Sóng Gió Bach Gia 48 Tập [Complete]

Sóng Gió Bach Gia 48 Tập [Complete]

[TAISENG__DRAMA]_Sóng Gió Bach Gia__The War of Beauties__48 Tập__VN Lồng Tiếng .
Diễn viên::>—->Hàn Đống>–>Tiền Vĩnh Chấn>—>Tuyên Huyên>—>Ngô Kỳ Long<>
Nội dung::>—-> phim sẽ cho chúng ta thấy câu chuyện về một đại gia đình và những con người sống trong cảnh đối đầu khắc nghiệt do chính họ tạo ra. Tiêu biểu trong phim sẽ lấy gia đình dòng họ Bạch Gia nơi sinh hoạt của 4 gia đình dòng họ, cuộc sống bình yên cho đến khi ông Bạch hấp hối trước cơn bạo bệnh, sóng gió thật sự mới ập đến những người trong gia đình ra sức đấu đá lẫn nhau để tranh di chúc và khối tài sản khổng lồ mà ông để lại, tất cả diễn ra trong môi trường hỗn tạp mà ít ai biết đến được ông Bạch chỉ thử lòng các con mình xem chúng phản ứng như thế nào. Có vẻ như ông cảm thấy thất vọng nhưng một tia sáng vẫn còn lóe lên khi con trai út của ông là Bạch Nam vừa mới đi du học về, chứng tỏ rất bản lĩnh và tấm lòng nhân hậu………

HDTV-(avi)
http://speedy.sh/pe74X/SongGioBachGia-01.avi
http://speedy.sh/ZXh9c/SongGioBachGia-02.avi
http://speedy.sh/QpEfZ/SongGioBachGia-03.avi
http://speedy.sh/yZM75/SongGioBachGia-04.avi
http://speedy.sh/B5Hhx/SongGioBachGia-05.avi
http://speedy.sh/rxUWz/SongGioBachGia-06.avi
http://speedy.sh/3zgwu/SongGioBachGia-07.avi
http://speedy.sh/htYht/SongGioBachGia-08.avi
http://speedy.sh/WPaWP/SongGioBachGia-09.avi
http://speedy.sh/w6Tw6/SongGioBachGia-10.avi
http://speedy.sh/4ms4m/SongGioBachGia-11.avi
http://speedy.sh/9fJ9f/SongGioBachGia-12.avi
http://speedy.sh/CjY2g/SongGioBachGia-14.avi
http://speedy.sh/Ybaej/SongGioBachGia-15.avi
http://speedy.sh/aGTXb/SongGioBachGia-16.avi
http://speedy.sh/eaXpY/SongGioBachGia-13.avi
http://speedy.sh/wmYU6/SongGioBachGia-17.avi
http://speedy.sh/KWJGh/SongGioBachGia-18.avi
http://speedy.sh/HK8aA/SongGioBachGia-19.avi
http://speedy.sh/YRVvj/SongGioBachGia-20.avi
http://speedy.sh/aSdnb/SongGioBachGia-21.avi
http://speedy.sh/TCENG/SongGioBachGia-22.avi
http://speedy.sh/sYMkR/SongGioBachGia-23.avi
http://speedy.sh/JaHtS/SongGioBachGia-24.avi
http://speedy.sh/2TUPC/SongGioBachGia-25.avi
http://speedy.sh/esg6Y/SongGioBachGia-26.avi
http://speedy.sh/XJjma/SongGioBachGia-27.avi
http://speedy.sh/c2bfT/SongGioBachGia-28.avi
http://speedy.sh/vDtkQ/SongGioBachGia-29.avi
http://speedy.sh/nvPty/SongGioBachGia-30.avi
http://speedy.sh/Pt7fD/SongGioBachGia-31.avi
http://speedy.sh/6Ph7v/SongGioBachGia-32.avi
http://speedy.sh/m6Whn/SongGioBachGia-33.avi
http://speedy.sh/fmwWN/SongGioBachGia-34.avi
http://speedy.sh/7f4wk/SongGioBachGia-35.avi
http://speedy.sh/h794t/SongGioBachGia-36.avi
http://speedy.sh/WhA9P/SongGioBachGia-37.avi
http://speedy.sh/wWKA6/SongGioBachGia-38.avi
http://speedy.sh/Nn6PB/SongGioBachGia-39.avi
