Rau Muóng Tháng 9 -35 Tập [Complete]

Rau Muóng Tháng 9 -35 Tập [Complete]

[VIET-DRAMA]____Rau Muóng Tháng 9_____[September Spinach]____36 Tập___Phim Truyện Miền Nam.
Diễn viên:_____Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Hà Trí Quang, Diễm Phương, Văn Phượng, NSƯT Thanh Vy, Hoàng Sơn, Bích Hằng, Mai Huỳnh, Hồ Vĩnh Anh, Thiên Hương, Bích Duyên…
Nội dung: ____Phim Rau Muống Tháng Chín là câu chuyện về những cách ống , mối quan hệ của những gia đình có 3 thế hệ sống chung với nhau mà cụ thể ở đây có đến 3 gia đình khác nhau và cũng có những điểm chung như vậy . Gia đình đầu tiên có một chút thiên hướng về miền Bắc. Khi mà người mẹ chồng khó tinsh luôn muốn người con dâu theo ý mình . Phim mang gia trị nhân văn và cách đối nhân xử thế của những người chung một gia đình . Hướng con người đến những cảm xúc vô biên của hạnh phúc, đồng thời cũng là lời khuyên nhẹ nhàng gửi đến các đấng mẹ chồng và các cô con dâu nên trân trọng những gì đang có, để xây dựng hạnh phúc bền lâu……….

HDTV-(avi)
Tập 01 http://hotfile.com/dl/248170048/0a71…g9_01.avi.html
Tập 02 http://hotfile.com/dl/248177649/aa59…g9_02.avi.html
Tập 03 http://hotfile.com/dl/248179739/a80a…g9_03.avi.html
Tập 04 http://hotfile.com/dl/248181863/327d…g9_04.avi.html
Tập 05 http://hotfile.com/dl/248187290/6af1…g9_05.avi.html
Tập 06 http://hotfile.com/dl/248192872/0a89…g9_06.avi.html
Tập 07 http://hotfile.com/dl/248491387/17ce…g9_07.avi.html
Tập 08 http://hotfile.com/dl/248508609/1c3c…g9_08.avi.html
Tập 09 http://hotfile.com/dl/248497930/61eb…g9_09.avi.html
Tập 10 http://hotfile.com/dl/248515388/867b…g9_10.avi.html
Tập 11 http://hotfile.com/dl/248525755/a8ef…g9_11.avi.html
Tập 12 http://hotfile.com/dl/248516962/5eb5…g9_12.avi.html
Tập 13 http://hotfile.com/dl/249246559/1b8a…g9_13.avi.html
Tập 14 http://hotfile.com/dl/249251132/1e7c…g9_14.avi.html
Tập 15 http://hotfile.com/dl/249274248/590c…g9_15.avi.html
Tập 16 http://hotfile.com/dl/249272354/96a6…g9_16.avi.html
Tập 17 http://hotfile.com/dl/249278251/a44c…g9_17.avi.html
Tập 18 http://hotfile.com/dl/249312873/df83…g9_18.avi.html
Tập 19 http://hotfile.com/dl/250127152/160a…g9_19.avi.html
Tập 20 http://hotfile.com/dl/250128601/874f…g9_20.avi.html
Tập 21 http://hotfile.com/dl/250131588/2afd…g9_21.avi.html
Tập 22 http://hotfile.com/dl/250136079/44c1…g9_22.avi.html
Tập 23 http://hotfile.com/dl/250148221/2520…g9_23.avi.html
Tập 24 http://hotfile.com/dl/250149869/4afb…g9_24.avi.html
Tập 25 http://hotfile.com/dl/250153497/8e9e…g9_25.avi.html
Tập 26 http://hotfile.com/dl/250196933/c81f…g9_26.avi.html
Tập 27 http://hotfile.com/dl/250193459/02f9…g9_27.avi.html
Tập 28 http://hotfile.com/dl/250329676/9bfe…g9_28.avi.html
Tập 29 http://hotfile.com/dl/250330102/95af…g9_29.avi.html
Tập 30 http://hotfile.com/dl/250330772/5004…g9_30.avi.html
Tập 31 http://hotfile.com/dl/252451189/6a55…g9_31.avi.html
Tập 32 http://hotfile.com/dl/252456528/7a35…g9_32.avi.html
Tập 33 http://hotfile.com/dl/252465292/2d9b…g9_33.avi.html
Tập 34 http://hotfile.com/dl/252474433/bf9a…g9_34.avi.html
Tập 35Endhttp://hotfile.com/dl/252477496/c49a…35end.avi.html

About the Author