Công Chúa Lạc Nhân Gian 108 Tập [Complete]

Công Chúa Lạc Nhân Gian 108 Tập [Complete]

[KOREAN-DRAMA]__::__Công Chúa Lạc Nhân Gian __(King’s Daughter)__108 Tập__VN Lồng Tiếng .
Diễn viên:__Lee Sang Yeob,Choi Joon Bae, Seo Hyun Jin,Seo Woo,Lee Jae Ryong,Jo Hyun Jae,Jun Tae Soo,Myung Se Bin,Yoon Tae Young,
Nội dung:__Đây là câu chuyện của Su Baek-hyang, sinh ra là con gái cả của vua Mu-Ryeong nhưng không thể giữ lại danh hiệu của mình của công chúa do tham vọng em gái mình, Sol-hui. Khiêm tốn và làm việc chăm chỉ, cô đã được dạy không bao giờ muốn hoặc mong muốn xa hơn những gì cô ấy có, nhưng số phận trao cho cô là một trong đó sẽ ảnh hưởng đến không chỉ cuộc sống của mình và cuộc sống của gia đình, nhưng toàn bộ quốc gia như cô cố gắng để tìm thấy cô ấy nơi trong cuộc sống và đấu tranh cho tình yêu…..

HDTV-(avi)
001. http://www.sockshare.com/file/B54FB8C97947B1F1
002. http://www.sockshare.com/file/98EF56038A11FB25
003. http://www.sockshare.com/file/C0D21163CB6A321C
004. http://www.sockshare.com/file/0164D6F12F354235
005. http://www.sockshare.com/file/2D60E9197427E748
006. http://www.sockshare.com/file/0B4CA254C280F926
007. http://www.sockshare.com/file/58459944C7914089
008. http://www.sockshare.com/file/4200DDE349C8F303
009. http://www.sockshare.com/file/D16A1A8FFF9C93C2
010. http://www.sockshare.com/file/BDC7BD130E53B64D
011. http://www.sockshare.com/file/B73AC24AE5C87184
012. http://www.sockshare.com/file/045D452570147105
013. http://www.sockshare.com/file/DB758D9403386F81
014. http://www.sockshare.com/file/D69B0D2F5B0AEB15
015. http://www.sockshare.com/file/C001D02A27F9289C
016. http://www.sockshare.com/file/32F7A14C39002A1B
017. http://www.sockshare.com/file/CF5F386D8A222F61
018. http://www.sockshare.com/file/7725E791D1526A2B
019. http://www.sockshare.com/file/2D6499EDE8907FB8
020. http://www.sockshare.com/file/8180313AFC08F3E5
021. http://www.sockshare.com/file/8289AAB3B7F4A1D9
022. http://www.sockshare.com/file/F20C672A8820BF0B
023. http://www.sockshare.com/file/FD80AD43E35EDCF6
024, http://www.sockshare.com/file/147510A5736CE984
025, http://www.sockshare.com/file/594D68CB217CB71A
026, http://www.sockshare.com/file/317AE3CE61B1769B
027. http://www.sockshare.com/file/A16AD2E8A60794E5
028. http://www.sockshare.com/file/90328B7C298C163A
029. http://www.sockshare.com/file/B86B445EB1982DFC
030. http://www.sockshare.com/file/EE6C09C06332E315
031. http://www.sockshare.com/file/D5C3BF37994536EC
032. http://www.sockshare.com/file/68D1A8E99E1F9C9E
033. http://www.sockshare.com/file/4C6060971512245D
034. http://www.sockshare.com/file/1942E04F2B693AFE
035. http://www.sockshare.com/file/28F41C6F049C1B2E
036. http://www.sockshare.com/file/FB8E48EB7FCBB5EB
037. http://www.sockshare.com/file/FA3E3EEC9BF826B4
038. http://www.sockshare.com/file/589CA5C3278F69B8
039. http://www.sockshare.com/file/1DD5B0E9BD197DC3
040. http://www.sockshare.com/file/628F9AA6306A2BA5
041. http://www.sockshare.com/file/E9E31781C9F74FD7
042. http://www.sockshare.com/file/DA4FE7D52EAD13ED
043. http://www.sockshare.com/file/163BBC802EA3DB03
044. http://www.sockshare.com/file/AD91E58E7778DCFB
045. http://www.sockshare.com/file/578B8608C66C0A6C
046. http://www.sockshare.com/file/9CDAC5C9E6665BB5
