Phía Sau Ánh Bình Minh 30 Tập [Complete]

Phía Sau Ánh Bình Minh 30 Tập [Complete]


[VN]-Phía Sau Ánh Bình Minh-(The Dawn of Twilight)-30 Tập-Phim Truyện VN.
Diễn Viên: Ngọc Hiền-Quang Thảo-Thành Được-Lộc Uyển-Lê Kiều Như-Ngọc Lan-Source:VIETFLIX.net
Nội Dung: Nhân vật chính trong phim là Ngân , một cô gái 22 tuổi quê lên thành phố với nhiều tham vọng , nhưng không may vướng phải sợi dây pháp luật nên vào tù 2 năm .Khi mãn hạn tù, cô phải bắt tay vào cuộc sống mới với rất nhiều khó khăn và hơn thế nữa, phải đối diện với sự dè bỉu, khinh thường của xã hội.nhìn cuộc đời qua chấn song sắt, cô bị bạn bè, hàng xóm dè bỉu khinh thường. Bi kịch càng xảy đến với cô gái trẻ khi mẹ cô lâm bệnh nặng và qua đời. Đây là một bộ phim có tính nhân văn và giáo dục cao, sâu sắc…….

WATCH ONLINE :P

Tập 01: Phía Sau Ánh Bình Minh 01[VIETFLIX.net]
Tập 02: Phía Sau Ánh Bình Minh 02[VIETFLIX.net]
Tập 03: Phía Sau Ánh Bình Minh 03[VIETFLIX.net]
Tập 04: Phía Sau Ánh Bình Minh 04[VIETFLIX.net]
Tập 05: Phía Sau Ánh Bình Minh 05[VIETFLIX.net]
Tập 06: Phía Sau Ánh Bình Minh 06[VIETFLIX.net]
Tập 07: Phía Sau Ánh Bình Minh 07[VIETFLIX.net]
Tập 08: Phía Sau Ánh Bình Minh 08[VIETFLIX.net]
Tập 09: Phía Sau Ánh Bình Minh 09[VIETFLIX.net]
Tập 10: Phía Sau Ánh Bình Minh 10[VIETFLIX.net]
Tập 11: Phía Sau Ánh Bình Minh 11[VIETFLIX.net]
Tập 12: Phía Sau Ánh Bình Minh 12[VIETFLIX.net]
Tập 13: Phía Sau Ánh Bình Minh 13[VIETFLIX.net]
Tập 14: Phía Sau Ánh Bình Minh 14[VIETFLIX.net]
Tập 15: Phía Sau Ánh Bình Minh 15[VIETFLIX.net]
Tập 16: Phía Sau Ánh Bình Minh 16[VIETFLIX.net]
Tập 17: Phía Sau Ánh Bình Minh 17[VIETFLIX.net]
Tập 18: Phía Sau Ánh Bình Minh 18[VIETFLIX.net]
Tập 19: Phía Sau Ánh Bình Minh 19[VIETFLIX.net]
Tập 20: Phía Sau Ánh Bình Minh 20[VIETFLIX.net]
Tập 21: Phía Sau Ánh Bình Minh 21[VIETFLIX.net]
Tập 22: Phía Sau Ánh Bình Minh 22[VIETFLIX.net]
Tập 23: Phía Sau Ánh Bình Minh 23[VIETFLIX.net]
Tập 24: Phía Sau Ánh Bình Minh 24[VIETFLIX.net]
Tập 25: Phía Sau Ánh Bình Minh 25[VIETFLIX.net]
Tập 26: Phía Sau Ánh Bình Minh 26[VIETFLIX.net]
Tập 27: Phía Sau Ánh Bình Minh 27[VIETFLIX.net]
Tập 28: Phía Sau Ánh Bình Minh 28[VIETFLIX.net]
Tập 29: Phía Sau Ánh Bình Minh 29[VIETFLIX.net]
Tập 30: Phía Sau Ánh Bình Minh 30[VIETFLIX.net]

LINK DOWNLOAD :P

Tập 01: Phía Sau Ánh Bình Minh 01[VIETFLIX.net]
Tập 02: Phía Sau Ánh Bình Minh 02[VIETFLIX.net]
Tập 03: Phía Sau Ánh Bình Minh 03[VIETFLIX.net]
Tập 04: Phía Sau Ánh Bình Minh 04[VIETFLIX.net]
Tập 05: Phía Sau Ánh Bình Minh 05[VIETFLIX.net]
Tập 06: Phía Sau Ánh Bình Minh 06[VIETFLIX.net]
Tập 07: Phía Sau Ánh Bình Minh 07[VIETFLIX.net]
Tập 08: Phía Sau Ánh Bình Minh 08[VIETFLIX.net]
Tập 09: Phía Sau Ánh Bình Minh 09[VIETFLIX.net]
Tập 10: Phía Sau Ánh Bình Minh 10[VIETFLIX.net]
Tập 11: Phía Sau Ánh Bình Minh 11[VIETFLIX.net]
Tập 12: Phía Sau Ánh Bình Minh 12[VIETFLIX.net]
Tập 13: Phía Sau Ánh Bình Minh 13[VIETFLIX.net]
Tập 14: Phía Sau Ánh Bình Minh 14[VIETFLIX.net]
Tập 15: Phía Sau Ánh Bình Minh 15[VIETFLIX.net]
Tập 16: Phía Sau Ánh Bình Minh 16[VIETFLIX.net]
Tập 17: Phía Sau Ánh Bình Minh 17[VIETFLIX.net]
Tập 18: Phía Sau Ánh Bình Minh 18[VIETFLIX.net]
Tập 19: Phía Sau Ánh Bình Minh 19[VIETFLIX.net]
Tập 20: Phía Sau Ánh Bình Minh 20[VIETFLIX.net]
Tập 21: Phía Sau Ánh Bình Minh 21[VIETFLIX.net]
Tập 22: Phía Sau Ánh Bình Minh 22[VIETFLIX.net]
Tập 23: Phía Sau Ánh Bình Minh 23[VIETFLIX.net]
Tập 24: Phía Sau Ánh Bình Minh 24[VIETFLIX.net]
Tập 25: Phía Sau Ánh Bình Minh 25[VIETFLIX.net]
Tập 26: Phía Sau Ánh Bình Minh 26[VIETFLIX.net]
Tập 27: Phía Sau Ánh Bình Minh 27[VIETFLIX.net]
Tập 28: Phía Sau Ánh Bình Minh 28[VIETFLIX.net]
Tập 29: Phía Sau Ánh Bình Minh 29[VIETFLIX.net]
Tập 30: Phía Sau Ánh Bình Minh 30[VIETFLIX.net]

About the Author