Tùy Đưòng Anh Hùng 32 Tập [Complete]

Tùy Đưòng Anh Hùng 32 Tập [Complete]

[TVB-DRAMA]_Tùy Đưòng Anh Hùng_Heroes of the Sui & Tang Dynasties_32 Tập_US Lồng Tiếng.
Diễn viên:___:__Đỗ Thuần,Nghiêm Khoan,Trần Hạo,Khương Võ ,Hồ Đông,Trương Hàn,Vương Bảo Cường
Nội dung:___:__Chuyển thể trung thành với tác phẩm cùng tên của tác giả Chử Nhân Hoặc, bộ phim Tùy Đường diễn nghĩa tái hiện việc tụ nghĩa và tan rã của các anh hùng trên đồi Ngũ Cương, cuộc tình giữa Tùy Dượng Đế và Chu Quý Nhi, duyên nợ giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Thông qua ba tuyến truyện này, tác giả phơi bày sự thối nát của giai cấp phong kiến thống trị, ca ngợi tinh thần dũng cảm, lòng nghĩa khí của các anh hùng thời Tùy, Đường Trong khi nhiều nhà sản xuất lao theo những đề tài đang thịnh hành như chuyện tình vượt thời gian thì sự ra đời của bộ phim Tùy Đường diễn nghĩa đã tạo được sự quan tâm của khán giả cũng như giới truyền thông. Nhà sản xuất Trình Lực Đông cho biết: ‘Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, để tôn trọng lịch sử, tôn trọng khán giả, chúng tôi quyết đầu tư ở mức tối đa cho tác phẩm của mình……..

Ryushare-(avi)

http://ryushare.com/ea492ccb963/TuyDuongAnhHung_01.avi
http://ryushare.com/54ac887358c5/TuyDuongAnhHung_02.avi
http://ryushare.com/ea492ccb966/TuyDuongAnhHung_03.avi
http://ryushare.com/54ac887358ce/TuyDuongAnhHung_04.avi
http://ryushare.com/4b943a007116/TuyDuongAnhHung_05.avi
http://ryushare.com/4aab655b6807/TuyDuongAnhHung_06.avi
http://ryushare.com/49c290b64a78/TuyDuongAnhHung_07.avi
http://ryushare.com/4aab655b680b/TuyDuongAnhHung_08.avi
http://ryushare.com/2f627a06042c/TuyDuongAnhHung_09.avi
http://ryushare.com/2f627a06042b/TuyDuongAnhHung_10.avi
http://ryushare.com/2f627a060432/TuyDuongAnhHung_11.avi
http://ryushare.com/304b4eab0d74/TuyDuongAnhHung_12.avi
http://ryushare.com/4d65e34b43cd/TuyDuongAnhHung_13.avi
http://ryushare.com/4e4eb7ef014b/TuyDuongAnhHung_14.avi
http://ryushare.com/4c7d0ea683f3/TuyDuongAnhHung_15.avi
http://ryushare.com/4d65e34b43e0/TuyDuongAnhHung_16.avi
http://ryushare.com/3c1e1b0a1861/TuyDuongAnhHung_17.avi
http://ryushare.com/3a4c71c13d05/TuyDuongAnhHung_18.avi
http://ryushare.com/3b3546664f2b/TuyDuongAnhHung_19.avi
http://ryushare.com/3a4c71c13d10/TuyDuongAnhHung_20.avi
http://ryushare.com/264a2b90e8fd/TuyDuongAnhHung_21.avi
http://ryushare.com/264a2b90e8fe/TuyDuongAnhHung_22.avi
http://ryushare.com/264a2b90e909/TuyDuongAnhHung_23.avi
http://ryushare.com/256156ebeba7/TuyDuongAnhHung_24.avi
http://ryushare.com/4c7d0ea6bce0/TuyDuongAnhHung_25.avi
http://ryushare.com/4c7d0ea6bd20/TuyDuongAnhHung_26.avi
http://ryushare.com/4c7d0ea6be14/TuyDuongAnhHung_27.avi
http://ryushare.com/4c7d0ea6bdd5/TuyDuongAnhHung_28.avi
http://ryushare.com/2f627a062ab0/TuyDuongAnhHung_29.avi
http://ryushare.com/2e79a561057a/TuyDuongAnhHung_30.avi
http://ryushare.com/2e79a561057c/TuyDuongAnhHung_31.avi
http://ryushare.com/2f627a062ab2/Tuy…Hung_32End.avi

Uploaded-(avi)
http://uploaded.net/file/2dkftv40/Tu…AnhHung_01.avi
http://uploaded.net/file/81oek25h/Tu…AnhHung_02.avi
http://uploaded.net/file/lzpquc9v/Tu…AnhHung_03.avi
http://uploaded.net/file/uxu4bv85/Tu…AnhHung_04.avi
http://uploaded.net/file/zchu6ufp/Tu…AnhHung_05.avi
http://uploaded.net/file/cgxev4jx/Tu…AnhHung_06.avi
http://uploaded.net/file/u13cvnxw/Tu…AnhHung_07.avi
http://uploaded.net/file/ivwh6ie8/Tu…AnhHung_08.avi
http://uploaded.net/file/5wvuidxo/Tu…AnhHung_09.avi
http://uploaded.net/file/jvgtff5f/Tu…AnhHung_10.avi
http://uploaded.net/file/lsbmknxw/Tu…AnhHung_11.avi
http://uploaded.net/file/e6qfl3r7/Tu…AnhHung_12.avi
http://uploaded.net/file/xprfuxic/Tu…AnhHung_17.avi
http://uploaded.net/file/3mwfp34s/Tu…AnhHung_18.avi
http://uploaded.net/file/2migt42l/Tu…AnhHung_19.avi
http://uploaded.net/file/ibj6m4o1/Tu…AnhHung_20.avi
http://uploaded.net/file/og8t3gju/Tu…AnhHung_21.avi
http://uploaded.net/file/cy4pyzts/Tu…AnhHung_22.avi
http://uploaded.net/file/xai9dvmj/Tu…AnhHung_23.avi
http://uploaded.net/file/5kierfkp/Tu…AnhHung_24.avi
http://uploaded.net/file/qwrm86yb/Tu…AnhHung_25.avi
http://uploaded.net/file/r8bcc0cw/Tu…AnhHung_26.avi
http://uploaded.net/file/peko9bnk/Tu…AnhHung_27.avi
http://uploaded.net/file/2w2fa2hy/Tu…AnhHung_28.avi
http://uploaded.net/file/5ikb8hn4/Tu…AnhHung_29.avi
http://uploaded.net/file/xrwh1juv/Tu…AnhHung_30.avi
http://uploaded.net/file/irie13mx/Tu…AnhHung_31.avi
http://uploaded.net/file/380fia3e/Tu…Hung_32End.avi

About the Author