047. http://www.sockshare.com/file/0D910FBA2F67FB55
048. http://www.sockshare.com/file/673E9B6E17FD6445
049. http://www.sockshare.com/file/079F5986C327550E
050. http://www.sockshare.com/file/39790593285B5FC1
051. http://www.sockshare.com/file/CB0C037A10E39185
052. http://www.sockshare.com/file/98F50FFBB31A52CE
053. http://www.sockshare.com/file/9645EC71F1E7A787
054. http://www.sockshare.com/file/C52ED6060E60FAAF
055. http://www.sockshare.com/file/056BA7E11986E2AF
056. http://www.sockshare.com/file/A0CB2BC76D2BE3B7
057. http://www.sockshare.com/file/FE72068F9019F53B
058. http://www.sockshare.com/file/551E231D102E0223
059. http://www.sockshare.com/file/EF046CFCAABC1018
060. http://www.sockshare.com/file/B74D20200447C717
061. http://www.sockshare.com/file/91EB2D5B3226E812
062. http://www.sockshare.com/file/5EE4325604534C0A
063. http://www.sockshare.com/file/7AB1FC5ED2A21A68
064. http://www.sockshare.com/file/DA9AC3A975881EEC
065. http://www.sockshare.com/file/CE6C70017B7338D2
066. http://www.sockshare.com/file/334DE6AAB887D220
067. http://www.sockshare.com/file/104308B9766905AA
068. http://www.sockshare.com/file/6BF017827EF427B3
069. http://www.sockshare.com/file/C775DEF670FC9443
070. http://www.sockshare.com/file/38FC36A0EF096C3C
071. http://www.sockshare.com/file/A434ED351E82D0E1
072. http://www.sockshare.com/file/FF9FCECFB55098CE
073. http://www.sockshare.com/file/D85AF6175EDBA772
074. http://www.sockshare.com/file/B60DE1B8125CB8B8
075. http://www.sockshare.com/file/B00F4765FC7297D3
076. http://www.sockshare.com/file/C86EB36C6BE206BC
077. http://www.sockshare.com/file/CED7A721D3DD4BBB
078. http://www.sockshare.com/file/5F02C3E41013F198
079. http://www.sockshare.com/file/EA155EA4FECCCB2C
080. http://www.sockshare.com/file/AFC782603504CB4F
081. http://www.sockshare.com/file/ABFB2975BBFE3866
082. http://www.sockshare.com/file/A33598914C12D2B1
083. http://www.sockshare.com/file/8774D1147B952AEC
084. http://www.sockshare.com/file/7AAA86DE3AD52588
085. http://www.sockshare.com/file/DDBCBCBBEAE9704F
086. http://www.sockshare.com/file/97BB5F4B02C0DC43
087. http://www.sockshare.com/file/7D0CF76AD0FAE47A
088. http://www.sockshare.com/file/ACAFDE525989735F
089. http://www.sockshare.com/file/DF88813B19D09E2B
090. http://www.sockshare.com/file/522F38E8EFF413F6
091. http://www.sockshare.com/file/4C365705E30E764D
092. http://www.sockshare.com/file/E5C49C958B188468
093. http://www.sockshare.com/file/EBD94B50127593AA
094. http://www.sockshare.com/file/64D76001FFC9EC2B
095. http://www.sockshare.com/file/CBB8C7ED531A98B3
096. http://www.sockshare.com/file/60816B54E04042E5
097. http://www.sockshare.com/file/CB5501D608BD4008
098. http://www.sockshare.com/file/7F2E8AA6B0E37E89
099. http://www.sockshare.com/file/5567B1E9A814A704
100. http://www.sockshare.com/file/D2BA7B3FD3754D62
101. http://www.sockshare.com/file/31ED95EB0C70CFDC
102. http://www.sockshare.com/file/1C700725A9039048
103. http://www.sockshare.com/file/6370FC6B59340A47
104. http://www.sockshare.com/file/85335F6AE00C6158
105. http://www.sockshare.com/file/808C33A11012A516
106. http://www.sockshare.com/file/BC027B606651F556
107. http://www.sockshare.com/file/08711A4246D9267C
108Endhttp://www.sockshare.com/file/2527FD3E6CAEDBBE

About the Author