Ông Trùm Tài Chánh 30 Tập [Complete]

Ông Trùm Tài Chánh 30 Tập [Complete]

[TVB-DRAMA]_Ông Trùm Tài Chánh _ (The Ultimate Addiction)_30 Tập_US Lồng Tiếng
Diễn viên:_ :Huỳnh Tông Trạch – Trác Úc
Hồ Định Hân – Phương Minh Du
Từ Tử San – Tư Nhã (GIA)
Trần Mẫn Chi – Hà Song Di
Đặng Bội Nghi – Trác Chí Nhiên
Trần Mẫn Chi – Hà Song Di
Giang Mỹ Nghi – Sài Bái Huân
Hoàng Gia Nhạc – Hà Song Khương
Liệu Lệ Lệ – Dung Tú Quyên
Trần Kỳ – Trầm Gia Văn
Huỳnh Trí Hiền – Chu Tân Dũng
Tôn Tuệ Tuyết – La Ái Na (Ella)
Nội dung:__ : -Huỳnh Tông Trạch thủ vai 1 doanh nhân thành công, Từ Tử San đóng vai doanh nhân nhưng từng là 1 cựu cảnh sát. Cô tìm cách trả thù Huỳnh Tông Trạch sau khi anh ta phản bội và gây ra cái chết của cha cô._Huỳnh Trí Hiền và Trần Mẫn Chi thủ vai cảnh sát, điều tra tội phạm kinh tế. Huỳnh Trí Hiền ban đầu là bạn của Huỳnh Tông Trạch nhưng sau đó sẽ điều tra Huỳnh Tông Trạch, Huỳnh Trí Hiền có 1 cô em gái làm vợ cũ của Huỳnh Tông Trạch nhưng vì 1 tai nạn cô em này qua đời gây ra hận thù giữ Huỳnh Tông Trạch và Huỳnh Trí Hiền. Huỳnh Trí Hiền sẽ cố gắng thu thập bằng chứng buộc tội Huỳnh Tông Trạch, Huỳnh Trí Hiền có tình tay ba với Trần Mẫn Chi và Giang Mỹ Nghi…………. :P

HDTV-(avi)
01OngTrumTaiChanh_01.avi – 520.4 MB
02OngTrumTaiChanh_02.avi – 518.0 MB
03OngTrumTaiChanh_03.avi – 517.3 MB
04OngTrumTaiChanh_04.avi – 520.0 MB
05OngTrumTaiChanh_05.avi – 519.7 MB
06OngTrumTaiChanh_06.avi – 519.5 MB
07OngTrumTaiChanh_07.avi – 519.9 MB
08OngTrumTaiChanh_08.avi – 518.0 MB
09OngTrumTaiChanh_09.avi – 517.3 MB
10OngTrumTaiChanh_10.avi – 520.6 MB
11OngTrumTaiChanh_11.avi – 517.8 MB
12OngTrumTaiChanh_12.avi – 518.4 MB
13OngTrumTaiChanh_13.avi – 518.5 MB
14OngTrumTaiChanh_14.avi – 520.2 MB
23OngTrumTaiChanh_23.avi
24OngTrumTaiChanh_24.avi
25OngTrumTaiChanh_25.avi
26OngTrumTaiChanh_26.avi
27http://jumbofilebox.com/newfile?n=70…aiChanh_27.avi
28http://jumbofilebox.com/newfile?n=70…aiChanh_28.avi
29http://jumbofilebox.com/newfile?n=70…aiChanh_29.avi
30Endhttp://jumbofilebox.com/newfile?n=70…hanh_30end.avi

