Anh Hùng Trịnh Giảo Kim 48 Tập [Trọn Bộ]

Anh Hùng Trịnh Giảo Kim 48 Tập [Trọn Bộ]

[TAISENG-DRAMA]_Anh Hùng Trịnh Giảo Kim_[Hero Sui And Tang Dynasties]_48 Tập_VN Lồng Tiếng.
Diễn viên:__:>Trương Vệ Kiện, Trương Duệ, Bồ Ba Giáp
Nội dung:__:>Tùy Đường thời kỳ, giang hồ phân tranh, anh hùng bồi xuất. “Tùy Đường Anh Hùng” là một bộ phim lớn có đủ các yếu tố lịch sử truyền kỳ, tình cảm, chiến tranh… dựa trên những truyền thuyết dân gian và tư liệu lịch sử. Bối cảnh phim trải dài từ khi nhà Tùy thành lập, rồi diệt vong, cho đến khi Lý Thế Dân đăng cơ, tạo ra thời kỳ “Trinh Quan Chi Trị”, bên cạnh đó là những trận chiến của các anh hùng trại Ngõa Cương. Các nhân vật nữ của phim có : Độc Cô Thị, Tiêu hậu, Như Ý công chúa, Hồng Phất Nữ, Trưởng Tôn hoàng hậu…Các vị đế vương như Tùy Dạng đế, Lý Thế Dân cho đến các anh hùng thảo mãng như Tần Quỳnh, La Thành, Trình Giảo Kim, Đơn Hùng Tín, Uất Trì Cung cũng được tập trung thể hiện.

HDTV-(avi)
01http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_01.avi
02http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_02.avi
03http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_03.avi
04http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_04.avi
05http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_05.avi
06http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_06.avi
07http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_07.avi
08http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_08.avi
09http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_09.avi
10http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_10.avi
11http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_11.avi
12http://jumbofilebox.com/newfile?n=77…GiaoKim_12.avi
13 http://filecloud.io/j726ym5z
14 http://filecloud.io/tgk7zwdn
15 http://filecloud.io/ej8mhxz7
16 http://filecloud.io/lfht4pq9
17 http://filecloud.io/kj9ha3m4
18 http://filecloud.io/1lds7xn0
19 http://filecloud.io/ye5lx8cq
20 http://filecloud.io/gwcfh6bn
21 http://filecloud.io/sk47mqty
Speedy
http://speedy.sh/MaSh9/AnhHungTrinhGiaoKim-01.avi
http://speedy.sh/HTCWA/AnhHungTrinhGiaoKim-02.avi
http://speedy.sh/j2T9d/AnhHungTrinhGiaoKim-03.avi
http://speedy.sh/besAE/AnhHungTrinhGiaoKim-04.avi
http://speedy.sh/GXJKM/AnhHungTrinhGiaoKim-05.avi
http://speedy.sh/Rc2VH/AnhHungTrinhGiaoKim-06.avi
http://speedy.sh/S8edU/AnhHungTrinhGiaoKim-07.avi
http://speedy.sh/CqXEg/AnhHungTrinhGiaoKim-08.avi
http://speedy.sh/YFcMj/AnhHungTrinhGiaoKim-09.avi
http://speedy.sh/ap8Hb/AnhHungTrinhGiaoKim-10.avi
http://speedy.sh/UsYwK/AnhHungTrinhGiaoKim-11.avi
http://speedy.sh/gJa4V/AnhHungTrinhGiaoKim-12.avi
http://speedy.sh/9b5Vf/AnhHungTrinhGiaoKim-13.avi
http://speedy.sh/AGxd7/AnhHungTrinhGiaoKim-14.avi
http://speedy.sh/KRzEh/AnhHungTrinhGiaoKim-15.avi
http://speedy.sh/VSuMW/AnhHungTrinhGiaoKim-16.avi
