Thiết Huyết Bảo Tiêu 25 Tập [Complete]

Thiết Huyết Bảo Tiêu 25 Tập [Complete]


[TVB-Drama]-Thiết Huyết Bảo Tiêu-(Safe Guards)-25 Tập-USLT.
Diễn Viên: Mã Tuấn Vĩ , Diệu Tữ Linh , Lê Diệu Tường , Huỳnh Trí Hiền , Lệ Nặc Y , Quách Phong , Tường Chí Quang , Lưu Giang.
Nội Dung: Giữa năm đông trí đời Thanh , Hội Hữu tiêu cục là một tiêu cục lớn nhất ở Hàng Châu. quan thương , tặc tam đạo không ai không ném mặt , Nhưng do các thuộc hạ vay tiên không trả khiến tiêu cục rơi vào cảnh khốn đốn nợ nần chồng chất. Thượng Chí là một người chính trực có nghĩa khí. Anh quyết tâm giúp cha gầy dựng lại tiêu cục. Nhưng kế hoạch của anh đã bị thuộc hạ cản trở. Đàm Tiếu sau chùng phải đến bước chia gia sản với các anh em.
người bác là Thương Chính Bằng luông gây khó khăn để khiến tiêu cục lâm vào cảnh phá sàn , đồng thời nhà thanh ra chính sách xây dựng đường sắt. tàu biển củng bắt đầu chạy vào cảng. Tiệu cục sắp vào giai đoạn cáo chung. Thượng Nghĩa. Người em út đi du học về đã động viên Chí phát triển nghề vận chuyển đường biển. Hai anh em dốc hết tâm sức vì tiêu cục và được triều đình cấp quyền chuyên chở về tàu biển. là cờ tiêu cục Hội Hữu đã bay phất phơi trên biễn……..

WATCH ONLINE :P

Tập 01:Thiết Huyết Bảo Tiêu 01[VietFlix.NET]
Tập 02:Thiết Huyết Bảo Tiêu 02[VietFlix.NET]
Tập 03:Thiết Huyết Bảo Tiêu 03[VietFlix.NET]
Tập 04:Thiết Huyết Bảo Tiêu 04[VietFlix.NET]
Tập 05:Thiết Huyết Bảo Tiêu 05[VietFlix.NET]
Tập 06:Thiết Huyết Bảo Tiêu 06[VietFlix.NET]
Tập 07:Thiết Huyết Bảo Tiêu 07[VietFlix.NET]
Tập 08:Thiết Huyết Bảo Tiêu 08[VietFlix.NET]
Tập 09:Thiết Huyết Bảo Tiêu 09[VietFlix.NET]
Tập 10:Thiết Huyết Bảo Tiêu 10[VietFlix.NET]
Tập 11:Thiết Huyết Bảo Tiêu 11[VietFlix.NET]
Tập 12:Thiết Huyết Bảo Tiêu 12[VietFlix.NET]
Tập 13:Thiết Huyết Bảo Tiêu 13[VietFlix.NET]
Tập 14:Thiết Huyết Bảo Tiêu 14[VietFlix.NET]
Tập 15:Thiết Huyết Bảo Tiêu 15[VietFlix.NET]
Tập 16:Thiết Huyết Bảo Tiêu 16[VietFlix.NET]
Tập 17:Thiết Huyết Bảo Tiêu 17[VietFlix.NET]
Tập 18:Thiết Huyết Bảo Tiêu 18[VietFlix.NET]
Tập 19:Thiết Huyết Bảo Tiêu 19[VietFlix.NET]
Tập 20:Thiết Huyết Bảo Tiêu 20[VietFlix.NET]
Tập 21:Thiết Huyết Bảo Tiêu 21[VietFlix.NET]
Tập 22:Thiết Huyết Bảo Tiêu 22[VietFlix.NET]
Tập 23:Thiết Huyết Bảo Tiêu 23[VietFlix.NET]
Tập 24:Thiết Huyết Bảo Tiêu 24[VietFlix.NET]
Tập 25:Thiết Huyết Bảo Tiêu 25[VietFlix.NET]

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Thiết Huyết Bảo Tiêu 01[VietFlix.NET]
Tập 02:Thiết Huyết Bảo Tiêu 02[VietFlix.NET]
Tập 03:Thiết Huyết Bảo Tiêu 03[VietFlix.NET]
Tập 04:Thiết Huyết Bảo Tiêu 04[VietFlix.NET]
Tập 05:Thiết Huyết Bảo Tiêu 05[VietFlix.NET]
Tập 06:Thiết Huyết Bảo Tiêu 06[VietFlix.NET]
Tập 07:Thiết Huyết Bảo Tiêu 07[VietFlix.NET]
Tập 08:Thiết Huyết Bảo Tiêu 08[VietFlix.NET]
Tập 09:Thiết Huyết Bảo Tiêu 09[VietFlix.NET]
Tập 10:Thiết Huyết Bảo Tiêu 10[VietFlix.NET]
Tập 11:Thiết Huyết Bảo Tiêu 11[VietFlix.NET]
Tập 12:Thiết Huyết Bảo Tiêu 12[VietFlix.NET]
Tập 13:Thiết Huyết Bảo Tiêu 13[VietFlix.NET]
Tập 14:Thiết Huyết Bảo Tiêu 14[VietFlix.NET]
Tập 15:Thiết Huyết Bảo Tiêu 15[VietFlix.NET]
Tập 16:Thiết Huyết Bảo Tiêu 16[VietFlix.NET]
Tập 17:Thiết Huyết Bảo Tiêu 17[VietFlix.NET]
Tập 18:Thiết Huyết Bảo Tiêu 18[VietFlix.NET]
Tập 19:Thiết Huyết Bảo Tiêu 19[VietFlix.NET]
Tập 20:Thiết Huyết Bảo Tiêu 20[VietFlix.NET]
Tập 21:Thiết Huyết Bảo Tiêu 21[VietFlix.NET]
Tập 22:Thiết Huyết Bảo Tiêu 22[VietFlix.NET]
Tập 23:Thiết Huyết Bảo Tiêu 23[VietFlix.NET]
Tập 24:Thiết Huyết Bảo Tiêu 24[VietFlix.NET]
Tập 25:Thiết Huyết Bảo Tiêu 25[VietFlix.NET]

About the Author