Thời Đại Chiến Quốc 40 Tập [Complete]

Thời Đại Chiến Quốc 40 Tập [Complete]


[TVB]—Thời Đại Chiến Quốc—(A Step Into The Past)—40 Tập—US Lồng Tiếng.
Diễn Viên : Cổ Thiên Lạc—Giang Hoa—Lâm Phong—Tuyên Huyên—Quách Thiện Ni—Đặng Lệ Danh—Tuyết Nhi—Lý Tử Hùng.
Tóm Tắc Nội Dung : Là một người lính trong thế kỷ 21. Thiếu Long tham gia vào công việc nghiên cứu cổ máy thời gian và nọ do hệ thống bị trục trặc. Anh vô tình bị đưa ngược vào quá khứ cả ngàn năm. Đúng vào thời xuân thu chiến quốc. Lúc Tần Thủy Hoàng chưa lên ngôi bá chủ.
Bằng các kỷ năng đã huyền luyện của người lính. Thiếu Long đã vượt qua nhiều khó khăn , giúp Tần Thủy Hoàng dựng nên cơ nghiệp và đồng thời củng tìm cách giúp mình trở lại với thực tại văn minh………….

Watch Online

Tập 01:Thời Đại Chiến Quốc 01
Tập 02:Thời Đại Chiến Quốc 02
Tập 03:Thời Đại Chiến Quốc 03
Tập 04:Thời Đại Chiến Quốc 04
Tập 05:Thời Đại Chiến Quốc 05
Tập 06:Thời Đại Chiến Quốc 06
Tập 07:Thời Đại Chiến Quốc 07
Tập 08:Thời Đại Chiến Quốc 08
Tập 09:Thời Đại Chiến Quốc 09
Tập 10:Thời Đại Chiến Quốc 10
Tập 11:Thời Đại Chiến Quốc 11
Tập 12:Thời Đại Chiến Quốc 12
Tập 13:Thời Đại Chiến Quốc 13
Tập 14:Thời Đại Chiến Quốc 14
Tập 15:Thời Đại Chiến Quốc 15
Tập 16:Thời Đại Chiến Quốc 16
Tập 17:Thời Đại Chiến Quốc 17
Tập 18:Thời Đại Chiến Quốc 18
Tập 19:Thời Đại Chiến Quốc 19
Tập 20:Thời Đại Chiến Quốc 20
Tập 21:Thời Đại Chiến Quốc 21
Tập 22:Thời Đại Chiến Quốc 22
Tập 23:Thời Đại Chiến Quốc 23
Tập 24:Thời Đại Chiến Quốc 24
Tập 25:Thời Đại Chiến Quốc 25
Tập 26:Thời Đại Chiến Quốc 26
Tập 27:Thời Đại Chiến Quốc 27
Tập 28:Thời Đại Chiến Quốc 28
Tập 29:Thời Đại Chiến Quốc 29
Tập 30:Thời Đại Chiến Quốc 30
Tập 31:Thời Đại Chiến Quốc 31
Tập 32:Thời Đại Chiến Quốc 32
Tập 33:Thời Đại Chiến Quốc 33
Tập 34:Thời Đại Chiến Quốc 34
Tập 35:Thời Đại Chiến Quốc 35
Tập 36:Thời Đại Chiến Quốc 36
Tập 37:Thời Đại Chiến Quốc 37
Tập 38:Thời Đại Chiến Quốc 38
Tập 39:Thời Đại Chiến Quốc 39
Tập 40:Thời Đại Chiến Quốc 40

Link Download

Tập 01:Thời Đại Chiến Quốc 01
Tập 02:Thời Đại Chiến Quốc 02
Tập 03:Thời Đại Chiến Quốc 03
Tập 04:Thời Đại Chiến Quốc 04
Tập 05:Thời Đại Chiến Quốc 05
Tập 06:Thời Đại Chiến Quốc 06
Tập 07:Thời Đại Chiến Quốc 07
Tập 08:Thời Đại Chiến Quốc 08
Tập 09:Thời Đại Chiến Quốc 09
Tập 10:Thời Đại Chiến Quốc 10
Tập 11:Thời Đại Chiến Quốc 11
Tập 12:Thời Đại Chiến Quốc 12
Tập 13:Thời Đại Chiến Quốc 13
Tập 14:Thời Đại Chiến Quốc 14
Tập 15:Thời Đại Chiến Quốc 15
Tập 16:Thời Đại Chiến Quốc 16
Tập 17:Thời Đại Chiến Quốc 17
Tập 18:Thời Đại Chiến Quốc 18
Tập 19:Thời Đại Chiến Quốc 19
Tập 20:Thời Đại Chiến Quốc 20
Tập 21:Thời Đại Chiến Quốc 21
Tập 22:Thời Đại Chiến Quốc 22
Tập 23:Thời Đại Chiến Quốc 23
Tập 24:Thời Đại Chiến Quốc 24
Tập 25:Thời Đại Chiến Quốc 25
Tập 26:Thời Đại Chiến Quốc 26
Tập 27:Thời Đại Chiến Quốc 27
Tập 28:Thời Đại Chiến Quốc 28
Tập 29:Thời Đại Chiến Quốc 29
Tập 30:Thời Đại Chiến Quốc 30
Tập 31:Thời Đại Chiến Quốc 31
Tập 32:Thời Đại Chiến Quốc 32
Tập 33:Thời Đại Chiến Quốc 33
Tập 34:Thời Đại Chiến Quốc 34
Tập 35:Thời Đại Chiến Quốc 35
Tập 36:Thời Đại Chiến Quốc 36
Tập 37:Thời Đại Chiến Quốc 37
Tập 38:Thời Đại Chiến Quốc 38
Tập 39:Thời Đại Chiến Quốc 39
Tập 40:Thời Đại Chiến Quốc 40

About the Author