Hoàng Cung Dậy Sóng 60 Tập [Complete]

Hoàng Cung Dậy Sóng 60 Tập [Complete]


[K-Drama]-Hoàng Cung Dậy Sóng-(ĐÔNG YI)-60 Tập-USLT
Diễn viên: Choi Dong Yi, Chun Dong Yi, Gae Dwo Rah, Choi Hyon Won.
Nội Dung: Năm thứ 3 triều đại Từ Trọng, Joseon quốc xảy ra hàng loạt vụ thảm sát các quan đại thần. Kinh thành chấn động, bá quan hỗn loạn vì sợ hãi nạn nhân kế tiếp nằm dưới lưỡi gươm chính là mình. Triều đình ra lệnh cho giám quan Thư Long Kỳ phụ trách quân cảnh vệ bằng mọi giá truy bắt cho được hung thủ. Lúc này, mọi nghi vấn đều đổ dồn về Liên minh kiếm sĩ, một tổ chức tự phát hoạt động bí mật trong kinh thành, thường hay giúp đỡ các nô lệ bỏ trốn và chống lại tham quan vô lại lộng hành.
Hoàng cung là một quả cầu bằng vàng, những kẻ từ xa chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nó, nhưng người trong cuộc luôn tận hiểu những lưỡi dao găm sắc nhọn luôn kề cận cạnh bên. Những âm mưu thủ đoạn được vận dụng, khơi dậy sóng gió để đẩy kẻ thù xuống vực sâu. Binh biến trượng phu không bằng độc dược của giai nhân, liệu một nữ nhi thuần hậu xuất thân từ tầng lớp hạ dân như Đông Di có thể thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của kẻ thù, để tồn tại trong hoàng cung, và phá giải oan tình cho những người thân đã khuất của mình? Liệu một hoàng đế cao cao tại thượng đầy quyền uy đế vị có thể bảo vệ cho một nữ nhân bé nhỏ mà mình yêu thương? Và những con người có thân phận thấp kém, có thể vươn tay đạt được những gì mình mong muốn…………(Source:VietFlix.Net)