Uploaded
01http://uploaded.net/file/5inynmsx/On…aiChanh_01.avi
02http://uploaded.net/file/9xhm3n48/On…aiChanh_02.avi
03http://uploaded.net/file/32eurpe2/On…aiChanh_03.avi
04http://uploaded.net/file/5j4rxl0b/On…aiChanh_04.avi
05http://uploaded.net/file/s59gd3nh/On…aiChanh_05.avi
06http://uploaded.net/file/3csugdig/On…aiChanh_06.avi
07http://uploaded.net/file/415ki93l/On…aiChanh_07.avi
08http://uploaded.net/file/6my8esk5/On…aiChanh_08.avi
09http://uploaded.net/file/xplwbfix/On…aiChanh_09.avi
10http://uploaded.net/file/lriitrl4/On…aiChanh_10.avi
11http://uploaded.net/file/cxpccng0/On…aiChanh_11.avi
12http://uploaded.net/file/uluazyer/On…aiChanh_12.avi
13http://uploaded.net/file/nghxp5gc/On…aiChanh_13.avi
14http://uploaded.net/file/dfr8nlvf/On…aiChanh_14.avi
15http://uploaded.net/file/ibfh3t0t/On…aiChanh_15.avi
16http://uploaded.net/file/qq2sshh2/On…aiChanh_16.avi
17http://uploaded.net/file/9jsmdjnr/On…aiChanh_17.avi
18http://uploaded.net/file/8jl80ojx/On…aiChanh_18.avi
19http://uploaded.net/file/ch92ea87/On…aiChanh_19.avi
20http://uploaded.net/file/zkiw6b2p/On…aiChanh_20.avi
21http://uploaded.net/file/xc6x2bq3/On…aiChanh_21.avi
22http://uploaded.net/file/zengt6db/On…aiChanh_22.avi
23http://uploaded.net/file/yfrq96kw/On…aiChanh_23.avi
24http://uploaded.net/file/6dkh5boa/On…aiChanh_24.avi
25http://uploaded.net/file/c3rj44em/On…aiChanh_25.avi
26http://uploaded.net/file/35qmtmk1/On…aiChanh_26.avi
27http://uploaded.net/file/spd4rpev/On…aiChanh_27.avi
28http://uploaded.net/file/kqudmzzm/On…aiChanh_28.avi
29http://uploaded.net/file/gy11tlfq/On…aiChanh_29.avi
30Endhttp://uploaded.net/file/bu94j3re/On…hanh_30end.avi

Oboom
01https://www.oboom.com/OYSQYMRK/OngTrumTaiChanh_01.avi
02https://www.oboom.com/KWXWZDH6/OngTrumTaiChanh_02.avi
03https://www.oboom.com/UF9PITVD/OngTrumTaiChanh_03.avi
04https://www.oboom.com/JN5SOB85/OngTrumTaiChanh_04.avi
05https://www.oboom.com/L3M8RZ5D/OngTrumTaiChanh_05.avi
06https://www.oboom.com/JXLMLK20/OngTrumTaiChanh_06.avi
07https://www.oboom.com/3XEQ3HJN/OngTrumTaiChanh_07.avi
08https://www.oboom.com/A9UOIB3K/OngTrumTaiChanh_08.avi
09https://www.oboom.com/X6IUP4O7/OngTrumTaiChanh_09.avi
10https://www.oboom.com/DPT8B8OJ/OngTrumTaiChanh_10.avi
11https://www.oboom.com/4OPG2T24/OngTrumTaiChanh_11.avi
12https://www.oboom.com/UPUEDF66/OngTrumTaiChanh_12.avi
13https://www.oboom.com/ZTRNJRHF/OngTrumTaiChanh_13.avi
14https://www.oboom.com/G13WC7XH/OngTrumTaiChanh_14.avi
15https://www.oboom.com/2DC1NWB1/OngTrumTaiChanh_15.avi
16https://www.oboom.com/XS3C6W8U/OngTrumTaiChanh_16.avi
17https://www.oboom.com/PT0K1NJY/OngTrumTaiChanh_17.avi
18https://www.oboom.com/H5Z64ARP/OngTrumTaiChanh_18.avi
19https://www.oboom.com/PDGD9ICS/OngTrumTaiChanh_19.avi
20https://www.oboom.com/1XYEU01I/OngTrumTaiChanh_20.avi
21https://www.oboom.com/5ZP2OZU9/OngTrumTaiChanh_21.avi
22https://www.oboom.com/KU7ZL317/OngTrumTaiChanh_22.avi
23https://www.oboom.com/GH8L4VL7/OngTrumTaiChanh_23.avi
24https://www.oboom.com/RURTN2V3/OngTrumTaiChanh_24.avi
25https://www.oboom.com/2DTU88U7/OngTrumTaiChanh_25.avi
26https://www.oboom.com/WSJP2X8H/OngTrumTaiChanh_26.avi
27https://www.oboom.com/ZTA8FK7O/OngTrumTaiChanh_27.avi
28https://www.oboom.com/QBSRVGDV/OngTrumTaiChanh_28.avi
29https://www.oboom.com/N44PNLS1/OngTrumTaiChanh_29.avi
30Endhttps://www.oboom.com/Q8LMNNHC/OngTr…hanh_30end.avi

