Trăng Rằm Dậy Sống 40 Tập [Complete]

Trăng Rằm Dậy Sống 40 Tập [Complete]


[TVB]–Trăng Rằm Dậy Sống–(Moonlight Reasonance)–40 Tập–US Lồng Tiếng
Diễn Viên : Trần Hào–Huỳnh Tông Trạch–Lâm Phong–Chung Gia Hân–Dương Di–Mông Gia Tuệ.
Tóm Tắc Nội Dung : Gia đình triệu phú Đường Nhân Giai cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng vợ nhỏ của Giai vì danh phận mà lên lút mưu tinh. Em vợ Giai Quân Ly sư nghiệp cho Đường Gia đồng thời giữ bí mật kinh hoàng giùm anh rể vì sơ gia đình tan nát.
Con của Giai là Đạt muốn cưới Lệ là người đã có chồng. Lệ là món lửa ly gian An và Đạt. An lại yêu Tâm và một lòng vì cô , nhưng Tâm lại yêu thầm luật sư Lương , Còn Hà bạn thân Tâm vốn yêu cuồng nhiệt. Nhưng bổng nhiên lại trốn trách hôn nhân…….

Watch Online

Tập 01:Trăng Rằm Dậy Sống 01
Tập 02:Trăng Rằm Dậy Sống 02
Tập 03:Trăng Rằm Dậy Sống 03
Tập 04:Trăng Rằm Dậy Sống 04
Tập 05:Trăng Rằm Dậy Sống 05
Tập 06:Trăng Rằm Dậy Sống 06
Tập 07:Trăng Rằm Dậy Sống 07
Tập 08:Trăng Rằm Dậy Sống 08
Tập 09:Trăng Rằm Dậy Sống 09
Tập 10:Trăng Rằm Dậy Sống 10
Tập 11:Trăng Rằm Dậy Sống 11
Tập 12:Trăng Rằm Dậy Sống 12
Tập 13:Trăng Rằm Dậy Sống 13
Tập 14:Trăng Rằm Dậy Sống 14
Tập 15:Trăng Rằm Dậy Sống 15
Tập 16:Trăng Rằm Dậy Sống 16
Tập 17:Trăng Rằm Dậy Sống 17
Tập 18:Trăng Rằm Dậy Sống 18
Tập 19:Trăng Rằm Dậy Sống 19
Tập 20:Trăng Rằm Dậy Sống 20
Tập 21:Trăng Rằm Dậy Sống 21
Tập 22:Trăng Rằm Dậy Sống 22
Tập 23:Trăng Rằm Dậy Sống 23
Tập 24:Trăng Rằm Dậy Sống 24
Tập 25:Trăng Rằm Dậy Sống 25
Tập 26:Trăng Rằm Dậy Sống 26
Tập 27:Trăng Rằm Dậy Sống 27
Tập 28:Trăng Rằm Dậy Sống 28
Tập 29:Trăng Rằm Dậy Sống 29
Tập 30:Trăng Rằm Dậy Sống 30
Tập 31:Trăng Rằm Dậy Sống 31
Tập 32:Trăng Rằm Dậy Sống 32
Tập 33:Trăng Rằm Dậy Sống 33
Tập 34:Trăng Rằm Dậy Sống 34
Tập 35:Trăng Rằm Dậy Sống 35
Tập 36:Trăng Rằm Dậy Sống 36
Tập 37:Trăng Rằm Dậy Sống 37
Tập 38:Trăng Rằm Dậy Sống 38
Tập 39:Trăng Rằm Dậy Sống 39
Tập 40:Trăng Rằm Dậy Sống 40

Link Download

Tập 01:Trăng Rằm Dậy Sống 01
Tập 02:Trăng Rằm Dậy Sống 02
Tập 03:Trăng Rằm Dậy Sống 03
Tập 04:Trăng Rằm Dậy Sống 04
Tập 05:Trăng Rằm Dậy Sống 05
Tập 06:Trăng Rằm Dậy Sống 06
Tập 07:Trăng Rằm Dậy Sống 07
Tập 08:Trăng Rằm Dậy Sống 08
Tập 09:Trăng Rằm Dậy Sống 09
Tập 10:Trăng Rằm Dậy Sống 10
Tập 11:Trăng Rằm Dậy Sống 11
Tập 12:Trăng Rằm Dậy Sống 12
Tập 13:Trăng Rằm Dậy Sống 13
Tập 14:Trăng Rằm Dậy Sống 14
Tập 15:Trăng Rằm Dậy Sống 15
Tập 16:Trăng Rằm Dậy Sống 16
Tập 17:Trăng Rằm Dậy Sống 17
Tập 18:Trăng Rằm Dậy Sống 18
Tập 19:Trăng Rằm Dậy Sống 19
Tập 20:Trăng Rằm Dậy Sống 20
Tập 21:Trăng Rằm Dậy Sống 21
Tập 22:Trăng Rằm Dậy Sống 22
Tập 23:Trăng Rằm Dậy Sống 23
Tập 24:Trăng Rằm Dậy Sống 24
Tập 25:Trăng Rằm Dậy Sống 25
Tập 26:Trăng Rằm Dậy Sống 26
Tập 27:Trăng Rằm Dậy Sống 27
Tập 28:Trăng Rằm Dậy Sống 28
Tập 29:Trăng Rằm Dậy Sống 29
Tập 30:Trăng Rằm Dậy Sống 30
Tập 31:Trăng Rằm Dậy Sống 31
Tập 32:Trăng Rằm Dậy Sống 32
Tập 33:Trăng Rằm Dậy Sống 33
Tập 34:Trăng Rằm Dậy Sống 34
Tập 35:Trăng Rằm Dậy Sống 35
Tập 36:Trăng Rằm Dậy Sống 36
Tập 37:Trăng Rằm Dậy Sống 37
Tập 38:Trăng Rằm Dậy Sống 38
Tập 39:Trăng Rằm Dậy Sống 39
Tập 40:Trăng Rằm Dậy Sống 40

About the Author