[FFVN]-Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến 55 Tập [Complete]

[FFVN]-Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến 55 Tập [Complete]

[TAISENG-DRAMA]-Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến-Love Amongst War-55 Tập-FFVN Lồng Tiếng.
Diễn viên:___: Trần Hạo Dân – Tiết Bình Quý
Tuyên Huyên – Vương Bảo Xuyến
Tiến Vinh
Trương Lượng
Hinh Tử
Nội dung:___:Nhà đường niên đại Túc Tông, cung đình tranh đấu thái tử lưu lạc bên ngoài nên đổi tên là Tiết Bình Quý, Bình Quý sau khi lớn lên đến Trường An thì gặp được thiên kim của Tướng gia là Vương Bảo Xuyến. Vương tướng quốc được Hoàng thượng ra lệnh chiêu hôn cho Bảo Xuyến, Bảo Xuyến vì chung tình với Bình Quý tuyệt tình nghĩa với phụ thân bằng tam kích chưởng, sau đó cùng Bình Quý kết thành vợ chồng. Hai quân giao chiến, công chúa nước địch gặp và được Bình Quý tha mạng nên đem lòng cảm kích. Công chúa đại chiến được gã cho Bình Quý, Bình Quý kế thừa vương vị sau thiết lập hòa bình giữa hai nước, mở ra thông thương giao dịch đẩy mạnh cuộc sống người dân. Bảo Xyến biết được sự việc này hỉu lầm Bình Quý hai người phát sinh mâu thuẫn. Sau này, Bình Quý giải thích rõ ràng mọi chuyện, hai người lại thông hiểu cho nhau cho nên một nhà đoàn viên………..

HDTV-(avi)
01 http://www.basicupload.com/0unak09kqr3f
02 http://www.basicupload.com/gntwuvt8z6an
03 http://www.basicupload.com/lwmuwgz3bylt
04 http://www.basicupload.com/4o7zksgo0tp2
05 http://www.basicupload.com/xf80ngkczm1v
06 http://www.basicupload.com/howl87oo4ux6
07 http://www.basicupload.com/19rn8fvisk8t
08 http://www.basicupload.com/wr9x9o2t3gc5
09 http://www.basicupload.com/u7eq7567dhg1
10 http://www.basicupload.com/n3hndrg6eh2f
11 http://www.basicupload.com/9ebp12l1b8yg
12 http://www.basicupload.com/qj4lx50lw43z
13 http://www.basicupload.com/i61sv0fbcri7
14 http://www.basicupload.com/m0qoa1zo7qlr
15 http://www.basicupload.com/k33x6fhw1yj8
16 http://www.basicupload.com/rb8b3go3f9mm
17 http://www.basicupload.com/qz9bmk2hl42p
18 http://www.basicupload.com/orcglsatpqfa
19 http://www.basicupload.com/f2ctznj6o9to
20 http://www.basicupload.com/g1umr4puq7zi
21 http://www.basicupload.com/oo3ae9fgdh2r
22 http://www.basicupload.com/acyifuaaquln
23 http://www.basicupload.com/hrmpdfajmojc
24 http://www.basicupload.com/stg96e229jgk
25 http://www.basicupload.com/d3njntikscft
26 http://www.basicupload.com/4o2tdeuhwxcm
27 http://www.basicupload.com/657062o2rrj1
28 http://www.basicupload.com/t7io7q9y4ycx
29 http://www.basicupload.com/21xde354fzhf
30 http://www.basicupload.com/ohldq4dmg9sl
31 http://www.basicupload.com/sl3605f9c32r
32 http://www.basicupload.com/jwlkpp97lh5p
33 http://www.basicupload.com/ofnewhns95ot
34 http://www.basicupload.com/oj5xivc0zh0u
35 http://www.basicupload.com/el2wnwzx9723
36 http://www.basicupload.com/4dtkqbwupy45
37 http://www.basicupload.com/qjc6sker7omq
38 http://www.basicupload.com/4lr9qn7uzbgh
39 http://www.basicupload.com/cl80my0yopov
40 http://www.basicupload.com/gfj4fw49n569
41 http://www.basicupload.com/54q331oco357
42 http://www.basicupload.com/rs7xaatanuft
43 http://www.basicupload.com/smkit49flboz
44 http://www.basicupload.com/blfxs46u3w24
45 http://www.basicupload.com/ycl5nozx69hv
46 http://www.basicupload.com/1rrr0yh2rhq1
47 http://www.basicupload.com/iz9qetk9e1bi
48 http://www.basicupload.com/6f8ka9guwfg5
49 http://www.basicupload.com/gz1vxvrv5vhp
50 http://www.basicupload.com/idfswbsdyu46
51 http://www.basicupload.com/5jq352kci3wv
52 http://www.basicupload.com/8f6fcta9jz45
53 http://www.basicupload.com/wyb52s3fovtw
54 http://www.basicupload.com/vt6c3nysscoj
55 http://www.basicupload.com/oj4jz873uxq4

About the Author