Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 20 Tập [Complete]

Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 20 Tập [Complete]


[TVB-Drama]-Vân Hải Ngọc Cùng Duyên-(Lofty Water Verdant Bow)-20 Tập-USLT.
Diễn Viên: Lâm Phong, Diệp Tuyền, Lý Thế Hoa, Trương Thiệu Huy
Nội Dung: Kim Thế Di theo di ngôn của sư phụ đến Trung Nguyên tìm Lã Tứ Nương. Người đứng đầu Mang Sơn Phái để hóa giãi chất độc. Trong cơ thể. trên đương. Di phải đối phó với những cuocy. tranh giành quyền lực trong chốn giang hộ , Đồng thời anh củng làm quen với hai con gái là Lê Tháng Nam , và Cốc Chi Hoa.
Một lần , vì muốn cứu Chi Hoa. Nên thế Di đã cưới Lệ Tháng Nam làm vọi. Vào đêm tân hôn Tháng Nam bị hại chết. Bên lúc này Di mới thật sụ hiểu được trái tim của mình đã thuộc về ai…….

WATCH ONLINE :P

Tập 01.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 01(VietFlix.Net)
Tập 02.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 02(VietFlix.Net)
Tập 03.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 03(VietFlix.Net)
Tập 04.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 04(VietFlix.Net)
Tập 05.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 05(VietFlix.Net)
Tập 06.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 06(VietFlix.Net)
Tập 07.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 07(VietFlix.Net)
Tập 08.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 08(VietFlix.Net)
Tập 09.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 09(VietFlix.Net)
Tập 10.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 10(VietFlix.Net)
Tập 11.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 11(VietFlix.Net)
Tập 12.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 12(VietFlix.Net)
Tập 13.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 13(VietFlix.Net)
Tập 14.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 14(VietFlix.Net)
Tập 15.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 15(VietFlix.Net)
Tập 16.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 16(VietFlix.Net)
Tập 17.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 17(VietFlix.Net)
Tập 18.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 18(VietFlix.Net)
Tập 19.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 19(VietFlix.Net)
Tập 20.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 20(VietFlix.Net)

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 01(VietFlix.Net)
Tập 02.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 02(VietFlix.Net)
Tập 03.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 03(VietFlix.Net)
Tập 04.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 04(VietFlix.Net)
Tập 05.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 05(VietFlix.Net)
Tập 06.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 06(VietFlix.Net)
Tập 07.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 07(VietFlix.Net)
Tập 08.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 08(VietFlix.Net)
Tập 09.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 09(VietFlix.Net)
Tập 10.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 10(VietFlix.Net)
Tập 11.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 11(VietFlix.Net)
Tập 12.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 12(VietFlix.Net)
Tập 13.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 13(VietFlix.Net)
Tập 14.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 14(VietFlix.Net)
Tập 15.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 15(VietFlix.Net)
Tập 16.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 16(VietFlix.Net)
Tập 17.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 17(VietFlix.Net)
Tập 18.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 18(VietFlix.Net)
Tập 19.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 19(VietFlix.Net)
Tập 20.Vân Hải Ngọc Cùng Duyên 20(VietFlix.Net)

About the Author