[FFVN] – Sóng Gió Hậu Cung 76 Tập [Complete]

[FFVN] – Sóng Gió Hậu Cung 76 Tập [Complete]

[TAISENG-DRAMA]___Sóng Gió Hậu Cung _____(The Legend of Zhen Huan)___76 Tập–FFVN Lồng Tiếng.
Diễn viên:_____Tôn Lệ –Lý Đông Học –Trần Kiến Bân –Thái Thiếu Phân –Tưởng Hân –Trương Phàm..
Nội dung:____Vào thời Ung Chính, Chân Hoàn cùng các tiểu thư con quan khác là Thẩm Mi Trang, An Lan Dung… tham gia cuộc thi tuyển chọn tú nữ vào cung. Cả 3 đều được tuyển chọn, nhưng do Hoa Phi gây hấn, Mi Trang thì bị hàm oan giả long thai để tranh sủng ái, Lan Dung cũng vì tranh sủng mà thay lòng đổi dạ, chỉ có Chân Hoàn, nhờ bản lĩnh, thông minh đã trở nên sáng giá ở hậu cung. Bị Hoa Phi và Hoàng Hậu hãm hại, Chân Hoàn đã chọn cách rời khỏi hoàng cung và ẩn tu sau khi sinh hạ cho Hoàng thượng một công chúa……..

