Bí Mật Nội Phủ 63 Tập [Complete]

Bí Mật Nội Phủ 63 Tập [Complete]


[K-Drama]-Bí Mật Nội Phủ-(King & I)-63 Tập-VNLT.
Diễn Viên : Oh Man-Suk Gu, Hye Sun.
Nội Dung : Vào triều đại Joseon , hoàng cung đang trong giai đoan hỗn loạn chính trị , Cheo Seon được sanh ra sau khi cha bị giết và mẹ bị lùng bắt. nên bà ta để con lại nơi cánh rừng hầu đánh lạc hướng bọn chúng và gieo mình xuống dòng sông. Cheo seon được bả thầy bối đem vê nuôi dưỡng. Khi Cheo Seion gặp So Hwo con gái của một nhà quý tộc quyền thế , Cheo Seon đã yêu cô say đắm.
Cheo Seon không muốn làm hoạn quan nhưng có tướng mệnh là lam vỏ,Lam tài nên không cải được sô phân , Cheo Seon chấp nhận trở thành hoạn quan , vì chỉ như vậy Cheo Seon mới được hầu bên cạnh So Hwa. Cheo Seon sau đó được cho Chí Gyeam một quan cao cấp nhận làm đương tử. Sau khi gia nhập cung,Cheo Seon đã chứng kiến những chuyện tranh giành quyền lực giữa ninh thần và trung thần giữa các cung phi và hoàng hậu…