HD720p-(mkv)
01http://uploaded.net/file/zci5b67f/On…aiChanh_01.mkv
02http://uploaded.net/file/9y3vfbub/On…aiChanh_02.mkv
03http://uploaded.net/file/32fqabt9/On…aiChanh_03.mkv
04http://uploaded.net/file/a5ssqfns/On…aiChanh_04.mkv
05http://uploaded.net/file/vw2auzsi/On…aiChanh_05.mkv
06http://uploaded.net/file/cjnbpxmo/On…aiChanh_06.mkv
07http://uploaded.net/file/0l4vhw0f/On…aiChanh_07.mkv
08http://uploaded.net/file/zdkj6ibb/On…aiChanh_08.mkv
09http://uploaded.net/file/0dtgs2ba/On…aiChanh_09.mkv
10http://uploaded.net/file/jg1wvwjv/On…aiChanh_10.mkv
11http://uploaded.net/file/uqzca94y/On…aiChanh_11.mkv
12http://uploaded.net/file/b39r4515/On…aiChanh_12.mkv
13http://uploaded.net/file/idnfiqgu/On…aiChanh_13.mkv
14http://uploaded.net/file/myhdumqe/On…aiChanh_14.mkv
15http://uploaded.net/file/dgezcm0s/On…aiChanh_15.mkv
16http://uploaded.net/file/ogb1ngy6/On…aiChanh_16.mkv
17http://uploaded.net/file/d95m9qhl/On…aiChanh_17.mkv
18http://uploaded.net/file/g9od9qmn/On…aiChanh_18.mkv
19http://uploaded.net/file/cipx6ul1/On…aiChanh_19.mkv
20http://uploaded.net/file/7rku13ke/On…aiChanh_20.mkv
21http://uploaded.net/file/uzq63wcs/On…aiChanh_21.mkv
22http://uploaded.net/file/rvdwrqm8/On…aiChanh_22.mkv
23http://uploaded.net/file/wn6fvjeg/On…aiChanh_23.mkv
24http://uploaded.net/file/8tqvywbj/On…aiChanh_24.mkv
25http://uploaded.net/file/1pnw2mcn/On…aiChanh_25.mkv
26http://uploaded.net/file/ogldhe3c/On…aiChanh_26.mkv
27http://uploaded.net/file/8unfecqu/On…aiChanh_27.mkv
28http://uploaded.net/file/x29ibcmb/On…aiChanh_28.mkv
29http://uploaded.net/file/h0c0s5m1/On…aiChanh_29.mkv
30Endhttp://uploaded.net/file/1l9ak1eg/On…hanh_30end.mkv

Oboom
01https://www.oboom.com/5NJEJQVY/OngTrumTaiChanh_01.mkv
02https://www.oboom.com/41RSWYEL/OngTrumTaiChanh_02.mkv
03https://www.oboom.com/7SCVZYFR/OngTrumTaiChanh_03.mkv
04https://www.oboom.com/XMBLSWSB/OngTrumTaiChanh_04.mkv
05https://www.oboom.com/ASM8P3D7/OngTrumTaiChanh_05.mkv
06https://www.oboom.com/Z94XY88Q/OngTrumTaiChanh_06.mkv
07https://www.oboom.com/QWJKF9OZ/OngTrumTaiChanh_07.mkv
08https://www.oboom.com/TKPE7W1V/OngTrumTaiChanh_08.mkv
09https://www.oboom.com/RDEGV5QI/OngTrumTaiChanh_09.mkv
10https://www.oboom.com/D7QGHBKO/OngTrumTaiChanh_10.mkv
11https://www.oboom.com/TZU8UFG7/OngTrumTaiChanh_11.mkv
12https://www.oboom.com/X5VAUH4Y/OngTrumTaiChanh_12.mkv
13https://www.oboom.com/3OE63PDX/OngTrumTaiChanh_13.mkv
14https://www.oboom.com/WZ3R1GR2/OngTrumTaiChanh_14.mkv
15http://uploaded.net/file/dgezcm0s/On…aiChanh_15.mkv
16http://uploaded.net/file/ogb1ngy6/On…aiChanh_16.mkv
17http://uploaded.net/file/d95m9qhl/On…aiChanh_17.mkv
18http://uploaded.net/file/g9od9qmn/On…aiChanh_18.mkv
19http://uploaded.net/file/7rku13ke/On…aiChanh_20.mkv
20http://uploaded.net/file/uzq63wcs/On…aiChanh_21.mkv
21http://uploaded.net/file/rvdwrqm8/On…aiChanh_22.mkv
22http://uploaded.net/file/wn6fvjeg/On…aiChanh_23.mkv
23http://uploaded.net/file/8tqvywbj/On…aiChanh_24.mkv
24http://uploaded.net/file/1pnw2mcn/On…aiChanh_25.mkv
25http://uploaded.net/file/ogldhe3c/On…aiChanh_26.mkv

 

About the Author