Hạnh Phúc Mong Manh 20 Tập [Complete]

Hạnh Phúc Mong Manh 20 Tập [Complete]


[TVB]–Hạnh Phúc Mong Manh–(The Seventh Day)–20 Tập–US Lồng Tiếng.
Diễn Viên : Trịnh Gia Dĩnh–Châu Lệ Kỳ–Huỳnh Tôn Trạch–Đương Thi Vân–Diêu Tử Linh–Lý Vũ Dương.
Nội Dung : Du Chí Dĩnh và Hứa Hoài Nhân cùng sinh vào ngày thứ bày tháng tám. Thế nhưng 2 người , ngươi thì chân thành với tình yêu , còn ngươi thì chì coi trọng tiền bạc. xem tình yêu như bàn đạp để tiến thân.
Ngày bảy tháng tám năm đô , Dĩnh và Nhân đã lần lượt gặp được người con gái trong cuộc đời mình , Dĩnh là cứu hộ viên ờ Đảo Ly , Tình cờ quen được Lăng Gian Ăn. Làm việc trong tiệm thú cưng. Anh bị cuốn hút bởi về hồn nhiên và sự nhiệt tình của cô
Nhân làm việc ở tiệm cà phê. vì tưởng vương chí quân. Tác giã truyện tranh tỉnh yeu. lả con nhả khá giả. Nên ra sức theo đuôi cô. Cuối cùng ngươi luôn cho rằng mình tính toán khéo léo như anh đã bị rơi vào bãy tình của Vương Chí Quân……

Watch Online

Tập 01: Hạnh Phúc Mong Manh 01
Tập 02: Hạnh Phúc Mong Manh 02
Tập 03: Hạnh Phúc Mong Manh 03
Tập 04: Hạnh Phúc Mong Manh 04
Tập 05: Hạnh Phúc Mong Manh 05
Tập 06: Hạnh Phúc Mong Manh 06
Tập 07: Hạnh Phúc Mong Manh 07
Tập 08: Hạnh Phúc Mong Manh 08
Tập 09: Hạnh Phúc Mong Manh 09
Tập 10: Hạnh Phúc Mong Manh 10
Tập 11: Hạnh Phúc Mong Manh 11
Tập 12: Hạnh Phúc Mong Manh 12
Tập 13: Hạnh Phúc Mong Manh 13
Tập 14: Hạnh Phúc Mong Manh 14
Tập 15: Hạnh Phúc Mong Manh 15
Tập 16: Hạnh Phúc Mong Manh 16
Tập 17: Hạnh Phúc Mong Manh 17
Tập 18: Hạnh Phúc Mong Manh 18
Tập 19: Hạnh Phúc Mong Manh 19
Tập 20: Hạnh Phúc Mong Manh 20

Link Download

Tập 01: Hạnh Phúc Mong Manh 01
Tập 02: Hạnh Phúc Mong Manh 02
Tập 03: Hạnh Phúc Mong Manh 03
Tập 04: Hạnh Phúc Mong Manh 04
Tập 05: Hạnh Phúc Mong Manh 05
Tập 06: Hạnh Phúc Mong Manh 06
Tập 07: Hạnh Phúc Mong Manh 07
Tập 08: Hạnh Phúc Mong Manh 08
Tập 09: Hạnh Phúc Mong Manh 09
Tập 10: Hạnh Phúc Mong Manh 10
Tập 11: Hạnh Phúc Mong Manh 11
Tập 12: Hạnh Phúc Mong Manh 12
Tập 13: Hạnh Phúc Mong Manh 13
Tập 14: Hạnh Phúc Mong Manh 14
Tập 15: Hạnh Phúc Mong Manh 15
Tập 16: Hạnh Phúc Mong Manh 16
Tập 17: Hạnh Phúc Mong Manh 17
Tập 18: Hạnh Phúc Mong Manh 18
Tập 19: Hạnh Phúc Mong Manh 19
Tập 20: Hạnh Phúc Mong Manh 20

About the Author