WATCH ONLINE :P

Tập 01:Hoàng Cung Dậy Sóng 01(VietFlix.NET)
Tập 02:Hoàng Cung Dậy Sóng 02(VietFlix.NET)
Tập 03:Hoàng Cung Dậy Sóng 03(VietFlix.NET)
Tập 04:Hoàng Cung Dậy Sóng 04(VietFlix.NET)
Tập 05:Hoàng Cung Dậy Sóng 05(VietFlix.NET)
Tập 06:Hoàng Cung Dậy Sóng 06(VietFlix.NET)
Tập 07:Hoàng Cung Dậy Sóng 07(VietFlix.NET)
Tập 08:Hoàng Cung Dậy Sóng 08(VietFlix.NET)
Tập 09:Hoàng Cung Dậy Sóng 09(VietFlix.NET)
Tập 10:Hoàng Cung Dậy Sóng 10(VietFlix.NET)
Tập 11:Hoàng Cung Dậy Sóng 11(VietFlix.NET)
Tập 12:Hoàng Cung Dậy Sóng 12(VietFlix.NET)
Tập 13:Hoàng Cung Dậy Sóng 13(VietFlix.NET)
Tập 14:Hoàng Cung Dậy Sóng 14(VietFlix.NET)
Tập 15:Hoàng Cung Dậy Sóng 15(VietFlix.NET)
Tập 16:Hoàng Cung Dậy Sóng 16(VietFlix.NET)
Tập 17:Hoàng Cung Dậy Sóng 17(VietFlix.NET)
Tập 18:Hoàng Cung Dậy Sóng 18(VietFlix.NET)
Tập 19:Hoàng Cung Dậy Sóng 19(VietFlix.NET)
Tập 20:Hoàng Cung Dậy Sóng 20(VietFlix.NET)
Tập 21:Hoàng Cung Dậy Sóng 21(VietFlix.NET)
Tập 22:Hoàng Cung Dậy Sóng 22(VietFlix.NET)
Tập 23:Hoàng Cung Dậy Sóng 23(VietFlix.NET)
Tập 24:Hoàng Cung Dậy Sóng 24(VietFlix.NET)
Tập 25:Hoàng Cung Dậy Sóng 25(VietFlix.NET)
Tập 26:Hoàng Cung Dậy Sóng 26(VietFlix.NET)
Tập 27:Hoàng Cung Dậy Sóng 27(VietFlix.NET)
Tập 28:Hoàng Cung Dậy Sóng 28(VietFlix.NET)
Tập 29:Hoàng Cung Dậy Sóng 29(VietFlix.NET)
Tập 30:Hoàng Cung Dậy Sóng 30(VietFlix.NET)
Tập 31:Hoàng Cung Dậy Sóng 31(VietFlix.NET)
Tập 32:Hoàng Cung Dậy Sóng 32(VietFlix.NET)
Tập 33:Hoàng Cung Dậy Sóng 33(VietFlix.NET)
Tập 34:Hoàng Cung Dậy Sóng 34(VietFlix.NET)
Tập 35:Hoàng Cung Dậy Sóng 35(VietFlix.NET)
Tập 36:Hoàng Cung Dậy Sóng 36(VietFlix.NET)
Tập 37:Hoàng Cung Dậy Sóng 37(VietFlix.NET)
Tập 38:Hoàng Cung Dậy Sóng 38(VietFlix.NET)
Tập 39:Hoàng Cung Dậy Sóng 39(VietFlix.NET)
Tập 40:Hoàng Cung Dậy Sóng 40(VietFlix.NET)
Tập 41:Hoàng Cung Dậy Sóng 41(VietFlix.NET)
Tập 42:Hoàng Cung Dậy Sóng 42(VietFlix.NET)
Tập 43:Hoàng Cung Dậy Sóng 43(VietFlix.NET)
Tập 44:Hoàng Cung Dậy Sóng 44(VietFlix.NET)
Tập 45:Hoàng Cung Dậy Sóng 45(VietFlix.NET)
Tập 46:Hoàng Cung Dậy Sóng 46(VietFlix.NET)
Tập 47:Hoàng Cung Dậy Sóng 47(VietFlix.NET)
Tập 48:Hoàng Cung Dậy Sóng 48(VietFlix.NET)
Tập 49:Hoàng Cung Dậy Sóng 49(VietFlix.NET)
Tập 50:Hoàng Cung Dậy Sóng 50(VietFlix.NET)
Tập 51:Hoàng Cung Dậy Sóng 51(VietFlix.NET)
Tập 52:Hoàng Cung Dậy Sóng 52(VietFlix.NET)
Tập 53:Hoàng Cung Dậy Sóng 53(VietFlix.NET)
Tập 54:Hoàng Cung Dậy Sóng 54(VietFlix.NET)
Tập 55:Hoàng Cung Dậy Sóng 55(VietFlix.NET)
Tập 56:Hoàng Cung Dậy Sóng 56(VietFlix.NET)
Tập 57:Hoàng Cung Dậy Sóng 57(VietFlix.NET)
Tập 58:Hoàng Cung Dậy Sóng 58(VietFlix.NET)
Tập 59:Hoàng Cung Dậy Sóng 59(VietFlix.NET)
Tập 60:Hoàng Cung Dậy Sóng 60(VietFlix.NET)