HDTV-(avi)
Tập 01http://hotfile.com/dl/235237618/281e…12_01.avi.html
Tập 02http://hotfile.com/dl/235237627/8952…12_02.avi.html
Tập 03http://hotfile.com/dl/235240087/4351…12_03.avi.html
Tập 04http://hotfile.com/dl/235240151/9fa6…12_04.avi.html
Tập 05http://hotfile.com/dl/235242542/3b1e…12_05.avi.html
Tập 06http://hotfile.com/dl/235242551/7e8a…12_06.avi.html
Tập 07http://hotfile.com/dl/235670680/630a…12_07.avi.html
Tập 08http://hotfile.com/dl/235245926/82ca…12_08.avi.html
Tập 09http://hotfile.com/dl/235248778/7c0c…12_09.avi.html
Tập 10http://hotfile.com/dl/235249169/42ab…12_10.avi.html
Tập 11http://hotfile.com/dl/235670687/4d6d…12_11.avi.html
Tập 12http://hotfile.com/dl/235254154/6b23…12_12.avi.html
Tập 13http://hotfile.com/dl/238641139/70c4…12_13.avi.html
Tập 14http://hotfile.com/dl/238641141/e838…12_14.avi.html
Tập 15http://hotfile.com/dl/238643514/be91…12_15.avi.html
Tập 16http://hotfile.com/dl/238643731/3208…12_16.avi.html
Tập 17http://hotfile.com/dl/238645851/6233…12_17.avi.html
Tập 18http://hotfile.com/dl/238646097/65d5…12_18.avi.html
Tập 19http://hotfile.com/dl/238648365/c044…12_19.avi.html
Tập 20http://hotfile.com/dl/238663756/83c0…12_20.avi.html
Tập 21http://hotfile.com/dl/240727971/3046…12_21.avi.html
Tập 22http://hotfile.com/dl/240727983/69d8…12_22.avi.html
Tập 23http://hotfile.com/dl/240730413/1e7b…12_23.avi.html
Tập 24http://hotfile.com/dl/240730955/1d8d…12_24.avi.html
Tập 25http://hotfile.com/dl/240732815/0aab…12_25.avi.html
Tập 26http://hotfile.com/dl/240733062/0d9e…12_26.avi.html
Tập 27http://hotfile.com/dl/240734431/6efd…12_27.avi.html
Tập 28http://hotfile.com/dl/240734825/81ce…12_28.avi.html
Tập 29http://hotfile.com/dl/240736222/9cf6…12_29.avi.html
Tập 30http://hotfile.com/dl/240736369/e1d3…12_30.avi.html
Tập 31http://hotfile.com/dl/246711770/8667…ng_31.avi.html
Tập 32http://hotfile.com/dl/246724919/c1bc…ng_32.avi.html
Tập 33http://hotfile.com/dl/246724927/d22d…ng_33.avi.html
Tập 34http://hotfile.com/dl/246726753/6e6c…ng_34.avi.html
Tập 35http://hotfile.com/dl/246726835/b1ed…ng_35.avi.html
Tập 36http://hotfile.com/dl/246732289/63c5…ng_36.avi.html
Tập 37http://hotfile.com/dl/246732590/1ec7…ng_37.avi.html
Tập 38http://hotfile.com/dl/246735302/d62b…ng_38.avi.html
Tập 39http://hotfile.com/dl/246794516/58c6…ng_39.avi.html
Tập 40http://hotfile.com/dl/246794517/cc0e…ng_40.avi.html
Tập 41http://hotfile.com/dl/246834773/732c…ng_41.avi.html
Tập 42http://hotfile.com/dl/246834774/83f1…ng_42.avi.html
Tập 43http://hotfile.com/dl/246836928/a220…ng_43.avi.html
Tập 44http://hotfile.com/dl/246837828/711f…ng_44.avi.html
Tập 45http://hotfile.com/dl/246841101/664b…ng_45.avi.html
Tập 46http://hotfile.com/dl/246842120/81c3…ng_46.avi.html
Tập 47http://hotfile.com/dl/246844452/fe8f…ng_47.avi.html
Tập 48http://hotfile.com/dl/246932891/d9a8…ng_48.avi.html
Tập 49http://hotfile.com/dl/246844525/d6a6…ng_49.avi.html
Tập 50http://hotfile.com/dl/246845539/31e2…ng_50.avi.html
Tập 51http://hotfile.com/dl/246859120/fad4…ng_51.avi.html
Tập 52http://hotfile.com/dl/246859116/182f…ng_52.avi.html
Tập 53http://hotfile.com/dl/246860487/9223…ng_53.avi.html
Tập 54http://hotfile.com/dl/246861684/8c44…ng_54.avi.html
Tập 55http://hotfile.com/dl/246862040/ec50…ng_55.avi.html
Tập 56http://hotfile.com/dl/246863561/08b0…ng_56.avi.html
Tập 57http://hotfile.com/dl/246864106/8083…ng_57.avi.html
Tập 58http://hotfile.com/dl/246864980/482e…ng_58.avi.html
Tập 59http://hotfile.com/dl/246866322/5a4f…ng_59.avi.html
Tập 60http://hotfile.com/dl/246866357/b125…ng_60.avi.html
Tập 61http://hotfile.com/dl/246916843/0e8b…ng_61.avi.html
Tập 62http://hotfile.com/dl/246916852/27f1…ng_62.avi.html
Tập 63http://hotfile.com/dl/246918799/c512…ng_63.avi.html
Tập 64http://hotfile.com/dl/246918835/cba5…ng_64.avi.html
Tập 65http://hotfile.com/dl/246920781/98b5…ng_65.avi.html
Tập 66http://hotfile.com/dl/246920824/8190…ng_66.avi.html
Tập 67http://hotfile.com/dl/246922682/f4f1…ng_67.avi.html
Tập 68http://hotfile.com/dl/246922687/881b…ng_68.avi.html
Tập 69http://hotfile.com/dl/246924764/43f8…ng_69.avi.html
Tập 70http://hotfile.com/dl/246924932/7e02…ng_70.avi.html
Tập 71http://hotfile.com/dl/246926996/fda3…ng_71.avi.html
Tập 72http://hotfile.com/dl/246927313/c91f…ng_72.avi.html
Tập 73http://hotfile.com/dl/246929120/db17…ng_73.avi.html
Tập 74http://hotfile.com/dl/246929440/3a1e…ng_74.avi.html
Tập 75http://hotfile.com/dl/246931154/1291…ng_75.avi.html
Tập 76Endhttp://hotfile.com/dl/246931781/24e9…76End.avi.html

About the Author