Về Đất Thăng Long 40 Tập [Complete]

Về Đất Thăng Long 40 Tập [Complete]


[VN]-Về Đất Thăng Long-(Back To Dynasty)-40 Tập-Phim Truyện Việt Nam.
Diễn Viên:Lâm Minh Thắng, Minh Anh, Phi Long, Trương Long, Thế Tâm, Diễm My, Phúc An, Kim Tuyến, Nhật Kim Anh, Cao Thùy Dương
Nội Dung: Tháng 3 năm Ất Tỵ (1005) sau 24 năm trị vì nước Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành băng hà. Thái tử Lê Long Việt tức Lê Trung Tông lên nối ngôi nhưng mới được 3 ngày thì bị người em là Lê Long Đĩnh sai người lẻn vào cung giết chết rồi tự lập lên làm vua.Lê Long Đĩnh là kẻ hoang dâm vô đạo, hiếu sát coi việc giết người là trò tiêu khiển nên dân chúng vô cùng ca thán, oán hận ngút trời. Đến tháng 10 năm Kỷ Dậu (1009), Lê Long Đĩnh (thường gọi là Lê Ngọa Triều) chết.Tháng 11 năm ấy Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn được triều thần và dân chúng tôn lên làm vua tức Lý Thái Tổ.
Ngài người làng Cổ Pháp (Bắc Ninh) lúc nhỏ thông minh, dĩnh ngộ được thiền sư Vạn Hạnh tu tại chùa Lục Tổ nhận làm đệ tử. Lớn lên Ngài vào kinh đô Hoa Lư làm thân quân cho nhà Tiền Lê đến thời Lê Long Đĩnh lên đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ nắm lấy binh quyền rất được Long Đĩnh tin dùng vì là người có lòng nhân hậu, đức độ và trung thực.Tháng 7 mùa Thu năm Canh Tuất, Thuận Thiên nguyên niên (1010) được sự tư vấn của thiền sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long để mở Nghiệp lâu dài. Đến nay kinh đô Thăng Long tròn ngàn năm tuổi, trải qua bao biến thiên của lịch sử xứng đáng là một vùng đất thiêng liêng, trái tim và linh hồn của đất nước Việt Nam……..

WATCH ONLINE :P

Tập 01:Về Đất Thăng Long 01(VietFlix.Net)
Tập 02:Về Đất Thăng Long 02(VietFlix.Net)
Tập 03:Về Đất Thăng Long 03(VietFlix.Net)
Tập 04:Về Đất Thăng Long 04(VietFlix.Net)
Tập 05:Về Đất Thăng Long 05(VietFlix.Net)
Tập 06:Về Đất Thăng Long 06(VietFlix.Net)
Tập 07:Về Đất Thăng Long 07(VietFlix.Net)
Tập 07:Về Đất Thăng Long 07(VietFlix.Net)
Tập 08:Về Đất Thăng Long 08(VietFlix.Net)
Tập 09:Về Đất Thăng Long 09(VietFlix.Net)
Tập 10:Về Đất Thăng Long 10(VietFlix.Net)
Tập 11:Về Đất Thăng Long 11(VietFlix.Net)
Tập 12:Về Đất Thăng Long 12(VietFlix.Net)
Tập 13:Về Đất Thăng Long 13(VietFlix.Net)
Tập 14:Về Đất Thăng Long 14(VietFlix.Net)
Tập 15:Về Đất Thăng Long 15(VietFlix.Net)
Tập 16:Về Đất Thăng Long 16(VietFlix.Net)
Tập 17:Về Đất Thăng Long 17(VietFlix.Net)
Tập 18:Về Đất Thăng Long 18(VietFlix.Net)
Tập 19:Về Đất Thăng Long 19(VietFlix.Net)
Tập 20:Về Đất Thăng Long 20(VietFlix.Net)
Tập 21:Về Đất Thăng Long 21(VietFlix.Net)
Tập 22:Về Đất Thăng Long 22(VietFlix.Net)
Tập 23:Về Đất Thăng Long 23(VietFlix.Net)
Tập 24:Về Đất Thăng Long 24(VietFlix.Net)
Tập 25:Về Đất Thăng Long 25(VietFlix.Net)
Tập 26:Về Đất Thăng Long 26(VietFlix.Net)
Tập 27:Về Đất Thăng Long 27(VietFlix.Net)
Tập 28:Về Đất Thăng Long 28(VietFlix.Net)
Tập 29:Về Đất Thăng Long 29(VietFlix.Net)
Tập 30:Về Đất Thăng Long 30(VietFlix.Net)
Tập 31:Về Đất Thăng Long 31(VietFlix.Net)
Tập 32:Về Đất Thăng Long 32(VietFlix.Net)
Tập 33:Về Đất Thăng Long 33(VietFlix.Net)
Tập 34:Về Đất Thăng Long 34(VietFlix.Net)
Tập 35:Về Đất Thăng Long 35(VietFlix.Net)
Tập 36:Về Đất Thăng Long 36(VietFlix.Net)
Tập 37:Về Đất Thăng Long 37(VietFlix.Net)
Tập 38:Về Đất Thăng Long 38(VietFlix.Net)
Tập 39:Về Đất Thăng Long 39(VietFlix.Net)
Tập 40:Về Đất Thăng Long 40(VietFlix.Net)

