Anh Hùng Truyền Thuyết 20 Tập [Complete]

Anh Hùng Truyền Thuyết 20 Tập [Complete]


[TVB-Drama]-Anh Hùng Truyền Thuyết-(Story of Water Margin)-20 Tập-USLT.
Diễn Viên: Viên Vịnh Nghi, Lưu Gia Huy , Chung Thục Tuệ, Tăng Vĩ Quyền.
Nội Dung: Tống Giang mơ thấy Cửu Thiên Huyền Nử cho biết sau này Giang sẽ đem binh khởi nghĩa , Nhưng Giang kiên quyết tin rằng mình sẻ không phản lại triều đình. Trương Vân Viễn gia nhập vảo phe Giang và được Giang Tiếp đại nồng hậu. Nhưng không ngờ Viễn lại là người nham nhiễm.
Dương Chí vì đánh mất Hoa Thạch Cương lưu lạc giang hồ , lỡ tay giết người nên bị bỏ tù , Sau này Chí được Lương Chung Thư coi trọng , phái Chí vận tái Sinh Thần Cương. Sinh Thần Cương bị cướp Chí lại bị bỏ tù. Nhi giúp Chí vượt ngục và ẩn cư tại nơi Nhị Long , Chí quyết tìm kiếm Sinh Thần Cương. Giang và Chí ẩn cái thành kẻ thù , trãi qua nhiều hiểm nguy , hai người thù thành bạn. Viễn lợil dụng lương tâm hại Giang , Giang bị kết án tử hình. Sau Giang được Anh Hùng Hào Kiệt cứu Giang lại mơ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ. Qiang quyết khỡi nghĩa diệt Viễn….. . (Source:VietFlix.NET)

WATCH ONLINE :P

Tập 01:Anh Hùng Truyền Thuyết 01(VietFlix.NET)
Tập 02:Anh Hùng Truyền Thuyết 02(VietFlix.NET)
Tập 03:Anh Hùng Truyền Thuyết 03(VietFlix.NET)
Tập 04:Anh Hùng Truyền Thuyết 04(VietFlix.NET)
Tập 05:Anh Hùng Truyền Thuyết 05(VietFlix.NET)
Tập 06:Anh Hùng Truyền Thuyết 06(VietFlix.NET)
Tập 07:Anh Hùng Truyền Thuyết 07(VietFlix.NET)
Tập 08:Anh Hùng Truyền Thuyết 08(VietFlix.NET)
Tập 09:Anh Hùng Truyền Thuyết 09(VietFlix.NET)
Tập 10:Anh Hùng Truyền Thuyết 10(VietFlix.NET)
Tập 11:Anh Hùng Truyền Thuyết 11(VietFlix.NET)
Tập 12:Anh Hùng Truyền Thuyết 12(VietFlix.NET)
Tập 13:Anh Hùng Truyền Thuyết 13(VietFlix.NET)
Tập 14:Anh Hùng Truyền Thuyết 14(VietFlix.NET)
Tập 15:Anh Hùng Truyền Thuyết 15(VietFlix.NET)
Tập 16:Anh Hùng Truyền Thuyết 16(VietFlix.NET)
Tập 17:Anh Hùng Truyền Thuyết 17(VietFlix.NET)
Tập 18:Anh Hùng Truyền Thuyết 18(VietFlix.NET)
Tập 19:Anh Hùng Truyền Thuyết 19(VietFlix.NET)
Tập 20:Anh Hùng Truyền Thuyết 20(VietFlix.NET)

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Anh Hùng Truyền Thuyết 01(VietFlix.NET)
Tập 02:Anh Hùng Truyền Thuyết 02(VietFlix.NET)
Tập 03:Anh Hùng Truyền Thuyết 03(VietFlix.NET)
Tập 04:Anh Hùng Truyền Thuyết 04(VietFlix.NET)
Tập 05:Anh Hùng Truyền Thuyết 05(VietFlix.NET)
Tập 06:Anh Hùng Truyền Thuyết 06(VietFlix.NET)
Tập 07:Anh Hùng Truyền Thuyết 07(VietFlix.NET)
Tập 08:Anh Hùng Truyền Thuyết 08(VietFlix.NET)
Tập 09:Anh Hùng Truyền Thuyết 09(VietFlix.NET)
Tập 10:Anh Hùng Truyền Thuyết 10(VietFlix.NET)
Tập 11:Anh Hùng Truyền Thuyết 11(VietFlix.NET)
Tập 12:Anh Hùng Truyền Thuyết 12(VietFlix.NET)
Tập 13:Anh Hùng Truyền Thuyết 13(VietFlix.NET)
Tập 14:Anh Hùng Truyền Thuyết 14(VietFlix.NET)
Tập 15:Anh Hùng Truyền Thuyết 15(VietFlix.NET)
Tập 16:Anh Hùng Truyền Thuyết 16(VietFlix.NET)
Tập 17:Anh Hùng Truyền Thuyết 17(VietFlix.NET)
Tập 18:Anh Hùng Truyền Thuyết 18(VietFlix.NET)
Tập 19:Anh Hùng Truyền Thuyết 19(VietFlix.NET)
Tập 20:Anh Hùng Truyền Thuyết 20(VietFlix.NET)

About the Author