Quyền Lưc Ngoài Vòng Pháp Luật 32 Tập [Complete]

Quyền Lưc Ngoài Vòng Pháp Luật 32 Tập [Complete]

[TVB-DRAMA]___Quyền Lưc Ngoài Vòng Pháp Luật-____Will Power___ 32 Tập___US Lồng Tiếng .
Diễn viên:___Lê Diệu Tường – Wilson Dư Anh Vĩ
Trần Hào – Morris Lý Danh Dương
Ngũ Vịnh Vy – Lục Tư Ngưng
Trần Pháp Lai – Thẩm Duyệt Cần
Trần Chí Sâm – Trình Gia Minh
Mã Trại – Lữ Tiểu Lộ
Vương Hạo Tín – Tống Gia Diệu
Tạ Tuyết Tâm – Quách Lệ Dung
Cao Hải Ninh – Giản Mỹ Đình
Nhạc Hoa – cha Trình Gia Minh
Hàn Mã Lợi – mẹ Trịnh Gia Minh
Chung Cảnh Huy – Thẩm Dịch Hòa
Đặng Kiện Hoằng – Tống Gia Hằng
Trần Quốc Bang – Tống Gia Tường
Nội dung:__Trong giới luật sư có hai người nổi tiếng là Dư Anh Vỹ (Lê Diệu Tường) và Lý Danh Hương (Trần Hào) nhưng cả hai đều chống đối nhau mỗi lần lên tòa, có một lần trên tòa Anh Vỹ chuyển bại thành thắng nhưng xém chút mất mạng, khiến anh ta nhìn lại cuộc đời, sự thay đổi lần này của anh làm cho luật sư Dư Thâm Bảo (Nhạc Hoa) có cách nhìn khác về anh, nhận anh tham gia vào vụ án di sản của một phú hào. Còn Danh Dương lâm vào cảnh nợ nần buộc phải trở về với sư phụ của mình là luật sư Thẩm Dịch Hòa (Chung Cảnh Huy) lúc đầu phải hợp tác với sư phụ của mình là luật sư Thẩm Duyệt Cần (Trần Pháp Lai), Thẩm Duyệt Cần quen với một công tử nhà giàu là Tống Gia Huy (Vương Hạo Tín) đã nhiều năm, nhưng Gia Huy là một người thích làm việc công to nên tạo cơ hội cho Danh Hương lợi dụng. Khi vụ án di sản bắt đầu khai thẩm, không ngờ thẩm phản chủ thẩm Lục Tư Ngưng (Ngũ Vịnh Vy) lại là vợ trước của Anh Vỹ, cũng đồng thời là bạn gái cũ của Danh Dương , họ lại một lần nữa gặp lại nhau trên tòa nhưng lần này họ phát hiện vụ án có chứa nội tình, các nhân vật trong vụ án lại có liên quan đến đệ tử của Anh Vỹ là Trình Gia Minh (Trần Chí Sâm), từ từ họ đã vạch ra một cuộc sóng gió sinh tử tồn vong từ trong vụ án này………………

Epicshare
http://epicshare.net/ekywhut0ik0o/Qu…at_01.avi.html
http://epicshare.net/kc4n4acd19dc/Qu…at_02.avi.html
http://epicshare.net/02o4ysx3hpjq/Qu…ua_03.avi.html
http://epicshare.net/9oumwpcc7c65/Qu…ua_04.avi.html
http://epicshare.net/axaw60ulfdrz/Qu…ua_05.avi.html
http://epicshare.net/99g5zm5dhxbw/Qu…ua_06.avi.html
http://epicshare.net/ubrso9nec93t/Qu…at_07.avi.html
http://epicshare.net/rvpbfpxfg8x9/Qu…at_08.avi.html
http://epicshare.net/onhmuklbe94o/Qu…09fix.avi.html
http://epicshare.net/zgf9tzb3cbgo/Qu…10fix.avi.html
http://epicshare.net/01ingra7ceu7/Qu…11fix.avi.html
http://epicshare.net/c0ahd0ux4302/Qu…12fix.avi.html
http://epicshare.net/8vtjendhrzl8/Qu…at_13.avi.html
http://epicshare.net/8yfret4ivn68/Qu…at_14.avi.html
http://ryushare.com/20d52fb15841/Quy…hapLuat_15.avi
http://epicshare.net/ajswvl949qad/Qu…at_16.avi.html
http://epicshare.net/rxa0asj7ln9y/Qu…at_17.avi.html
http://epicshare.net/3lm8frrruyds/Qu…at_18.avi.html
http://epicshare.net/2l3tb4yweo4u/Qu…at_19.avi.html
http://epicshare.net/4s2jtpy9bakm/Qu…at_20.avi.html
http://epicshare.net/h0l24nwc6bz6/Qu…at_21.avi.html
http://epicshare.net/syvrapzvuvum/Qu…at_22.avi.html
http://epicshare.net/q1wircaotms0/Qu…at_24.avi.html
http://epicshare.net/uphanspz6dzo/Qu…at_25.avi.html
http://epicshare.net/z85hnlj5iikd/Qu…at_26.avi.html
http://epicshare.net/k86oa1e624lc/Qu…at_27.avi.html
http://epicshare.net/wd0b9nucipri/Qu…at_28.avi.html
http://ryushare.com/16d40c9b7440/Quy…pLuat_2930.avi
http://ryushare.com/14198eaca4e8/Quy…at_3132End.avi

 

About the Author