WATCH ONLINE :P

Tập 01:Bi Mật Nội Phủ 01[VIETFLIX.net]
Tập 02:Bi Mật Nội Phủ 02[VIETFLIX.net]
Tập 03:Bi Mật Nội Phủ 03[VIETFLIX.net]
Tập 04:Bi Mật Nội Phủ 04[VIETFLIX.net]
Tập 05:Bi Mật Nội Phủ 05[VIETFLIX.net]
Tập 06:Bi Mật Nội Phủ 06[VIETFLIX.net]
Tập 07:Bi Mật Nội Phủ 07[VIETFLIX.net]
Tập 08:Bi Mật Nội Phủ 08[VIETVIET.net]
Tập 09:Bi Mật Nội Phủ 09[VIETFLIX.net]
Tập 10:Bi Mật Nội Phủ 10[VIETFLIX.net]
Tập 11:Bi Mật Nội Phủ 11[VIETFLIX.net]
Tập 12:Bi Mật Nội Phủ 12[VIETFLIX.net]
Tập 13:Bi Mật Nội Phủ 13[VIETFLIX.net]
Tập 14:Bi Mật Nội Phủ 14[VIETFLIX.net]
Tập 15:Bi Mật Nội Phủ 15[VIETFLIX.net]
Tập 16:Bi Mật Nội Phủ 16[VIETFLIX.net]
Tập 17:Bi Mật Nội Phủ 17[VIETFLIX.net]
Tập 18:Bi Mật Nội Phủ 18[VIETFLIX.net]
Tập 19:Bi Mật Nội Phủ 19[VIETFLIX.net]
Tập 20:Bi Mật Nội Phủ 20[VIETFLIX.net]
Tập 21:Bi Mật Nội Phủ 21[VIETFLIX.net]
Tập 22:Bi Mật Nội Phủ 22[VIETFLIX.net]
Tập 23:Bi Mật Nội Phủ 23[VIETFLIX.net]
Tập 24:Bi Mật Nội Phủ 24[VIETFLIX.net]
Tập 25:Bi Mật Nội Phủ 25[VIETFLIX.net]
Tập 26:Bi Mật Nội Phủ 26[VIETFLIX.net]
Tập 27:Bi Mật Nội Phủ 27[VIETFLIX.net]
Tập 28:Bi Mật Nội Phủ 28[VIETFLIX.net]
Tập 29:Bi Mật Nội Phủ 29[VIETFLIX.net]
Tập 30:Bi Mật Nội Phủ 30[VIETFLIX.net]
Tập 31:Bi Mật Nội Phủ 31[VIETFLIX.net]
Tập 32:Bi Mật Nội Phủ 32[VIETFLIX.net]
Tập 33:Bi Mật Nội Phủ 33[VIETFLIX.net]
Tập 34:Bi Mật Nội Phủ 34[VIETFLIX.net]
Tập 35:Bi Mật Nội Phủ 35[VIETFLIX.net]
Tập 36:Bi Mật Nội Phủ 36[VIETFLIX.net]
Tập 37:Bi Mật Nội Phủ 37[VIETFLIX.net]
Tập 38:Bi Mật Nội Phủ 38[VIETFLIX.net]
Tập 39:Bi Mật Nội Phủ 39[VIETFLIX.net]
Tập 40:Bi Mật Nội Phủ 40[VIETFLIX.net]
Tập 41:Bi Mật Nội Phủ 41[VIETFLIX.net]
Tập 42:Bi Mật Nội Phủ 42[VIETFLIX.net]
Tập 43:Bi Mật Nội Phủ 43[VIETFLIX.net]
Tập 44:Bi Mật Nội Phủ 44[VIETFLIX.net]
Tập 45:Bi Mật Nội Phủ 45[VIETFLIX.net]
Tập 46:Bi Mật Nội Phủ 46[VIETFLIX.net]
Tập 47:Bi Mật Nội Phủ 47[VIETFLIX.net]
Tập 48:Bi Mật Nội Phủ 48[VIETFLIX.net]
Tập 49:Bi Mật Nội Phủ 49[VIETFLIX.net]
Tập 50:Bi Mật Nội Phủ 50[VIETFLIX.net]
Tập 51:Bi Mật Nội Phủ 51[VIETFLIX.net]
Tập 52:Bi Mật Nội Phủ 52[VIETFLIX.net]
Tập 53:Bi Mật Nội Phủ 53[VIETFLIX.net]
Tập 54:Bi Mật Nội Phủ 54[VIETFLIX.net]
Tập 55:Bi Mật Nội Phủ 55[VIETFLIX.net]
Tập 56:Bi Mật Nội Phủ 56[VIETFLIX.net]
Tập 57:Bi Mật Nội Phủ 57[VIETFLIX.net]
Tập 58:Bi Mật Nội Phủ 58[VIETFLIX.net]
Tập 59:Bi Mật Nội Phủ 59[VIETFLIX.net]
Tập 60:Bi Mật Nội Phủ 60[VIETFLIX.net]
Tập 61:Bi Mật Nội Phủ 61[VIETFLIX.net]
Tập 62:Bi Mật Nội Phủ 62[VIETFLIX.net]
Tập 63:Bi Mật Nội Phủ 63[VIETFLIX.net]