http://speedy.sh/kNm6r/SongGioBachGia-40.avi
http://speedy.sh/tkfm3/SongGioBachGia-41.avi
http://speedy.sh/WhHdP/SongGioBachGia-42.avi
http://speedy.sh/wWUE6/SongGioBachGia-43.avi
http://speedy.sh/KKdvh/SongGioBachGia-44.avi
http://speedy.sh/VVEnW/SongGioBachGia-45.avi
http://speedy.sh/ddMNw/SongGioBachGia-46.avi
http://speedy.sh/EEHk4/SongGioBachGia-47.avi
http://speedy.sh/MMUt9/SongGioBachGia-48end.avi

Uploaded
http://uploaded.net/file/ykuae3vn/SongGioBachGia_01.avi
http://uploaded.net/file/y2omjug1/SongGioBachGia_02.avi
http://uploaded.net/file/n6bttqqr/SongGioBachGia_03.avi
http://uploaded.net/file/1ojvmm98/SongGioBachGia_04.avi
http://uploaded.net/file/5bkiddt0/SongGioBachGia_05.avi
http://uploaded.net/file/6zvf0fyg/SongGioBachGia_06.avi
http://uploaded.net/file/d9rjdz9h/SongGioBachGia_07.avi
http://uploaded.net/file/8dbmos5i/SongGioBachGia_08.avi
http://uploaded.net/file/5mvvp0wu/SongGioBachGia_09.avi
http://uploaded.net/file/62bwjmu8/SongGioBachGia_10.avi
http://uploaded.net/file/3b0o1gt0/SongGioBachGia_11.avi
http://uploaded.net/file/zv3ck22n/SongGioBachGia_12.avi
http://uploaded.net/file/itqvoji2/SongGioBachGia_13.avi
http://uploaded.net/file/nt8niq7q/SongGioBachGia_14.avi
http://uploaded.net/file/ccs7nq87/SongGioBachGia_15.avi
http://uploaded.net/file/ur44qyya/SongGioBachGia_16.avi
http://uploaded.net/file/z49ddlo2/SongGioBachGia_17.avi
http://uploaded.net/file/f6wpl7n1/SongGioBachGia_18.avi
http://uploaded.net/file/j4bqpiaz/SongGioBachGia_19.avi
http://uploaded.net/file/xixr8snu/SongGioBachGia_20.avi
http://uploaded.net/file/un7mbb9p/SongGioBachGia_21.avi
http://uploaded.net/file/m89cz8n2/SongGioBachGia_22.avi
http://uploaded.net/file/isfvtbm4/SongGioBachGia_23.avi
http://uploaded.net/file/gfeq7efi/SongGioBachGia_24.avi
http://uploaded.net/file/cg434g2a/SongGioBachGia_25.avi
http://uploaded.net/file/6mp61bo7/SongGioBachGia_26.avi
http://uploaded.net/file/ud9i333c/SongGioBachGia_27.avi
http://uploaded.net/file/pgswmbab/SongGioBachGia_28.avi
http://uploaded.net/file/q3b0tdhl/SongGioBachGia_29.avi
http://uploaded.net/file/e6agtfp5/SongGioBachGia_30.avi
http://uploaded.net/file/4ed3hb6q/SongGioBachGia_31.avi
http://uploaded.net/file/nzbicewn/SongGioBachGia_32.avi
http://uploaded.net/file/6sd3gago/SongGioBachGia_33.avi
http://uploaded.net/file/032bvxlb/SongGioBachGia_34.avi
http://uploaded.net/file/250zs0ez/SongGioBachGia_35.avi
http://uploaded.net/file/in530vx7/SongGioBachGia_36.avi
http://uploaded.net/file/ei57x6l4/SongGioBachGia_37.avi
http://uploaded.net/file/er7wocve/SongGioBachGia_38.avi
http://uploaded.net/file/q1iptqcj/SongGioBachGia_39.avi
http://uploaded.net/file/lncsz0pt/SongGioBachGia_40.avi
http://uploaded.net/file/8g1h0iq9/SongGioBachGia_41.avi
http://uploaded.net/file/55qnhjnc/SongGioBachGia_42.avi
