Đường Gươm Định Mệnh 40 Tập [Complete]

Đường Gươm Định Mệnh 40 Tập [Complete]


[TAI-SENG]-Đường Gươm Định Mệnh-(The Spirit of the Sword)-40 Tập-USLT.
Diễn Viên: Tạ Đình Phong-Chung Hân Đồng-Kiều Chấn Vũ-Y Năng Tịnh-Đàm Diêu Văn-Source:VIETFFLIX.net.
Nội Dung: Phim kễ về câu chuyện kiêm khách Sơn Dã Đại Tang , một chang trai có võ công cao cường và một trái tim nhân hậu. Thế nhưng do nghe lời cũa sư phụ mình trước lúc qua đời. Đại tạng đã một mĩnh hãnh tẫu giang hỗ tĩm kiếm thanh gươm báu , ra tay giết thũ lĩnh cũa môn phái Sơn Đông là Bạch Tam Thông. để rồi từ đó anh bị kẻ thù truy sát.
Trên đường lẫn trốn. Đại Tam bị thương và đã được Châu Nhi cứu chữa. Về sau , vì bão vệ Châu Nhi Đại Tang lỡ tay sát hại Lý Tữ Nguyên. khiến cho mối thù giữa anh với nhựng người trong giang hồ ngày một sâu rộng. Cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của Đại Tang. Châu Nhi đem lòng yêu anh về phía Đại Tạng. nhớ đến những lời răn dạy của sư phụ khi còn sống , đừng bao giờ để lộ suy nghị và cảm giác cùa mình với người khác. nên chưa một lại Đại Tang thổ lộ tình cãm của mình với Châu Nhi. Trong trận chiến quyết liệt ở Bạch tháy cung , Châu Nhi bị cha mính thôi miên và cô đã đâm Đại Tạng một kiếm , Đau lòng vì đã tổn thương người mình yêu , Châu Nhi quyết định bỏ đi. Nhung định mệnh vốn đã an bài. Cả 2 người một lần nên gặp lại nhau , Đến lúc này ,Đại Tang quyết định dẹp bõ chuyện giang hồ đễ cũng Châu Nhi sống một cuộc sống hạnh phúc , Thế nhưng. liệu 2 người có thễ có được những ngày vui khi sống gió giang hồ vẫn thôi………..


WATCH ONLINE |VIETFLIX.net :P

Tập 01: Đường Gươm Định Mệnh 01[VIETFLIX.net]
Tập 02: Đường Gươm Định Mệnh 02[VIETFLIX.net]
Tập 03: Đường Gươm Định Mệnh 03[VIETFLIX.net]
Tập 04: Đường Gươm Định Mệnh 04[VIETFLIX.net]
Tập 05: Đường Gươm Định Mệnh 05[VIETFLIX.net]
Tập 06: Đường Gươm Định Mệnh 06[VIETFLIX.net]
Tập 07: Đường Gươm Định Mệnh 07[VIETFLIX.net]
Tập 08: Đường Gươm Định Mệnh 08[VIETFLIX.net]
Tập 09: Đường Gươm Định Mệnh 09[VIETFLIX.net]
Tập 10: Đường Gươm Định Mệnh 10[VIETFLIX.net]
Tập 11: Đường Gươm Định Mệnh 11[VIETFLIX.net]
Tập 12: Đường Gươm Định Mệnh 12[VIETFLIX.net]
Tập 13: Đường Gươm Định Mệnh 13[VIETFLIX.net]
Tập 14: Đường Gươm Định Mệnh 14[VIETFLIX.net]
Tập 15: Đường Gươm Định Mệnh 15[VIETFLIX.net]
Tập 16: Đường Gươm Định Mệnh 16[VIETFLIX.net]
Tập 17: Đường Gươm Định Mệnh 17[VIETFLIX.net]
Tập 18: Đường Gươm Định Mệnh 18[VIETFLIX.net]
Tập 19: Đường Gươm Định Mệnh 19[VIETFLIX.net]
Tập 20: Đường Gươm Định Mệnh 20[VIETFLIX.net]
Tập 21: Đường Gươm Định Mệnh 21[VIETFLIX.net]
Tập 22: Đường Gươm Định Mệnh 22[VIETFLIX.net]
Tập 23: Đường Gươm Định Mệnh 23[VIETFLIX.net]
Tập 24: Đường Gươm Định Mệnh 24[VIETFLIX.net]
Tập 25: Đường Gươm Định Mệnh 25[VIETFLIX.net]
Tập 26: Đường Gươm Định Mệnh 26[VIETFLIX.net]
Tập 27: Đường Gươm Định Mệnh 27[VIETFLIX.net]
Tập 28: Đường Gươm Định Mệnh 28[VIETFLIX.net]
Tập 29: Đường Gươm Định Mệnh 28[VIETFLIX.net]
Tập 30: Đường Gươm Định Mệnh 30[VIETFLIX.net]
Tập 31: Đường Gươm Định Mệnh 31[VIETFLIX.net]
Tập 32: Đường Gươm Định Mệnh 32[VIETFLIX.net]
Tập 33: Đường Gươm Định Mệnh 33[VIETFLIX.net]
Tập 34: Đường Gươm Định Mệnh 34[VIETFLIX.net]
Tập 35: Đường Gươm Định Mệnh 35[VIETFLIX.net]
Tập 36: Đường Gươm Định Mệnh 36[VIETFLIX.net]
Tập 37: Đường Gươm Định Mệnh 37[VIETFLIX.net]
Tập 38: Đường Gươm Định Mệnh 38[VIETFLIX.net]
Tập 39: Đường Gươm Định Mệnh 39[VIETFLIX.net]
Tập 40: Đường Gươm Định Mệnh 40[VIETFLIX.net]