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Bi Mật Nội Phủ 01[VIETFLIX.net]
Tập 02:Bi Mật Nội Phủ 02[VIETFLIX.net]
Tập 03:Bi Mật Nội Phủ 03[VIETFLIX.net]
Tập 04:Bi Mật Nội Phủ 04[VIETFLIX.net]
Tập 05:Bi Mật Nội Phủ 05[VIETFLIX.net]
Tập 06:Bi Mật Nội Phủ 06[VIETFLIX.net]
Tập 07:Bi Mật Nội Phủ 07[VIETFLIX.net]
Tập 08:Bi Mật Nội Phủ 08[VIETVIET.net]
Tập 09:Bi Mật Nội Phủ 09[VIETFLIX.net]
Tập 10:Bi Mật Nội Phủ 10[VIETFLIX.net]
Tập 11:Bi Mật Nội Phủ 11[VIETFLIX.net]
Tập 12:Bi Mật Nội Phủ 12[VIETFLIX.net]
Tập 13:Bi Mật Nội Phủ 13[VIETFLIX.net]
Tập 14:Bi Mật Nội Phủ 14[VIETFLIX.net]
Tập 15:Bi Mật Nội Phủ 15[VIETFLIX.net]
Tập 16:Bi Mật Nội Phủ 16[VIETFLIX.net]
Tập 17:Bi Mật Nội Phủ 17[VIETFLIX.net]
Tập 18:Bi Mật Nội Phủ 18[VIETFLIX.net]
Tập 19:Bi Mật Nội Phủ 19[VIETFLIX.net]
Tập 20:Bi Mật Nội Phủ 20[VIETFLIX.net]
Tập 21:Bi Mật Nội Phủ 21[VIETFLIX.net]
Tập 22:Bi Mật Nội Phủ 22[VIETFLIX.net]
Tập 23:Bi Mật Nội Phủ 23[VIETFLIX.net]
Tập 24:Bi Mật Nội Phủ 24[VIETFLIX.net]
Tập 25:Bi Mật Nội Phủ 25[VIETFLIX.net]
Tập 26:Bi Mật Nội Phủ 26[VIETFLIX.net]
Tập 27:Bi Mật Nội Phủ 27[VIETFLIX.net]
Tập 28:Bi Mật Nội Phủ 28[VIETFLIX.net]
Tập 29:Bi Mật Nội Phủ 29[VIETFLIX.net]
Tập 30:Bi Mật Nội Phủ 30[VIETFLIX.net]
Tập 31:Bi Mật Nội Phủ 31[VIETFLIX.net]
Tập 32:Bi Mật Nội Phủ 32[VIETFLIX.net]
Tập 33:Bi Mật Nội Phủ 33[VIETFLIX.net]
Tập 34:Bi Mật Nội Phủ 34[VIETFLIX.net]
Tập 35:Bi Mật Nội Phủ 35[VIETFLIX.net]
Tập 36:Bi Mật Nội Phủ 36[VIETFLIX.net]
Tập 37:Bi Mật Nội Phủ 37[VIETFLIX.net]
Tập 38:Bi Mật Nội Phủ 38[VIETFLIX.net]
Tập 39:Bi Mật Nội Phủ 39[VIETFLIX.net]
Tập 40:Bi Mật Nội Phủ 40[VIETFLIX.net]
Tập 41:Bi Mật Nội Phủ 41[VIETFLIX.net]
Tập 42:Bi Mật Nội Phủ 42[VIETFLIX.net]
Tập 43:Bi Mật Nội Phủ 43[VIETFLIX.net]
Tập 44:Bi Mật Nội Phủ 44[VIETFLIX.net]
Tập 45:Bi Mật Nội Phủ 45[VIETFLIX.net]
Tập 46:Bi Mật Nội Phủ 46[VIETFLIX.net]
Tập 47:Bi Mật Nội Phủ 47[VIETFLIX.net]
Tập 48:Bi Mật Nội Phủ 48[VIETFLIX.net]
Tập 49:Bi Mật Nội Phủ 49[VIETFLIX.net]
Tập 50:Bi Mật Nội Phủ 50[VIETFLIX.net]
Tập 51:Bi Mật Nội Phủ 51[VIETFLIX.net]
Tập 52:Bi Mật Nội Phủ 52[VIETFLIX.net]
Tập 53:Bi Mật Nội Phủ 53[VIETFLIX.net]
Tập 54:Bi Mật Nội Phủ 54[VIETFLIX.net]
Tập 55:Bi Mật Nội Phủ 55[VIETFLIX.net]
Tập 56:Bi Mật Nội Phủ 56[VIETFLIX.net]
Tập 57:Bi Mật Nội Phủ 57[VIETFLIX.net]
Tập 58:Bi Mật Nội Phủ 58[VIETFLIX.net]
Tập 59:Bi Mật Nội Phủ 59[VIETFLIX.net]
Tập 60:Bi Mật Nội Phủ 60[VIETFLIX.net]
Tập 61:Bi Mật Nội Phủ 61[VIETFLIX.net]
Tập 62:Bi Mật Nội Phủ 62[VIETFLIX.net]
Tập 63:Bi Mật Nội Phủ 63[VIETFLIX.net]

About the Author