Tâm Lý Mê Ảo 20 Tập [Complete]

Tâm Lý Mê Ảo 20 Tập [Complete]


[TVB-Drama]-Tâm Lý Mê Ảo-(Placebo Cure)-20 Tập-USLT.
Diễn Viên: Trần Cẩm Hồng , Đặng Lệ Minh , Trịnh Gia Dĩnh , Giang Chỉ Ni , Lâm Chí Thìn. Âu Cẩm Đường , Viên Thế Vân.
Nội Dung: Hoa. Một chuyên gia tâm lý đã giúp không ít bệnh nhân trầm cảm biếng ăn , hoang tưởng , Trở về với cuộc sống đời thường. Những bệnh nhân cùa anh rất đa dạng đủ thành phần trong xả hội , Nhưng hòa lại bị ám ảnh trong tình cảm , Anh quen bạn gái không quá 2 tháng , mải đến khi anh yêu sơn , thì sự ám ảnh ấy có phần thuyên giảm , vào lúc tình cảm của cả hai đang tiến triển tốt đẹp thì bạn của Hòa là nghiêu Cũng phải lòng Sơn và theo đuổi cô quyết liệt đồng thời Sơn đã mắc phải chứng ” Nhăn Cách Phân Liệt ” Đối mặt với tình bạn , tình yêu. và cái gút trong lòng , Hòa sẽ giãi quyết như thế nào…..

WATCH ONLINE :P

Tập 01:Tâm Lý Mê Ảo 01[VietFlix.NET]
Tập 02:Tâm Lý Mê Ảo 02[VietFlix.NET]
Tập 03:Tâm Lý Mê Ảo 03[VietFlix.NET]
Tập 04:Tâm Lý Mê Ảo 04[VietFlix.NET]
Tập 05:Tâm Lý Mê Ảo 05[VietFlix.NET]
Tập 06:Tâm Lý Mê Ảo 06[VietFlix.NET]
Tập 07:Tâm Lý Mê Ảo 07[VietFlix.NET]
Tập 08:Tâm Lý Mê Ảo 08[VietFlix.NET]
Tập 09:Tâm Lý Mê Ảo 09[VietFlix.NET]
Tập 10:Tâm Lý Mê Ảo 10[VietFlix.NET]
Tập 11:Tâm Lý Mê Ảo 11[VietFlix.NET]
Tập 12:Tâm Lý Mê Ảo 12[VietFlix.NET]
Tập 13:Tâm Lý Mê Ảo 13[VietFlix.NET]
Tập 14:Tâm Lý Mê Ảo 14[VietFlix.NET]
Tập 15:Tâm Lý Mê Ảo 15[VietFlix.NET]
Tập 16:Tâm Lý Mê Ảo 16[VietFlix.NET]
Tập 17:Tâm Lý Mê Ảo 17[VietFlix.NET]
Tập 18:Tâm Lý Mê Ảo 18[VietFlix.NET]
Tập 19:Tâm Lý Mê Ảo 19[VietFlix.NET]
Tập 20:Tâm Lý Mê Ảo 20[VietFlix.NET]

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Tâm Lý Mê Ảo 01[VietFlix.NET]
Tập 02:Tâm Lý Mê Ảo 02[VietFlix.NET]
Tập 03:Tâm Lý Mê Ảo 03[VietFlix.NET]
Tập 04:Tâm Lý Mê Ảo 04[VietFlix.NET]
Tập 05:Tâm Lý Mê Ảo 05[VietFlix.NET]
Tập 06:Tâm Lý Mê Ảo 06[VietFlix.NET]
Tập 07:Tâm Lý Mê Ảo 07[VietFlix.NET]
Tập 08:Tâm Lý Mê Ảo 08[VietFlix.NET]
Tập 09:Tâm Lý Mê Ảo 09[VietFlix.NET]
Tập 10:Tâm Lý Mê Ảo 10[VietFlix.NET]
Tập 11:Tâm Lý Mê Ảo 11[VietFlix.NET]
Tập 12:Tâm Lý Mê Ảo 12[VietFlix.NET]
Tập 13:Tâm Lý Mê Ảo 13[VietFlix.NET]
Tập 14:Tâm Lý Mê Ảo 14[VietFlix.NET]
Tập 15:Tâm Lý Mê Ảo 15[VietFlix.NET]
Tập 16:Tâm Lý Mê Ảo 16[VietFlix.NET]
Tập 17:Tâm Lý Mê Ảo 17[VietFlix.NET]
Tập 18:Tâm Lý Mê Ảo 18[VietFlix.NET]
Tập 19:Tâm Lý Mê Ảo 19[VietFlix.NET]
Tập 20:Tâm Lý Mê Ảo 20[VietFlix.NET]

About the Author