http://uploaded.net/file/rnpzmvzq/SongGioBachGia_43.avi
http://uploaded.net/file/tmx4fbu2/SongGioBachGia_44.avi
http://uploaded.net/file/iqbiqwrl/SongGioBachGia_45.avi
http://uploaded.net/file/r0yjqv9j/SongGioBachGia_46.avi
http://uploaded.net/file/8zw46474/SongGioBachGia_47.avi
http://uploaded.net/file/6qrn783b/So…hGia_48end.avi

OBOOM
https://www.oboom.com/N15ZCI8L/SongGioBachGia_01.avi
https://www.oboom.com/AFL1UBGM/SongGioBachGia_02.avi
https://www.oboom.com/M6NXR5EF/SongGioBachGia_03.avi
https://www.oboom.com/TVD5IKIN/SongGioBachGia_04.avi
https://www.oboom.com/N100ZYS3/SongGioBachGia_05.avi
https://www.oboom.com/1DL55976/SongGioBachGia_06.avi
https://www.oboom.com/QFVBL63B/SongGioBachGia_07.avi
https://www.oboom.com/Y3SBHO2O/SongGioBachGia_08.avi
https://www.oboom.com/M02NU690/SongGioBachGia_09.avi
https://www.oboom.com/CFGUY0KR/SongGioBachGia_10.avi
https://www.oboom.com/7TSUHRBW/SongGioBachGia_11.avi
https://www.oboom.com/DI9LUC50/SongGioBachGia_12.avi
https://www.oboom.com/ZPDML06R/SongGioBachGia_13.avi
https://www.oboom.com/KRTF4CSI/SongGioBachGia_14.avi
https://www.oboom.com/NK9CD4Q9/SongGioBachGia_16.avi
https://www.oboom.com/60OZVZY0/SongGioBachGia_15.avi
https://www.oboom.com/NK9CD4Q9/SongGioBachGia_16.avi
https://www.oboom.com/KKDIRP9F/SongGioBachGia_17.avi
https://www.oboom.com/UMP72M9F/SongGioBachGia_18.avi
https://www.oboom.com/JCC6FP1G/SongGioBachGia_19.avi
https://www.oboom.com/4Z0OKM7I/SongGioBachGia_20.avi
https://www.oboom.com/BUM3NW1Q/SongGioBachGia_21.avi
https://www.oboom.com/XR66JQ2N/SongGioBachGia_22.avi
https://www.oboom.com/MAL2LENE/SongGioBachGia_23.avi
https://www.oboom.com/C08Z3LV4/SongGioBachGia_24.avi
https://www.oboom.com/NUPSYT98/SongGioBachGia_25.avi
https://www.oboom.com/3OW3J001/SongGioBachGia_26.avi
https://www.oboom.com/U1UWZIFM/SongGioBachGia_27.avi
https://www.oboom.com/VMFJHJHS/SongGioBachGia_28.avi
https://www.oboom.com/KEHV5NNB/SongGioBachGia_29.avi
https://www.oboom.com/DCXWOWY2/SongGioBachGia_30.avi
https://www.oboom.com/L43PWG35/SongGioBachGia_31.avi
https://www.oboom.com/TZY11P9F/SongGioBachGia_32.avi
https://www.oboom.com/ICW6SBAH/SongGioBachGia_33.avi
https://www.oboom.com/XWB0A3RF/SongGioBachGia_34.avi
https://www.oboom.com/8JWE3VV5/SongGioBachGia_35.avi
https://www.oboom.com/4SIXJGH5/SongGioBachGia_36.avi
https://www.oboom.com/GPB5U6K7/SongGioBachGia_37.avi
https://www.oboom.com/V3SCE54T/SongGioBachGia_38.avi
https://www.oboom.com/7NULQO9D/SongGioBachGia_39.avi
https://www.oboom.com/LZCZWPK1/SongGioBachGia_40.avi
https://www.oboom.com/GK1ZJN2U/SongGioBachGia_41.avi
https://www.oboom.com/XLT8UJMJ/SongGioBachGia_42.avi
https://www.oboom.com/QL24FUDZ/SongGioBachGia_43.avi
https://www.oboom.com/HBVVT8DF/SongGioBachGia_44.avi
https://www.oboom.com/QVVBJ7GU/SongGioBachGia_45.avi
