Thiên Kim Trở Về 50 Tập [Trọn Bộ]

Thiên Kim Trở Về 50 Tập [Trọn Bộ]

[TAISENG-DRAMA]__Thiên Kim Trở Về __(Daughter Back)__30 Tập__ Lồng Tiếng .
Diễn viên:<::><::>Lý Thấm___Lý Dịch Phong__Triệu Văn Tuyên___Lý Uy..
Nội dung:<::><::> Phim kể về câu chuyện báo thù của “nàng Lọ Lem”  Thẩm Trường Thanh khi bị mẹ kế và con riêng của bà hành hạ.Thẩm Trường Thanh ( Lý Thấm) vốn là thiên kim tiểu thư gia tộc Thẩm Thị. Cô mất mẹ từ nhỏ, luôn dành niềm tin vào mẹ kế cùng con riêng của bà ta cho đến khi bị hại chết. May mắn thoát nạn,  Thẩm Trường Thanh quyết tâm thay đổi bản thân, buộc những người đã âm mưu hại chết cô và mẹ ruột của mình phải trả giá cho hành động tội ác……….

HDTV-(avi)
http://speedy.sh/3dEuz/ThienKiemTroVe-01.avi
http://speedy.sh/DEMQu/ThienKiemTroVe-02.avi
http://speedy.sh/NUgrB/ThienKiemTroVe-03.avi
http://speedy.sh/kgj3r/ThienKiemTroVe-04.avi
http://speedy.sh/tjbD3/ThienKiemTroVe-05.avi
http://speedy.sh/PbGvD/ThienKiemTroVe-06.avi
http://speedy.sh/6GRnv/ThienKiemTroVe-07.avi
http://speedy.sh/mRSNn/ThienKiemTroVe-08.avi
http://speedy.sh/fSCkN/ThienKiemTroVe-09.avi
http://speedy.sh/7CYtk/ThienKiemTroVe-10.avi
http://speedy.sh/vMHyQ/ThienKiemTroVe-11.avi
http://speedy.sh/nHUBy/ThienKiemTroVe-12.avi
http://speedy.sh/E8m34/ThienKimTroVe-13.avi
http://speedy.sh/MqfD9/ThienKimTroVe-14.avi
http://speedy.sh/HF7vA/NoiTinhYeuBatDau-103.avi
http://speedy.sh/UphnK/ThienKimTroVe-15.avi
http://speedy.sh/gZWNV/ThienKimTroVe-16.avi
http://speedy.sh/j5wkd/ThienKimTroVe-17.avi
http://speedy.sh/bx4tE/ThienKimTroVe-18.avi
http://speedy.sh/Gz9PM/ThienKimTroVe-19.avi
http://speedy.sh/RuA6H/ThienKimTroVe-20.avi
http://speedy.sh/Vc2YW/ThienKimTroVe-21.avi
http://speedy.sh/d8eaw/ThienKimTroVe-22.avi
http://speedy.sh/Hp8JA/ThienKimTroVe-23.avi
http://speedy.sh/UZq2K/ThienKimTroVe-24.avi
http://speedy.sh/g5FeV/ThienKimTroVe-25.avi
http://speedy.sh/jxpXd/ThienKimTroVe-26.avi
http://speedy.sh/bzZcE/ThienKimTroVe-27.avi
http://speedy.sh/Gu58M/ThienKimTroVe-28.avi
http://speedy.sh/RQxqH/ThienKimTroVe-29.avi
http://speedy.sh/SyzFU/ThienKimTroVe-30.avi
http://speedy.sh/EqXT4/ThienKimTroVe-31.avi
http://speedy.sh/MFcs9/ThienKimTroVe-32.avi
http://speedy.sh/WsmJP/ThienKimTroVe-33.avi
http://speedy.sh/wJf26/ThienKimTroVe-34.avi
http://speedy.sh/427em/ThienKimTroVe-35.avi
http://speedy.sh/9ehXf/ThienKimTroVe-36.avi
http://speedy.sh/uAZKF/ThienKimTroVe-37.avi
http://speedy.sh/QK5Vp/ThienKimTroVe-38.avi
http://speedy.sh/yVxdZ/ThienKimTroVe-39.avi
http://speedy.sh/BdzE5/ThienKimTroVe-40.avi
http://speedy.sh/rEuMx/ThienKimTroVe-41.avi
http://speedy.sh/3MQHz/ThienKimTroVe-42.avi
http://speedy.sh/DHyUu/ThienKimTroVe-43.avi
http://speedy.sh/vUBgQ/ThienKimTroVe-44.avi
http://speedy.sh/ngrjy/ThienKimTroVe-45.avi
http://speedy.sh/Nj3bB/ThienKimTroVe-46.avi
