Người Hùng Đảo Bình Châu 20 Tập [Complete]

Người Hùng Đảo Bình Châu 20 Tập [Complete]


[TVB]–Người Hùng Đảo Bình Châu–(Rural Hero)–20 Tập–USLT.
Diễn Viên :Lữ Tụng Hiền–Quách Tấn An–Tuyên Huyên–Hãi Tuấn Kiệt–Lý Thanh Xương–Phan Chi Lợi–Lưu Mỹ San.
Nội Dung : Bị mẹ bỏ rơi. Thông được cha nuôi lớn. Sau thi vào ngành cảnh sát. Trong một lần đấu sống với bọn cướp. Thông bị thương nặng và được đưa về Bình Châu dưỡng thương. Ỡ đây Thông yêu Tâm và tìm lại được mẹ ruột của mình.
Thuận là anh trai cùa Tâm. Bỏ nhà đi hoang. bị tù vì dính líu đến ma túy. sau đó. Thuận bị bón cướp nghi ngờ phản bội… Anh đành hợp tác với Thông và cảnh sát truy bắt bọn cướp…..

Tập 01:Người Hùng Đảo Bình Châu 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Người Hùng Đảo Bình Châu 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Người Hùng Đảo Bình Châu 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Người Hùng Đảo Bình Châu 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Người Hùng Đảo Bình Châu 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Người Hùng Đảo Bình Châu 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Người Hùng Đảo Bình Châu 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Người Hùng Đảo Bình Châu 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Người Hùng Đảo Bình Châu 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Người Hùng Đảo Bình Châu 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Người Hùng Đảo Bình Châu 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Người Hùng Đảo Bình Châu 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Người Hùng Đảo Bình Châu 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Người Hùng Đảo Bình Châu 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Người Hùng Đảo Bình Châu 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Người Hùng Đảo Bình Châu 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Người Hùng Đảo Bình Châu 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Người Hùng Đảo Bình Châu 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Người Hùng Đảo Bình Châu 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Người Hùng Đảo Bình Châu 20{VietFlix.NET}

Tập 01:Người Hùng Đảo Bình Châu 01{VietFlix.NET}
Tập 02:Người Hùng Đảo Bình Châu 02{VietFlix.NET}
Tập 03:Người Hùng Đảo Bình Châu 03{VietFlix.NET}
Tập 04:Người Hùng Đảo Bình Châu 04{VietFlix.NET}
Tập 05:Người Hùng Đảo Bình Châu 05{VietFlix.NET}
Tập 06:Người Hùng Đảo Bình Châu 06{VietFlix.NET}
Tập 07:Người Hùng Đảo Bình Châu 07{VietFlix.NET}
Tập 08:Người Hùng Đảo Bình Châu 08{VietFlix.NET}
Tập 09:Người Hùng Đảo Bình Châu 09{VietFlix.NET}
Tập 10:Người Hùng Đảo Bình Châu 10{VietFlix.NET}
Tập 11:Người Hùng Đảo Bình Châu 11{VietFlix.NET}
Tập 12:Người Hùng Đảo Bình Châu 12{VietFlix.NET}
Tập 13:Người Hùng Đảo Bình Châu 13{VietFlix.NET}
Tập 14:Người Hùng Đảo Bình Châu 14{VietFlix.NET}
Tập 15:Người Hùng Đảo Bình Châu 15{VietFlix.NET}
Tập 16:Người Hùng Đảo Bình Châu 16{VietFlix.NET}
Tập 17:Người Hùng Đảo Bình Châu 17{VietFlix.NET}
Tập 18:Người Hùng Đảo Bình Châu 18{VietFlix.NET}
Tập 19:Người Hùng Đảo Bình Châu 19{VietFlix.NET}
Tập 20:Người Hùng Đảo Bình Châu 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author