http://speedy.sh/dCQHw/AnhHungTrinhGiaoKim-17.avi
http://speedy.sh/EYyU4/AnhHungTrinhGiaoKim-18.avi
http://speedy.sh/MaBg9/AnhHungTrinhGiaoKim-19.avi
http://speedy.sh/HTrjA/AnhHungTrinhGiaoKim-20.avi
http://speedy.sh/Us3bK/AnhHungTrinhGiaoKim-21.avi
http://speedy.sh/qDwNJ/AnhHungTrinhGiaoKim-22.avi
http://speedy.sh/Fv4k2/AnhHungTrinhGiaoKim-23.avi
http://speedy.sh/pn9te/AnhHungTrinhGiaoKim-24.avi
http://speedy.sh/ZNAPX/AnhHungTrinhGiaoKim-25.avi
http://speedy.sh/5kK6c/AnhHungTrinhGiaoKim-26.avi
http://speedy.sh/xtVm8/AnhHungTrinhGiaoKim-27.avi
http://speedy.sh/zPd7q/AnhHungTrinhGiaoKim-28.avi
http://speedy.sh/u6EhF/AnhHungTrinhGiaoKim-29.avi
http://speedy.sh/QfPXp/AnhHungTrinhGiaoKim-30.avi
http://speedy.sh/y76cZ/AnhHungTrinhGiaoKim-31.avi
http://speedy.sh/D4hpu/AnhHungTrinhGiaoKim-32.avi
http://speedy.sh/v9WZQ/AnhHungTrinhGiaoKim-33.avi
http://speedy.sh/nAw5y/AnhHungTrinhGiaoKim-34.avi
http://speedy.sh/NK4xB/AnhHungTrinhGiaoKim-35.avi
http://speedy.sh/kV9zr/AnhHungTrinhGiaoKim-36.avi
http://speedy.sh/tdAu3/AnhHungTrinhGiaoKim-37.avi
http://speedy.sh/PEKQD/AnhHungTrinhGiaoKim-38.avi
http://speedy.sh/6MVyv/AnhHungTrinhGiaoKim-39.avi
http://speedy.sh/Bhm85/AnhHungTrinhGiaoKim-40.avi
http://speedy.sh/rWfqx/AnhHungTrinhGiaoKim-41.avi
http://speedy.sh/3w7Fz/AnhHungTrinhGiaoKim-42.avi
Uploaded
http://uploaded.net/file/4m6y8gbo/An…GiaoKim_01.avi
http://uploaded.net/file/e9tb7feu/An…GiaoKim_02.avi
http://uploaded.net/file/71o4gpic/An…GiaoKim_03.avi
http://uploaded.net/file/dk0ubrj1/An…GiaoKim_04.avi
http://uploaded.net/file/9u9bvhn5/An…GiaoKim_05.avi
http://uploaded.net/file/5qdazonl/An…GiaoKim_06.avi
http://uploaded.net/file/0gula80h/An…GiaoKim_07.avi
http://uploaded.net/file/3h3cj2lp/An…GiaoKim_08.avi
http://uploaded.net/file/yw2y0kjk/An…GiaoKim_09.avi
http://uploaded.net/file/pkzrl327/An…GiaoKim_10.avi
http://uploaded.net/file/lrn7sazv/An…GiaoKim_11.avi
http://uploaded.net/file/6dxe0eh5/An…GiaoKim_12.avi
http://uploaded.net/file/xtsjsm6l/An…GiaoKim_13.avi
http://uploaded.net/file/ohc3b1e3/An…GiaoKim_14.avi
http://uploaded.net/file/azv2r6w2/An…GiaoKim_15.avi
http://uploaded.net/file/bza9yrd9/An…GiaoKim_16.avi
http://uploaded.net/file/zkrhxt90/An…GiaoKim_17.avi
http://uploaded.net/file/oaxwiihk/An…GiaoKim_18.avi
http://uploaded.net/file/6xax8m56/An…GiaoKim_19.avi
http://uploaded.net/file/9p247tgr/An…GiaoKim_20.avi
http://uploaded.net/file/bgp2baqf/An…GiaoKim_21.avi
http://uploaded.net/file/vpbdzvh2/An…GiaoKim_22.avi
http://uploaded.net/file/lui34ze3/An…GiaoKim_23.avi
http://uploaded.net/file/kvndlkx3/An…GiaoKim_24.avi
http://uploaded.net/file/m3n9pots/An…GiaoKim_25.avi
http://uploaded.net/file/ztpxikt4/An…GiaoKim_26.avi
http://uploaded.net/file/nkjeidno/An…GiaoKim_27.avi
http://uploaded.net/file/tiemxy0d/An…GiaoKim_28.avi
http://uploaded.net/file/lxdqh4v7/An…GiaoKim_29.avi