http://speedy.sh/tGvR3/ThienKimTroVe-47.avi
http://speedy.sh/PRnSD/ThienKimTroVe-48.avi
http://speedy.sh/6SNCv/ThienKimTroVe-49.avi
http://speedy.sh/mCkYn/ThienKimTroVe-50End.avi
Uploaded
http://uploaded.net/file/tysxiztg/ThienKiemTroVe_01.avi
http://uploaded.net/file/36yo7frv/ThienKiemTroVe_02.avi
http://uploaded.net/file/d70zofx6/ThienKiemTroVe_03.avi
http://uploaded.net/file/bxfbg9i9/ThienKiemTroVe_04.avi
http://uploaded.net/file/xshor4c4/ThienKiemTroVe_05.avi
http://uploaded.net/file/1dbk7bi4/ThienKiemTroVe_06.avi
http://uploaded.net/file/5ola1g4m/ThienKiemTroVe_07.avi
http://uploaded.net/file/xerb6g5d/ThienKiemTroVe_08.avi
http://uploaded.net/file/c1snsynk/ThienKiemTroVe_09.avi
http://uploaded.net/file/wbik879s/ThienKiemTroVe_10.avi
http://uploaded.net/file/826a2uz0/ThienKiemTroVe_11.avi
http://uploaded.net/file/60ba453p/ThienKiemTroVe_12.avi
http://uploaded.net/file/l6gaqol1/ThienKimTroVe_13.avi
http://uploaded.net/file/kex6w98v/ThienKimTroVe_14.avi
http://uploaded.net/file/ong1jt7u/ThienKimTroVe_15.avi
http://uploaded.net/file/tvgw6wxd/ThienKimTroVe_16.avi
http://uploaded.net/file/t1s6n4iy/ThienKimTroVe_17.avi
http://uploaded.net/file/r4tu9pxy/ThienKimTroVe_18.avi
http://uploaded.net/file/xzcty8ob/ThienKimTroVe_19.avi
http://uploaded.net/file/x46fis7r/ThienKimTroVe_20.avi
http://uploaded.net/file/29x71ndk/ThienKimTroVe_21.avi
http://uploaded.net/file/oqnk0o0o/ThienKimTroVe_22.avi
http://uploaded.net/file/6np0fb6k/ThienKimTroVe_23.avi
http://uploaded.net/file/jd9z0hvg/ThienKimTroVe_24.avi
http://uploaded.net/file/2j75qmll/ThienKimTroVe_25.avi
http://uploaded.net/file/4tsmubuq/ThienKimTroVe_26.avi
http://uploaded.net/file/0rxhh4ly/ThienKimTroVe_27.avi
http://uploaded.net/file/wp9zeg8m/ThienKimTroVe_28.avi
http://uploaded.net/file/99sba10o/ThienKimTroVe_29.avi
http://uploaded.net/file/h4nafpuv/ThienKimTroVe_30.avi
http://uploaded.net/file/hibk6yvw/ThienKimTroVe_31.avi
http://uploaded.net/file/0u52b5mg/ThienKimTroVe_32.avi
http://uploaded.net/file/9fc5ok88/ThienKimTroVe_33.avi
http://uploaded.net/file/5c6fha09/ThienKimTroVe_34.avi
http://uploaded.net/file/jwtlnkxj/ThienKimTroVe_35.avi
http://uploaded.net/file/fd6j2ke8/ThienKimTroVe_36.avi
http://uploaded.net/file/e9lgl8tl/ThienKimTroVe_37.avi
http://uploaded.net/file/b8nldb5u/ThienKimTroVe_38.avi
http://uploaded.net/file/hc0u1a82/ThienKimTroVe_39.avi
http://uploaded.net/file/ourilgrj/ThienKimTroVe_40.avi
http://uploaded.net/file/lj5ah3wv/ThienKimTroVe_41.avi
http://uploaded.net/file/n2ydw3c7/ThienKimTroVe_42.avi
http://uploaded.net/file/jldkw7if/ThienKimTroVe_43.avi
http://uploaded.net/file/uzlwx8ym/ThienKimTroVe_44.avi
http://uploaded.net/file/4lm5socg/ThienKimTroVe_45.avi
http://uploaded.net/file/wydl48yd/ThienKimTroVe_46.avi
http://uploaded.net/file/8vcm09u1/ThienKimTroVe_47.avi