https://www.oboom.com/ZW6P1KGR/SongGioBachGia_46.avi
https://www.oboom.com/3P2O1365/SongGioBachGia_47.avi
https://www.oboom.com/L71JNE88/SongGioBachGia_48end.avi

HD720p0(mkv)
http://uploaded.net/file/qaci317n/SongGioBachGia_01.mkv
http://uploaded.net/file/yndh03hi/SongGioBachGia_02.mkv
http://uploaded.net/file/715sln8x/SongGioBachGia_03.mkv
http://uploaded.net/file/zorbr82f/SongGioBachGia_04.mkv
http://uploaded.net/file/uzy7wt8m/SongGioBachGia_05.mkv
http://uploaded.net/file/8817ulfc/SongGioBachGia_06.mkv
http://uploaded.net/file/eidebs02/SongGioBachGia_07.mkv
http://uploaded.net/file/jovrfgkm/SongGioBachGia_08.mkv
http://uploaded.net/file/q7ikrjrt/SongGioBachGia_09.mkv
http://uploaded.net/file/eir4wr9j/SongGioBachGia_10.mkv
http://uploaded.net/file/rowb7bmh/SongGioBachGia_11.mkv
http://uploaded.net/file/amfe9pt4/SongGioBachGia_12.mkv
http://uploaded.net/file/oa3q8cng/SongGioBachGia_13.mkv
http://uploaded.net/file/kuunbeoo/SongGioBachGia_14.mkv
http://uploaded.net/file/uo10afap/SongGioBachGia_15.mkv
http://uploaded.net/file/w07crzdq/SongGioBachGia_16.mkv
http://uploaded.net/file/kcbtg9sm/SongGioBachGia_17.mkv
http://uploaded.net/file/tax5hnw3/SongGioBachGia_18.mkv
http://uploaded.net/file/weghxdqi/SongGioBachGia_19.mkv
http://uploaded.net/file/pkz8c0s6/SongGioBachGia_20.mkv
http://uploaded.net/file/bo62v7dg/SongGioBachGia_21.mkv
http://uploaded.net/file/nmwkvtfx/SongGioBachGia_22.mkv
http://uploaded.net/file/7dkt4fc6/SongGioBachGia_23.mkv
http://uploaded.net/file/t97xa35x/SongGioBachGia_24.mkv
http://uploaded.net/file/i9otgpol/SongGioBachGia_25.mkv
http://uploaded.net/file/wlqycmbo/SongGioBachGia_26.mkv
http://uploaded.net/file/1c8z8enw/SongGioBachGia_27.mkv
http://uploaded.net/file/tafteum5/SongGioBachGia_28.mkv
http://uploaded.net/file/941p1seh/SongGioBachGia_29.mkv
http://uploaded.net/file/6fzlufp7/SongGioBachGia_30.mkv
http://uploaded.net/file/17vg92bb/SongGioBachGia_31.mkv
http://uploaded.net/file/evhxyfn5/SongGioBachGia_32.mkv
http://uploaded.net/file/1hp22m7e/SongGioBachGia_33.mkv
http://uploaded.net/file/h98udo9q/SongGioBachGia_34.mkv
http://uploaded.net/file/u7a0g79f/SongGioBachGia_35.mkv
http://uploaded.net/file/46lnu5p8/SongGioBachGia_36.mkv
http://uploaded.net/file/y01nvrpk/SongGioBachGia_37.mkv
http://uploaded.net/file/4nq90pqb/SongGioBachGia_38.mkv
http://uploaded.net/file/1bcsdhle/SongGioBachGia_39.mkv
http://uploaded.net/file/yggeoeud/SongGioBachGia_40.mkv
http://uploaded.net/file/olu3lcjp/SongGioBachGia_41.mkv
http://uploaded.net/file/ttbbwnwr/SongGioBachGia_42.mkv
http://uploaded.net/file/jmp85kjf/SongGioBachGia_43.mkv
http://uploaded.net/file/fvbc9yaj/SongGioBachGia_44.mkv
http://uploaded.net/file/4v5ag44m/SongGioBachGia_45.mkv
http://uploaded.net/file/nihjv9np/SongGioBachGia_46.mkv
