Cửu Âm Chân Kinh 20 Tập [Complete]

Cửu Âm Chân Kinh 20 Tập [Complete]


[TVB-DRAMA]–Cửu Âm Chân Kinh–(Mystery Of The Condor Hero)–20 Tập–US Lồng Tiếng.
Diễn Viên : Khương Đại Vệ–Lương Bồi Linh–Trương Chí Lâm–Quan Bảo Huệ.
Nội Dung : Cửu Âm Chân Kinh là bí cấp võ học tiêu biểu cho lực lượng độc bá võ lâm , làm giang hồ tranh đoạt chết sống với nhau. Thanh nữ Long Mãn Giáo Phùng Hanh vì pháp khí trong giáo có liên quan với Chân Kinh nên đã lôi vào trong sự tranh đoạt bị trúng độc. Lúc lâm nguy nhờ Huỳnh Dược Sư cứu trợ rồi thương mến nhau , Vì phải chửa trị chất độc , nàng đành phài đánh lừa Châu Bá Thông đoạt chân kinh , nào ngờ Âu Dương Phong hay tin truy tâm tới nơi , Trần Huyền Phong là đệ từ Thiết Chường bang bất mãn đoạn tranh đoạt cùa bang chù Cầu Thiên Nhẫn , trở mặt nhau bi truy giết , may nhờ Sự cứu trợ Mai Siêu Phong là à hoàn của Phong , nàng và Siêu Phong vốn là 2 người chánh tà đối lập , vì một sự ngẫu nhiên lại kết duyên đồng thời đêu trờ thành đề từ của Sư. Tiếc rằng cành đẹp khó lâu dài. Phong vì chưa đoạt được Chân Kinh , bèn uy hiếp nàng ép Huyền Phong ăn cắp , chàng thấy mâu thuẫn đứng giữa ân sư và người yêu , Rốt cuộc Chân Kinh thuộc về ai? Số Phận của vợ chồng Sư và đệ tử lại ra sao……………………..?

Tập 01: Cửu Âm Chân Kinh 01{VietFlix.NET}
Tập 02: Cửu Âm Chân Kinh 02{VietFlix.NET}
Tập 03: Cửu Âm Chân Kinh 03{VietFlix.NET}
Tập 04: Cửu Âm Chân Kinh 04{VietFlix.NET}
Tập 05: Cửu Âm Chân Kinh 05{VietFlix.NET}
Tập 06: Cửu Âm Chân Kinh 06{VietFlix.NET}
Tập 07: Cửu Âm Chân Kinh 07{VietFlix.NET}
Tập 08: Cửu Âm Chân Kinh 08{VietFlix.NET}
Tập 09: Cửu Âm Chân Kinh 09{VietFlix.NET}
Tập 10: Cửu Âm Chân Kinh 10{VietFlix.NET}
Tập 11: Cửu Âm Chân Kinh 11{VietFlix.NET}
Tập 12: Cửu Âm Chân Kinh 12{VietFlix.NET}
Tập 13: Cửu Âm Chân Kinh 13{VietFlix.NET}
Tập 14: Cửu Âm Chân Kinh 14{VietFlix.NET}
Tập 15: Cửu Âm Chân Kinh 15{VietFlix.NET}
Tập 16: Cửu Âm Chân Kinh 16{VietFlix.NET}
Tập 17: Cửu Âm Chân Kinh 17{VietFlix.NET}
Tập 18: Cửu Âm Chân Kinh 18{VietFlix.NET}
Tập 19: Cửu Âm Chân Kinh 19{VietFlix.NET}
Tập 20: Cửu Âm Chân Kinh 20{VietFlix.NET}

Tập 01: Cửu Âm Chân Kinh 01{VietFlix.NET}
Tập 02: Cửu Âm Chân Kinh 02{VietFlix.NET}
Tập 03: Cửu Âm Chân Kinh 03{VietFlix.NET}
Tập 04: Cửu Âm Chân Kinh 04{VietFlix.NET}
Tập 05: Cửu Âm Chân Kinh 05{VietFlix.NET}
Tập 06: Cửu Âm Chân Kinh 06{VietFlix.NET}
Tập 07: Cửu Âm Chân Kinh 07{VietFlix.NET}
Tập 08: Cửu Âm Chân Kinh 08{VietFlix.NET}
Tập 09: Cửu Âm Chân Kinh 09{VietFlix.NET}
Tập 10: Cửu Âm Chân Kinh 10{VietFlix.NET}
Tập 11: Cửu Âm Chân Kinh 11{VietFlix.NET}
Tập 12: Cửu Âm Chân Kinh 12{VietFlix.NET}
Tập 13: Cửu Âm Chân Kinh 13{VietFlix.NET}
Tập 14: Cửu Âm Chân Kinh 14{VietFlix.NET}
Tập 15: Cửu Âm Chân Kinh 15{VietFlix.NET}
Tập 16: Cửu Âm Chân Kinh 16{VietFlix.NET}
Tập 17: Cửu Âm Chân Kinh 17{VietFlix.NET}
Tập 18: Cửu Âm Chân Kinh 18{VietFlix.NET}
Tập 19: Cửu Âm Chân Kinh 19{VietFlix.NET}
Tập 20: Cửu Âm Chân Kinh 20{VietFlix.NET}

Nếu Như Link Đã Bị Hỏng. Xin Hãy Cho Biết Cụ Thể Về Tựa Phim và Tập Của Phim Đó và Email Về Cho: ReportBrokenLink@yahoo.com.

If The Link is Broken. Please Be Specific About The Title and The Episode of That Movies and Email To : ReportBrokenLink@yahoo.com.

About the Author