http://uploaded.net/file/08gfqu4z/An…GiaoKim_30.avi
http://uploaded.net/file/gza4buiw/An…GiaoKim_31.avi
http://uploaded.net/file/j74zi5te/An…GiaoKim_32.avi
http://uploaded.net/file/gu1mjsxu/An…GiaoKim_33.avi
http://uploaded.net/file/qbvmlfi5/An…GiaoKim_34.avi
http://uploaded.net/file/8tzi10od/An…GiaoKim_35.avi
http://uploaded.net/file/s3qth0is/An…GiaoKim_36.avi
http://uploaded.net/file/lcl1yltc/An…GiaoKim_37.avi
http://uploaded.net/file/2ilcs7u8/An…GiaoKim_38.avi
http://uploaded.net/file/qtm2oka9/An…GiaoKim_39.avi
http://uploaded.net/file/87vh7ape/An…GiaoKim_40.avi
http://uploaded.net/file/xwb7c736/An…GiaoKim_41.avi
http://uploaded.net/file/7vcejc15/An…GiaoKim_42.avi
Uploadable
http://www.uploadable.ch/file/8x9GCY…GiaoKim_01.avi
http://www.uploadable.ch/file/VFBKtk…GiaoKim_02.avi
http://www.uploadable.ch/file/UhEhyY…GiaoKim_03.avi
http://www.uploadable.ch/file/TGrj69…GiaoKim_04.avi
http://www.uploadable.ch/file/sjQzdE…GiaoKim_05.avi
http://www.uploadable.ch/file/Rg6Yj9…GiaoKim_06.avi
http://www.uploadable.ch/file/9hSuUb…GiaoKim_07.avi
http://www.uploadable.ch/file/RHDfm7…GiaoKim_08.avi
http://www.uploadable.ch/file/MAJnnr…GiaoKim_09.avi
http://www.uploadable.ch/file/YSajU3…GiaoKim_10.avi
http://www.uploadable.ch/file/aFEa3u…GiaoKim_11.avi
http://www.uploadable.ch/file/J2bheS…GiaoKim_12.avi
http://www.uploadable.ch/file/H97rhk…GiaoKim_13.avi
http://www.uploadable.ch/file/jjVz9h…GiaoKim_14.avi
http://www.uploadable.ch/file/ZDzP5c…GiaoKim_15.avi
http://www.uploadable.ch/file/3GH68F…GiaoKim_16.avi
http://www.uploadable.ch/file/RZV4Kj…GiaoKim_17.avi
http://www.uploadable.ch/file/qGKJkg…GiaoKim_18.avi
http://www.uploadable.ch/file/qpJJF7…GiaoKim_19.avi
http://www.uploadable.ch/file/kAc5pB…GiaoKim_20.avi
http://www.uploadable.ch/file/Dg5vQy…GiaoKim_21.avi
http://www.uploadable.ch/file/S5Dge8…GiaoKim_22.avi
http://www.uploadable.ch/file/PNuVNF…GiaoKim_23.avi
http://www.uploadable.ch/file/FGntXR…GiaoKim_24.avi
http://www.uploadable.ch/file/HQPVxf…GiaoKim_25.avi
http://www.uploadable.ch/file/NP4UaR…GiaoKim_26.avi
http://www.uploadable.ch/file/4ntrtb…GiaoKim_27.avi
http://www.uploadable.ch/file/PHYmwy…GiaoKim_29.avi
http://www.uploadable.ch/file/2u4saw…GiaoKim_30.avi
http://www.uploadable.ch/file/fa5PzQ…GiaoKim_31.avi
http://www.uploadable.ch/file/jPfva2…GiaoKim_32.avi
http://www.uploadable.ch/file/KXrwaw…GiaoKim_33.avi
http://www.uploadable.ch/file/NNEeMr…GiaoKim_34.avi
http://www.uploadable.ch/file/ED92BP…GiaoKim_35.avi
http://www.uploadable.ch/file/y4wePw…GiaoKim_36.avi
http://www.uploadable.ch/file/xJzjcy…GiaoKim_37.avi
http://www.uploadable.ch/file/zXgcuM…GiaoKim_38.avi
http://www.uploadable.ch/file/X8pgBH…GiaoKim_39.avi
http://www.uploadable.ch/file/efThce…GiaoKim_40.avi
http://www.uploadable.ch/file/fRk5Rd…GiaoKim_41.avi
http://www.uploadable.ch/file/Wju7bM…GiaoKim_42.avi

About the Author