http://uploaded.net/file/rzm74gsf/SongGioBachGia_47.mkv
http://uploaded.net/file/zk24ttdv/So…hGia_48end.mkv

OBOOM
https://www.oboom.com/XBYKX7AT/SongGioBachGia_01.mkv
https://www.oboom.com/92NXET7C/SongGioBachGia_02.mkv
https://www.oboom.com/10SICK1J/SongGioBachGia_03.mkv
https://www.oboom.com/B03SJDMN/SongGioBachGia_04.mkv
https://www.oboom.com/JDSV24D0/SongGioBachGia_05.mkv
https://www.oboom.com/DX4CXCP6/SongGioBachGia_06.mkv
https://www.oboom.com/MNMS3QN3/SongGioBachGia_07.mkv
https://www.oboom.com/DX4CXCP6/SongGioBachGia_06.mkv
https://www.oboom.com/YTQWEV4F/SongGioBachGia_08.mkv
https://www.oboom.com/GKEBI3J1/SongGioBachGia_09.mkv
https://www.oboom.com/DFSS5Q01/SongGioBachGia_10.mkv
https://www.oboom.com/F37W9117/SongGioBachGia_11.mkv
https://www.oboom.com/AUQV9U9Q/SongGioBachGia_12.mkv
https://www.oboom.com/IJTHJNH2/SongGioBachGia_13.mkv
https://www.oboom.com/J4U99JPJ/SongGioBachGia_14.mkv
https://www.oboom.com/V3M4QGJM/SongGioBachGia_16.mkv
https://www.oboom.com/7FWHGXKX/SongGioBachGia_15.mkv
https://www.oboom.com/92MQ9EL3/SongGioBachGia_17.mkv
https://www.oboom.com/Q41NW7G4/SongGioBachGia_18.mkv
https://www.oboom.com/6D2C0M56/SongGioBachGia_19.mkv
https://www.oboom.com/W42LEYGU/SongGioBachGia_20.mkv
https://www.oboom.com/1O8U3YIL/SongGioBachGia_21.mkv
https://www.oboom.com/TKK88QF2/SongGioBachGia_22.mkv
https://www.oboom.com/J8BST9TS/SongGioBachGia_23.mkv
https://www.oboom.com/8N3FDGYN/SongGioBachGia_24.mkv
https://www.oboom.com/NU7LMVO4/SongGioBachGia_25.mkv
https://www.oboom.com/S6V1ELV4/SongGioBachGia_26.mkv
https://www.oboom.com/SR13P7GB/SongGioBachGia_27.mkv
https://www.oboom.com/W9D8UA31/SongGioBachGia_28.mkv
https://www.oboom.com/D3EU722Q/SongGioBachGia_29.mkv
https://www.oboom.com/O23ZYYCJ/SongGioBachGia_30.mkv
https://www.oboom.com/HTYL6X25/SongGioBachGia_31.mkv
https://www.oboom.com/U08MZ5GL/SongGioBachGia_32.mkv
https://www.oboom.com/W4WRR5YR/SongGioBachGia_33.mkv
https://www.oboom.com/C48AI50R/SongGioBachGia_34.mkv
https://www.oboom.com/CZB4GI0J/SongGioBachGia_35.mkv
https://www.oboom.com/G5FS8BN6/SongGioBachGia_36.mkv
https://www.oboom.com/K64DFBBK/SongGioBachGia_37.mkv
https://www.oboom.com/O75O3QFP/SongGioBachGia_38.mkv
https://www.oboom.com/700SHJ51/SongGioBachGia_39.mkv
https://www.oboom.com/EQZLOIN3/SongGioBachGia_40.mkv
https://www.oboom.com/V5I77L3C/SongGioBachGia_41.mkv
https://www.oboom.com/T3AAV6EU/SongGioBachGia_42.mkv
https://www.oboom.com/OEM06JYR/SongGioBachGia_43.mkv
https://www.oboom.com/RJYAM8GB/SongGioBachGia_44.mkv
https://www.oboom.com/LVAICNPG/SongGioBachGia_45.mkv
https://www.oboom.com/71DV6IFW/SongGioBachGia_46.mkv
https://www.oboom.com/PJFBGUFX/SongGioBachGia_47.mkv
https://www.oboom.com/Y3MP3ALW/SongGioBachGia_48end.mkv

About the Author