http://uploaded.net/file/5pk8mmvk/ThienKimTroVe_48.avi
http://uploaded.net/file/kzssnqit/ThienKimTroVe_49.avi
http://uploaded.net/file/7gzsg4eo/Th…roVe_50End.avi
Uploadable
http://www.uploadable.ch/file/BAWQmq…emTroVe_01.avi
http://www.uploadable.ch/file/jSuqRN…emTroVe_02.avi
http://www.uploadable.ch/file/WaH7WK…emTroVe_03.avi
http://www.uploadable.ch/file/7y6eja…emTroVe_04.avi
http://www.uploadable.ch/file/z2xkWy…emTroVe_05.avi
http://www.uploadable.ch/file/qvXqQm…emTroVe_06.avi
http://www.uploadable.ch/file/FAMTFB…emTroVe_07.avi
http://www.uploadable.ch/file/yU8stz…emTroVe_08.avi
http://www.uploadable.ch/file/4uBgXV…emTroVe_09.avi
http://www.uploadable.ch/file/SNCAYh…emTroVe_10.avi
http://www.uploadable.ch/file/eVzXJ4…emTroVe_11.avi
http://www.uploadable.ch/file/pChcpk…emTroVe_12.avi
http://www.uploadable.ch/file/rgW2Eb…imTroVe_13.avi
http://www.uploadable.ch/file/4QvZ7m…imTroVe_14.avi
http://www.uploadable.ch/file/FkXhbV…imTroVe_15.avi
http://www.uploadable.ch/file/JuBFAp…imTroVe_16.avi
http://www.uploadable.ch/file/P2qPhP…imTroVe_17.avi
http://www.uploadable.ch/file/SkYvpf…imTroVe_18.avi
http://www.uploadable.ch/file/vTDJ9p…imTroVe_19.avi
http://www.uploadable.ch/file/bCvpEN…imTroVe_20.avi
http://www.uploadable.ch/file/RKXAKG…imTroVe_21.avi
http://www.uploadable.ch/file/RcMTWf…imTroVe_22.avi
http://www.uploadable.ch/file/XsTWgQ…imTroVe_23.avi
http://www.uploadable.ch/file/5GJWfF…imTroVe_24.avi
http://www.uploadable.ch/file/qTTXNx…imTroVe_25.avi
http://www.uploadable.ch/file/GHcBWf…imTroVe_26.avi
http://www.uploadable.ch/file/RXPxR8…imTroVe_27.avi
http://www.uploadable.ch/file/dQVEfV…imTroVe_28.avi
http://www.uploadable.ch/file/HFzjNf…imTroVe_29.avi
http://www.uploadable.ch/file/ueHCVC…imTroVe_30.avi
http://www.uploadable.ch/file/mJCTrf…imTroVe_31.avi
http://www.uploadable.ch/file/F67KHg…imTroVe_32.avi
http://www.uploadable.ch/file/vXWpWr…imTroVe_33.avi
http://www.uploadable.ch/file/PVV5gE…imTroVe_34.avi
http://www.uploadable.ch/file/e7zzBu…imTroVe_35.avi
http://www.uploadable.ch/file/8n75fW…imTroVe_36.avi
http://www.uploadable.ch/file/5h4fh7…imTroVe_37.avi
http://www.uploadable.ch/file/JjNHRP…imTroVe_38.avi
http://www.uploadable.ch/file/qA4PWn…imTroVe_39.avi
http://www.uploadable.ch/file/kuVDJQ…imTroVe_40.avi
http://www.uploadable.ch/file/NhfZfa…imTroVe_41.avi
http://www.uploadable.ch/file/wac5gS…imTroVe_42.avi
http://www.uploadable.ch/file/vqN4b4…imTroVe_43.avi
http://www.uploadable.ch/file/t9yS27…imTroVe_44.avi
http://www.uploadable.ch/file/jnDU9j…imTroVe_45.avi
http://www.uploadable.ch/file/Azxr6x…imTroVe_46.avi
http://www.uploadable.ch/file/DPbtWN…imTroVe_47.avi
http://www.uploadable.ch/file/DPeZkG…imTroVe_48.avi
http://www.uploadable.ch/file/d37TKa…imTroVe_49.avi
http://www.uploadable.ch/file/5weKNZ…roVe_50End.avi

About the Author