[FFVN]-Dương Quý Phi Bi Sử 49 Tập [Complete]

[FFVN]-Dương Quý Phi Bi Sử 49 Tập [Complete]


[TAISENG_DRAMA]____ Dương Quý Phi Bi Sử__The legend of Yang Guife ___49 Tập__FFVN Lồng Tiếng.
Diễn viên:__: Huỳnh Thu Sinh – Lý Long Cơ
Ân Đào – Dương Ngọc Hoàn
Diệp Tuyền – Quắc Quốc phu nhân
Hà Tái Phi – Võ Huệ Phi
Thạch Tiểu Quần – Tạ A Man
Từ Cẩm Giang – An Lộc Sơn
Kim Xảo Xảo – Ngọc Chân công chúa
Tạ Quân Hào – cha Dương Ngọc Hoàn
Vương Lạc Dũng – Lý Bạch
Nội dung:___: Huỳnh Thu Sinh và Ân Đào sẽ dựng lại giai thoại kinh điển về tình yêu trong cung cấm với “Dương Quý Phi bí sử.”Nam diễn viên Hồng Kông Huỳnh Thu Sinh và nữ diễn viên Đại lục Ân Đào sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt Dương Quý Phi bí sử. Huỳnh Thu Sinh và Ân Đào sẽ tham gia bộ phim lịch sử của đạo diễn Vưu Tiểu Cương. Huỳnh Thu Sinh vào vai hoàng đế Huyền Tông nhà Đường (618 – 970 sau công nguyên) còn Ân Đào sẽ khắc họa hình ảnh Dương Ngọc Hoàn, vương phi yêu quý của hoàng đế, một trong bốn Tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ…………

Bacicupload
01 http://www.basicupload.com/5q5msxluhb66
02 http://www.basicupload.com/55ffxzn9v3mt
03 http://www.basicupload.com/tce1bf35z9la
04 http://www.basicupload.com/c2swowsws2qe
05 http://www.basicupload.com/fmbnlngffm9c
06 http://www.basicupload.com/2qjtq25d7jcb
07 http://www.basicupload.com/jb6zy6k19jq6
08 http://www.basicupload.com/96ybhy8d4wbh
09 http://www.basicupload.com/7swmq1rxdxgk
10 http://www.basicupload.com/s9csdux5qua7
11 http://www.basicupload.com/umgzvl6qqo6s
12 http://www.basicupload.com/8hy6sv53ja14
13 http://www.basicupload.com/jzsos6sjan2k
14 http://www.basicupload.com/gn9ng38q2ngk
15 http://www.basicupload.com/6kq9928wj411
16 http://www.basicupload.com/hn4t0oud0yt1
17 http://www.basicupload.com/gi7s4t9mrjxa
18 http://www.basicupload.com/kr73y3cb9tsn
19 http://www.basicupload.com/2l7pl35xz3b0
20 http://www.basicupload.com/5fhvpxrrp91e
21 http://www.basicupload.com/6fk6a0g73ydi
22 http://www.basicupload.com/54yst2cpr6tr
23 http://www.basicupload.com/j72r58vfsd3w
24 http://www.basicupload.com/tpi9m1hmoxul
25 http://www.basicupload.com/wqo4i8hf6u0t
26 http://www.basicupload.com/l1mael6pua73
27 http://www.basicupload.com/a9bw07c4u8ge
28 http://www.basicupload.com/cfjxlyjfwph0
29 http://www.basicupload.com/s7i5k1vh53md
30 http://www.basicupload.com/pj4ji3ivwy69
31 http://www.basicupload.com/pd9lr3equoo8
32 http://www.basicupload.com/s6vuq5fd90tz
33 http://www.basicupload.com/15d03q3sh23z
34 http://www.basicupload.com/l8uvwxdn3urt
35 http://www.basicupload.com/f1rqjg6lxgbg
36 http://www.basicupload.com/y3socyj10k3w
37 http://www.basicupload.com/moksxcwbyezu
38 http://www.basicupload.com/6w1t7wjzvklk
39 http://www.basicupload.com/z6ownlx1pv7o
40 http://www.basicupload.com/ru2vghhalktu
41 http://www.basicupload.com/dks8zvdvarg3
42 http://www.basicupload.com/p8tsb8fjjzyp
43 http://www.basicupload.com/gcvjrzzd8olx
44 http://www.basicupload.com/x6o97m7nalfd
45 http://www.basicupload.com/utl5jn0obyce
46 http://www.basicupload.com/ul8a2uu4v7st
47 http://www.basicupload.com/y5huknqgcwap
48 http://www.basicupload.com/szbybe6qd3xm
49 http://www.basicupload.com/hhexkla72ype

About the Author