LINK DOWNLOAD |VIETFLIX.net :P

Tập 01: Đường Gươm Định Mệnh 01[VIETFLIX.net]
Tập 02: Đường Gươm Định Mệnh 02[VIETFLIX.net]
Tập 03: Đường Gươm Định Mệnh 03[VIETFLIX.net]
Tập 04: Đường Gươm Định Mệnh 04[VIETFLIX.net]
Tập 05: Đường Gươm Định Mệnh 05[VIETFLIX.net]
Tập 06: Đường Gươm Định Mệnh 06[VIETFLIX.net]
Tập 07: Đường Gươm Định Mệnh 07[VIETFLIX.net]
Tập 08: Đường Gươm Định Mệnh 08[VIETFLIX.net]
Tập 09: Đường Gươm Định Mệnh 09[VIETFLIX.net]
Tập 10: Đường Gươm Định Mệnh 10[VIETFLIX.net]
Tập 11: Đường Gươm Định Mệnh 11[VIETFLIX.net]
Tập 12: Đường Gươm Định Mệnh 12[VIETFLIX.net]
Tập 13: Đường Gươm Định Mệnh 13[VIETFLIX.net]
Tập 14: Đường Gươm Định Mệnh 14[VIETFLIX.net]
Tập 15: Đường Gươm Định Mệnh 15[VIETFLIX.net]
Tập 16: Đường Gươm Định Mệnh 16[VIETFLIX.net]
Tập 17: Đường Gươm Định Mệnh 17[VIETFLIX.net]
Tập 18: Đường Gươm Định Mệnh 18[VIETFLIX.net]
Tập 19: Đường Gươm Định Mệnh 19[VIETFLIX.net]
Tập 20: Đường Gươm Định Mệnh 20[VIETFLIX.net]
Tập 21: Đường Gươm Định Mệnh 21[VIETFLIX.net]
Tập 22: Đường Gươm Định Mệnh 22[VIETFLIX.net]
Tập 23: Đường Gươm Định Mệnh 23[VIETFLIX.net]
Tập 24: Đường Gươm Định Mệnh 24[VIETFLIX.net]
Tập 25: Đường Gươm Định Mệnh 25[VIETFLIX.net]
Tập 26: Đường Gươm Định Mệnh 26[VIETFLIX.net]
Tập 27: Đường Gươm Định Mệnh 27[VIETFLIX.net]
Tập 28: Đường Gươm Định Mệnh 28[VIETFLIX.net]
Tập 29: Đường Gươm Định Mệnh 28[VIETFLIX.net]
Tập 30: Đường Gươm Định Mệnh 30[VIETFLIX.net]
Tập 31: Đường Gươm Định Mệnh 31[VIETFLIX.net]
Tập 32: Đường Gươm Định Mệnh 32[VIETFLIX.net]
Tập 33: Đường Gươm Định Mệnh 33[VIETFLIX.net]
Tập 34: Đường Gươm Định Mệnh 34[VIETFLIX.net]
Tập 35: Đường Gươm Định Mệnh 35[VIETFLIX.net]
Tập 36: Đường Gươm Định Mệnh 36[VIETFLIX.net]
Tập 37: Đường Gươm Định Mệnh 37[VIETFLIX.net]
Tập 38: Đường Gươm Định Mệnh 38[VIETFLIX.net]
Tập 39: Đường Gươm Định Mệnh 39[VIETFLIX.net]
Tập 40: Đường Gươm Định Mệnh 40[VIETFLIX.net]

About the Author