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01:Về Đất Thăng Long 01(VietFlix.Net)
Tập 02:Về Đất Thăng Long 02(VietFlix.Net)
Tập 03:Về Đất Thăng Long 03(VietFlix.Net)
Tập 04:Về Đất Thăng Long 04(VietFlix.Net)
Tập 05:Về Đất Thăng Long 05(VietFlix.Net)
Tập 06:Về Đất Thăng Long 06(VietFlix.Net)
Tập 7A:Về Đất Thăng Long 7A(VietFlix.Net)
Tập 7B:Về Đất Thăng Long 7B(VietFlix.Net)
Tập 08:Về Đất Thăng Long 08(VietFlix.Net)
Tập 09:Về Đất Thăng Long 09(VietFlix.Net)
Tập 10:Về Đất Thăng Long 10(VietFlix.Net)
Tập 11:Về Đất Thăng Long 11(VietFlix.Net)
Tập 12:Về Đất Thăng Long 12(VietFlix.Net)
Tập 13:Về Đất Thăng Long 13(VietFlix.Net)
Tập 14:Về Đất Thăng Long 14(VietFlix.Net)
Tập 15:Về Đất Thăng Long 15(VietFlix.Net)
Tập 16:Về Đất Thăng Long 16(VietFlix.Net)
Tập 17:Về Đất Thăng Long 17(VietFlix.Net)
Tập 18:Về Đất Thăng Long 18(VietFlix.Net)
Tập 19:Về Đất Thăng Long 19(VietFlix.Net)
Tập 20:Về Đất Thăng Long 20(VietFlix.Net)
Tập 21:Về Đất Thăng Long 21(VietFlix.Net)
Tập 22:Về Đất Thăng Long 22(VietFlix.Net)
Tập 23:Về Đất Thăng Long 23(VietFlix.Net)
Tập 24:Về Đất Thăng Long 24(VietFlix.Net)
Tập 25:Về Đất Thăng Long 25(VietFlix.Net)
Tập 26:Về Đất Thăng Long 26(VietFlix.Net)
Tập 27:Về Đất Thăng Long 27(VietFlix.Net)
Tập 28:Về Đất Thăng Long 28(VietFlix.Net)
Tập 29:Về Đất Thăng Long 29(VietFlix.Net)
Tập 30:Về Đất Thăng Long 30(VietFlix.Net)
Tập 31:Về Đất Thăng Long 31(VietFlix.Net)
Tập 32:Về Đất Thăng Long 32(VietFlix.Net)
Tập 33:Về Đất Thăng Long 33(VietFlix.Net)
Tập 34:Về Đất Thăng Long 34(VietFlix.Net)
Tập 35:Về Đất Thăng Long 35(VietFlix.Net)
Tập 36:Về Đất Thăng Long 36(VietFlix.Net)
Tập 37:Về Đất Thăng Long 37(VietFlix.Net)
Tập 38:Về Đất Thăng Long 38(VietFlix.Net)
Tập 39:Về Đất Thăng Long 39(VietFlix.Net)
Tập 40:Về Đất Thăng Long 40(VietFlix.Net)

About the Author