlix.NET]
Tập 22:Mày Râu Làm Vợ 22[VietFlix.NET]
Tập 23:Mày Râu Làm Vợ 23[VietFlix.NET]
Tập 24:Mày Râu Làm Vợ 24[VietFlix.NET]
Tập 25:Mày Râu Làm Vợ 25[VietFlix.NET]
Tập 26:Mày Râu Làm Vợ 26[VietFlix.NET]
Tập 27:Mày Râu Làm Vợ 27[VietFlix.NET]
Tập 28:Mày Râu Làm Vợ 28[VietFlix.NET]
Tập 29:Mày Râu Làm Vợ 29[VietFlix.NET]
Tập 30:Mày Râu Làm Vợ 30[VietFlix.NET]
Tập 31:Mày Râu Làm Vợ 31[VietFlix.NET]
Tập 32:Mày Râu Làm Vợ 32[VietFlix.NET]

About the Author