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Hoàng Cung Dậy Sóng 01(VietFlix.NET)
Tập 02:Hoàng Cung Dậy Sóng 02(VietFlix.NET)
Tập 03:Hoàng Cung Dậy Sóng 03(VietFlix.NET)
Tập 04:Hoàng Cung Dậy Sóng 04(VietFlix.NET)
Tập 05:Hoàng Cung Dậy Sóng 05(VietFlix.NET)
Tập 06:Hoàng Cung Dậy Sóng 06(VietFlix.NET)
Tập 07:Hoàng Cung Dậy Sóng 07(VietFlix.NET)
Tập 08:Hoàng Cung Dậy Sóng 08(VietFlix.NET)
Tập 09:Hoàng Cung Dậy Sóng 09(VietFlix.NET)
Tập 10:Hoàng Cung Dậy Sóng 10(VietFlix.NET)
Tập 11:Hoàng Cung Dậy Sóng 11(VietFlix.NET)
Tập 12:Hoàng Cung Dậy Sóng 12(VietFlix.NET)
Tập 13:Hoàng Cung Dậy Sóng 13(VietFlix.NET)
Tập 14:Hoàng Cung Dậy Sóng 14(VietFlix.NET)
Tập 15:Hoàng Cung Dậy Sóng 15(VietFlix.NET)
Tập 16:Hoàng Cung Dậy Sóng 16(VietFlix.NET)
Tập 17:Hoàng Cung Dậy Sóng 17(VietFlix.NET)
Tập 18:Hoàng Cung Dậy Sóng 18(VietFlix.NET)
Tập 19:Hoàng Cung Dậy Sóng 19(VietFlix.NET)
Tập 20:Hoàng Cung Dậy Sóng 20(VietFlix.NET)
Tập 21:Hoàng Cung Dậy Sóng 21(VietFlix.NET)
Tập 22:Hoàng Cung Dậy Sóng 22(VietFlix.NET)
Tập 23:Hoàng Cung Dậy Sóng 23(VietFlix.NET)
Tập 24:Hoàng Cung Dậy Sóng 24(VietFlix.NET)
Tập 25:Hoàng Cung Dậy Sóng 25(VietFlix.NET)
Tập 26:Hoàng Cung Dậy Sóng 26(VietFlix.NET)
Tập 27:Hoàng Cung Dậy Sóng 27(VietFlix.NET)
Tập 28:Hoàng Cung Dậy Sóng 28(VietFlix.NET)
Tập 29:Hoàng Cung Dậy Sóng 29(VietFlix.NET)
Tập 30:Hoàng Cung Dậy Sóng 30(VietFlix.NET)
Tập 31:Hoàng Cung Dậy Sóng 31(VietFlix.NET)
Tập 32:Hoàng Cung Dậy Sóng 32(VietFlix.NET)
Tập 33:Hoàng Cung Dậy Sóng 33(VietFlix.NET)
Tập 34:Hoàng Cung Dậy Sóng 34(VietFlix.NET)
Tập 35:Hoàng Cung Dậy Sóng 35(VietFlix.NET)
Tập 36:Hoàng Cung Dậy Sóng 36(VietFlix.NET)
Tập 37:Hoàng Cung Dậy Sóng 37(VietFlix.NET)
Tập 38:Hoàng Cung Dậy Sóng 38(VietFlix.NET)
Tập 39:Hoàng Cung Dậy Sóng 39(VietFlix.NET)
Tập 40:Hoàng Cung Dậy Sóng 40(VietFlix.NET)
Tập 41:Hoàng Cung Dậy Sóng 41(VietFlix.NET)
Tập 42:Hoàng Cung Dậy Sóng 42(VietFlix.NET)
Tập 43:Hoàng Cung Dậy Sóng 43(VietFlix.NET)
Tập 44:Hoàng Cung Dậy Sóng 44(VietFlix.NET)
Tập 45:Hoàng Cung Dậy Sóng 45(VietFlix.NET)
Tập 46:Hoàng Cung Dậy Sóng 46(VietFlix.NET)
Tập 47:Hoàng Cung Dậy Sóng 47(VietFlix.NET)
Tập 48:Hoàng Cung Dậy Sóng 48(VietFlix.NET)
Tập 49:Hoàng Cung Dậy Sóng 49(VietFlix.NET)
Tập 50:Hoàng Cung Dậy Sóng 50(VietFlix.NET)
Tập 51:Hoàng Cung Dậy Sóng 51(VietFlix.NET)
Tập 52:Hoàng Cung Dậy Sóng 52(VietFlix.NET)
Tập 53:Hoàng Cung Dậy Sóng 53(VietFlix.NET)
Tập 54:Hoàng Cung Dậy Sóng 54(VietFlix.NET)
Tập 55:Hoàng Cung Dậy Sóng 55(VietFlix.NET)
Tập 56:Hoàng Cung Dậy Sóng 56(VietFlix.NET)
Tập 57:Hoàng Cung Dậy Sóng 57(VietFlix.NET)
Tập 58:Hoàng Cung Dậy Sóng 58(VietFlix.NET)
Tập 59:Hoàng Cung Dậy Sóng 59(VietFlix.NET)
Tập 60:Hoàng Cung Dậy Sóng 60(VietFlix.NET)

About the Author